Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

De ofrede ørene for proteinerne

En billig MP3-afspiller til at udligne én type støj med en anden var dekanatets løsning på de støjproblemer i Panums bygning 6 der spolerede forskernes arbejde i et år

‘Collatoral damage’ er betegnelse for utilsigtet ødelæggelse i forbindelse med krig – eller i dette tilfælde omfattende byggesager. Ph.d.-studerende Peter Vestentoft blev et af entreprenørernes tilfældige ofre. Han mistede et års arbejdsro mens Det Sundhedsfaglige Fakultet (Sund) indrettede sit nye proteincenter.

»Alle der har arbejdet i nærheden af centret, har haft en helvedestur,« siger han.
Byggepladser støjer og støver, det kan dårligt være anderledes. Men problemet for Peter Vestentoft og hans ph.d.-projekt om leverceller er at byggeplads og arbejdsplads var et og samme sted. Proteincentret udgør de tre nederste etager i en seksetagers bygning på Panum Instituttet. Man har totalrenoveret de pågældende etager, revet indmaden ud og bygget nyt, men på Sund besluttede man at forskerne på 4.-6. sal skulle blive siddende mens betonhamrene dundrede.

MP3-afspiller som øreprop
»Støjniveauet har været ulideligt; der har været håndværkere overalt, og store mængder byggestøv fra arbejdet har lagt sig på vores udstyr,« siger Peter Vestentoft.

»Talrige ændringer i udluftningssystemerne har betydet at vores stinkskabe i perioder ikke har virket, og cellekulturer i sterilbænkene er blevet kontaminerede, så man har måttet kassere forsøg der har kostet tid og penge.«

Omlægning af ledningsføring og vandrør har også medført en konstant trafik af håndværkere på 4.-6. sal.

»Jævnligt har håndværkerne skåret forkerte ledninger og rør over så vores fryserum for eksempel er røget, og alt inventaret har skullet flyttes til nødfrysere på Panum.«
Det værste, mener Peter Vestentoft, var dog støjen som i det meste af byggeperioden var stort set konstant.

»Panums løsning var at udstyre støjplagede folk med mp3-afspillere af lav kvalitet. Til låns.«
I byggeriets afsluttende fase blev der dog, fortæller Peter Vestentoft, indført den regel at det mest støjende arbejde skulle slutte om morgenen så det ikke spolerede hele arbejdsdagen for forskerne.

Forlænget ph.d.-periode
I lyset af de mange gener for indbyggerne i Bygning 6, stillede dekanatet på Sund også de ph.d.-studerende i udsigt at de kunne ansøge studienævnet om at få forlænget deres kontrakter med tre måneder for at indhente tabt arbejdstid.

»Men vi skulle selv betale for de ekstra tre måneder,« siger Peter Vestentoft. Han kender ikke selv til eksempler på at ph.d.-studerende fulgte opfordringen og bad om selvfinansieret forlængelse af deres kontrakt.

Klage til fakultetet
Problemerne med støj og støv har fået otte ph.d.-studerende til at sende en klage til samarbejdsudvalget på Sund med et ønske om kompensation. De otte afsendere beder om at få forlænget deres ph.d.-ansæt- telse med tre måneder, men vel at mærke med løn, som godtgørelse for de forringede forhold de har arbejdet under, mens man har bygget det nye proteincenter. Hvis de otte ph.d.-studerende får opfyldt deres krav, vil det koste fakultetet i omegnen af to millioner kroner.

Institutleder ved Biomedicinsk Institut og medlem af samarbejdsudvalget på Sund professor Niels-Henrik Holstein-Rathlou mener at der er tale om en principiel sag om universitetets ansvar over for sine ansatte som det vil være godt at få afklaret.

»Det normale princip er at man som ansat må acceptere at skulle flytte til nye lokaler ligesom man må leve med forstyrrelser på grund af almindelig renovering og ombygning, men her er det særprægede at ombygningen har været så langvarig,« siger han.

»Universitetet råder ikke over alternative lokaler til de ansatte i Bygning 6, så derfor måtte de blive i deres laboratorier mens byggesagen stod på.«

Niels-Henrik Holstein-Rathlou forventer at sagen vil blive behandlet på et møde i samarbejdsudvalget 12. juni.

Ro på 5. sal
I dag er byggelarmen efterhånden ophørt, og det nye 600 millioner kroner dyre proteincenter står klar til at tage imod en hær af ambitiøse forskere. Peter Vestentoft og hans kollegaer kan se frem til at blive overboer til en af landets største videnskabelige satsninger i nyere tid.

Så får du ro nu, ikke?

Peter Vestentoft sukker.

»Nu skal de i gang med den udvendige renovering af betonen.«

Seneste