Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Danske universiteter indstiller samarbejde med Rusland og Belarus

På opfordring fra regeringen har samtlige danske universiteter stoppet deres samarbejde med statslige aktører i Rusland og Belarus. Det betyder blandt andet, at forskere og studerende ikke længere vil komme på udveksling.

Artiklen er opdateret på baggrund af nye udtalelser fra rektor Henrik C. Wegener fra Københavns Universitet.

Rektorerne fra samtlige otte danske universiteter, herunder KU’s rektor Henrik C. Wegener, underskrev tirsdag en erklæring om at stoppe al såkaldt bilateralt, institutionelt samarbejde med statslige aktører i Rusland og Belarus. Det kommer i forlængelse af, at regeringen tidligere på dagen opfordrede danske universiteterne til at indstille samarbejdet.

Konkret betyder det blandt andet, at videnskabeligt personale og studerende ikke længere vil komme på udveksling, og at forskere fra de danske universiteter anmodes om ikke at deltage på konferencer eller andre videnskabelige møder på russisk og belarusisk jord. Universitetet vil de nærmeste dage meddele, at de relevante udvekslingsaftaler indstilles, men aktuelt indskrevne studerende vil ikke blive hjemsendt.

Rektor på Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, kalder Ruslands invasion for et helt uacceptabelt angreb på en fredelig demokratisk nation.

»Formålet er at sende et meget klart signal om, at vi finder den helt uhyrlige aggression over for Ukraine fuldstændig uacceptabel. Nu er vi midt i konflikten. Der gælder det om at sende det stærkest mulige signal om, at den adfærd har konsekvenser,« udtaler han.

Beslutningen betyder, at aktive kontrakter og aftaler om forskningssamarbejde i videst muligt omfang opsiges eller stilles i bero. Men rektoren understreger, at beslutningen ikke betyder, at man som forsker for eksempel behøver at indstille publiceringen af en videnskabelig artikel, hvis man har lavet den med en russisk medforfatter.

Skelner mellem russere og stat

I den fælles pressemeddelelse kalder universiteterne invasionen et »uprovokeret angreb på vestligt demokrati og de grundværdier, som er fundamentet for moderne, europæiske stater,« samtidig med, at de udtrykker støtte til det ukrainske folk, herunder forskere og studerende.

Universiteterne understreger, at de vil »beskytte individer, der er berørte af den igangværende krig«, og at de derfor vil række ud til ukrainske, russiske og belarusiske studerende og ansatte.

»På de danske universiteter skelner vi mellem den russiske stat og russiske borgere,« skriver de.

Samtidig vil de danske universiteter søge opbakning blandt andre europæiske universiteter til at samarbejde om konkrete tiltag, der kan hjælpe ukrainske universitetsansatte og studerende.

 

Seneste