Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Danske studerende bliver eksperter i sikkerhed

FARE - På KU’s spritnye kandidatgrad i sikkerheds- og risikoledelse skal 50 udvalgte studerende lære at vurdere, forebygge og håndtere alt fra finansielle kriser til terrortrusler. En jobfunktion, der er stærkt brug for i samfundet, siger leder af uddannelsen Karen Lund Petersen.

Hvad skal Sundhedsstyrelsens strategi være, hvis en livstruende epidemi bryder ud?

Problematikker som denne kommer kandidaterne i sikkerheds- og risikoledelse til at arbejde med.

»De studerende lærer at forholde sig strategisk til sikkerhedspolitiske problemstillinger,« siger Karen Lund Petersen, som er lektor ved institut for statskundskab, medstifter af den nye uddannelse og igennem længere tid har beskæftiget sig med, hvordan private virksomheder håndterer sikkerhedspolitik.

»I eksemplet med epidemien, ville man vurdere, hvem der i tilfælde af et begrænset antal vacciner, skulle vaccineres først og ud fra hvilke kriterier – de kongelige, regeringen eller de mest svagelige,« siger hun.

At koble det sikkerhedspolitiske med det nære og organisatoriske er uddannelsens mål.

Arven fra 11. september

»Efter 11. september har sikkerhedspolitik en betydning for alle typer organisationer,« siger Karen Lund Petersen.

»Idéen med det organisatoriske og forvaltning er foranlediget af en udvikling, som allerede er i gang i virksomhederne. Der er et kæmpe behov for denne type uddannelse.«

Hvordan er 11. september fortsat relevant i en dansk kontekst?

»Uddannelsen handler om trusler i bredere forstand end blot national sikkerhedspolitik. I dag anses trusler for allestedsnærværende, hvilket 11. september var et eksempel på. Både virksomheder og offentlige institutioner skal indtænke globale risici og nationale sikkerhedstrusler i deres strategier og aktivt forholde sig til deres rolle i bekæmpelsen. Dette kræver, at man har personer, som er i stand til at vurdere disse trusler og oversætte dem i de pågældende organisatoriske strukturer.«

Hvad skal de færdige kandidater arbejde med, hvis ikke der lige er en akut trussel at forholde sig til?

»De studerende får redskaber til at kunne tænke på tværs af sikkerheds og risikobegreber, og de får også de generelle, analytiske kompetencer, som man fx får på Statskundskab. De kan fx arbejde i Forsvaret eller efterretningstjenesten. Men kandidaten i sikkerheds- og risikoledelse er unik og adskiller sig fra lignende uddannelser som fx den juridisk funderede kandidat i international sikkerhed og folkeret ved SDU ved at være mere strategisk og ikke lige så klassisk«

Virkeligheden ind i undervisningslokalet

En typisk dag på uddannelsen vil i starten af forløbet bestå af teoretiske lektioner, som vi kender dem fra andre universitetsstudier. Senere bliver undervisningen mere praktisk orienteret.

Lige nu sidder Karen Lund Petersen og udvikler case-kurser i samarbejde med virksomheder og organisationer. Repræsentanter for virksomhederne bliver inviteret ind for at fortælle de studerende om, hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer de står overfor lige nu.

»En case kunne fx handle om en shippingvirksomhed, der sejler i Adenbugten og om, hvilke etiske og politiske dilemmaer virksomheden står over for i forhold til pirateri: Hvordan skal man agere i forhold til det politiske system? Skal man hyre private sikkerhedsfirmaer til at varetage beskyttelsen eller bero på den støtte, man får fra staten?,« forklarer Karen Lund Petersen.

Idéen er allerede under uddannelsen at bygge bro mellem teori og den virkelige verden og lade de studerende indgå i dialog med praktikerne.

Nyt jobmarked for danske studerende

Uddannelsen er den første af sin slags i verden og har været på tegnebordet i over to år. Nu er den blevet godkendt, og jagten på engagerede studerende er skudt i gang.

»Det er vigtigt for os at få de dygtigste studerende ind. Vi har allerede oplevet stor interesse, ikke kun fra danske studerende men også internationalt«, siger Karen Lund Petersen.

For at blive optaget på kandidaten i sikkerheds- og risikoledelse, skal man have bestået en samfundsvidenskabelig Bachelor samt blandt andet have erfaring med management og sikkerhed. I fald man ikke har de nødvendige kompetencer, må man ud at tage ekstrakurser.

Vil du opfordre studerende til at gøre det og på den måde bruge længere tid i uddannelsessystemet ?

»Mit indtryk er, at de studerende, der vil ind på uddannelsen, gør det af sig selv. Desuden vil denne uddannelse skabe et nyt jobmarked for danske studerende,« siger Karen Lund Petersen.

International feeling

Men uddannelsen retter sig også i høj grad mod udenlandske studerende.

»Vi håber, at Danmark kan få et internationalt brand på det her. De internationale studerende vil betyde, at Danmark – og KU – får et godt ry i udlandet. Vi vil gerne skabe en international feeling og henvende os til det globale marked, ikke kun det danske,« siger Karen Lund Petersen.

Til sommer optages op til 50 studerende på kandidaten i sikkerheds- og risikoledelse. Hvis interessen fortsat er stor, og der er nok dygtige ansøgere, hæves antallet måske, fortæller Karen Lund Petersen, der glæder sig til at komme i gang med at undervise i sit fag, Politisk Risiko.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste