Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

De studerende på Statskundskab er vilde med deres tutorer

STATSKUNDSKAB - En gruppe nye studerende har indstillet tutorerne på Institut for Statskundskab til en pris. Det harmonerer ikke helt med det billede, som blandt andet Uniavisens dækning tidligere i år gav af forholdene på Statskundskab, mener debattøren.

I det sene forår og den tidlige sommer er studiemiljøet på Statskundskab ved Københavns Universitet blevet udsat for voldsom offentlig bevågenhed. Også Uniavisen har undersøgt forholdene ved Institut for Statskundskab, eller snarere gengivet andre personers og mediers beretning herom.

Anklagen der lød fra offentligheden, fra mange forskellige aktører, var at studiemiljøet på statskundskab var præget af heteronormativitet, seximse og overnormal alkoholkonsumering. Ganske rigtigt gav det stof til eftertanke, og selv om debatten i det offentlige ikke bar præg af det, blev diskussionen på studiet føret længe og grundigt, og den er langt fra afsluttet.

Hver en sten i forbindelse med introduktionsforløbet for nye studerende, hver en fest og hver en opvarmning blev diskuteret og analyseret. Meget kan man sige om den moderne statskundskaber, men at vi er dårlige til evaluering, kan man sandelig ikke klandre os for.

Da også bedrevidende studerende fra andre universitære institutioner (Handelshøjskolen fx: http://universitetsavisen.dk/debat/kaere-tutorer-pa-statskundskab-pa-ku-stop-jer-selv) valgte at blande sig i en diskussion, som de kun igennem anden- og tredjehånds kilder kunne vide noget om, viste situationens alvor sig, men også hvor meget hysteri, og hvor lidt saglighed debatten var præget af.

Mange måneder er sidenhen gået. Som det er med den offentlige debat er fokus flyttet til mindre relevante problemer; Nato’s nye strategiske prioriteringer, IS fremmarch i store dele af Mellemøsten og en ny klimaaftale i EU-regi.

Studiemiljøet på Statskundskab er på mærkværdig vis ikke forandret i særlig høj grad. Det var der heller ikke behov for. Selvfølgelig har tutorene, som nævnt, taget den ophedede debat op, selvfølgelig har de i timevis diskuteret, hvad der fremover skal ændres, og hvordan man kan gøre et godt forløb endnu bedre. For selv om kritikken kan være overdrevet og unuanceret, så behøver reaktionerne herpå jo ikke være det samme.

Siden debatten ophedede temperamenterne har nye studerende betrådt statskundskabernes smukke campus, deltaget i opvarmninger, introforløb og fester. Ligesom alle mennesker med en stabil internetforbindelse må man gå ud fra, at disse nye og nysgerrige studerende har gjort deres lektier, og måtte betræde universitetets martikel med en blandet følelse. Glæde over at være kommet i gang med et studie, som grundet høj efterspørgsel kræver meget at blive optaget på, og samtidig en konstant frygt, ja man er næsten fristet til at sige ’angst’, for at man hvert et sekund kunne blive suget ind i en parallelverden af sex, alkohol og heteronormativitet.

At det ikke er sket, og at de nye studerende, ligesom andre der har vandret i det gamle kommunehospitals gange i lidt længere tid allerede, er ovenud glad for et inkluderende, fængede og socialt præget studiemiljø, er beroligende, om end ikke særlig forunderlig for dem, der ikke kun lytter til kilder, men som er kilder.

Er man ikke en daglig del af det store hold af studerende der ofrer timer, kræfter og kærlighed på at gelejde de nye studerende ind i en hverdag fyldt med læring, spænding og venskaber, er det derfor endnu mere beroligende at se, at tutorerne igen i år har gjort et fantastisk stykke arbejde. Et arbejde der åbenart er så godt og vigtigt i en ny studerendes liv, at disse vælger at indstille hele holdet af tutorer til Magisterforeningens fornemme Tutorpris.

Ja, det var vigtigt og rigtigt, at man i forsommeren løftede diskussionen om, hvordan studiemiljø og introduktionsforløb er indrettet, og hvilke problematiske implikationer det kan medføre. Derfor er det beroligende at finde ud af hvor godt det faktisk går. Men tag ikke bare mit ord, tag fat i en involveret kilde, ligesom man gjorde for nogle måneder siden. Brug din sunde fornuft og læs de studerendes indstilling af tutorholdet til tutorprisen. Indstillingen er vedlagt denne artikel som pdf til fri download.

Jeg læser statskundskab, og skal derfor ikke gøre mig klog på andre studiers indretning. Jeg respekterer andre studiemiljøer, læringsformer og festkulturer, men jeg håber at alle dem, der er gode til at pege fingre af andre, med lige så meget engagement vil tænke indad.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste