Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

De 12 mænds køn

STUDIEFREMDRIFT - '12-mandsudvalget' lyder temmelig mandsdomineret, konstaterer debattøren, som undrer sig over navnet på det udvalg, der skulle komme med anbefalinger til en kortere studietid på Københavns Universitet.

Studiefremdrift er en alvorlig sag, som de højere magter lægger stor vægt på, og universitet tager da også fremdrift, som endda kaldes en reform, alvorligt.

Rektor har haft nedsat et udvalg, der er kommet med forskellige forslag. Dem skal jeg ikke gå ind i.

Mit ærinde er et andet, udvalgets navn, der er 12-mandsudvalg.

Først når man hører et sådant navn kan man komme til at tænke på en religiøs sekt, men derefter, mere alvorligt, tænke på, at det dog er overraskende i vores tidsalder, at det kun er mænd, der har en mening om fremdrift.

Det viser da sig også ved nærmere eftersyn, at blandt de 12 er der 5, som bærer kvindelige fornavne og som nok også er kvinder.

Blandt dem er endda vores kvindelige prorektor.

Nu vil jeg på ingen måde foregive at være en af de fremmeste forkæmpere for ligestilling på KU, men KU gør jo en del for ligestilling, herunder f.eks. incitamenter til at udnævne flere kvindelige professorer, og derfor giver det anledning til en del forundring, at man etablerer et udvalg med et så kønsspecifikt navn.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste