Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

De studerende skal klage

FOLKETINGET - Morten Østergaard (R) mener, at det ikke skal være nødvendigt at købe ekstra undervisning for at klare sine eksaminer. Hvis studerende føler sådan et behov, skal de klage.

Klag.

Sådan lyder opfordringen fra Morten Østergaard til de studerende på landets universiteter, der føler behov for at købe ekstra undervisning for at klare sine eksaminer. Opfordringen kommer til sidst i det åbne samråd, som Pernille Skipper (Ø) har indkaldt Uddannelsesministeren til.

Forud for opfordringen har Skipper fire gange forsøgt sig med forskellige variationer af spørgsmålet om, hvorvidt ministeren anerkender, at der er et problem med brug af privatundervisning. Samrådet er i høj grad præget af manglende viden på området og til sidst ender Østergaard med at opfordre de studerende til at rette formelle henvendelser for at gøre ministeriet opmærksom på problemet.

»Hvis der er nogen, der mener, at man ikke kan klare eksamen med den undervisning man modtager og de vilkår man bydes, så synes jeg, at man skal klage. Så må vi lade det indgå i det løbende tilsyn,« siger Morten Østergaard. »For det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Det skal der kigges på, hvis der er nogen, der vil have ulejligheden med at henvende sig og klage.«

Skipper: Lad os undersøge det

Morten Østergaard understreger flere gange under samrådet, at de studerende skal kunne klare sine eksaminer ved at følge undervisningen og læse pensum. Ordet ’hvis’ er hyppigt anvendt, men om han faktisk anerkender, at der er et problem, svarer han ikke på.

Pernille Skipper stiller sig ikke tilfreds med, at man ikke kender til omfanget og årsagerne til, at de studerende køber privatundervisning.

»Vil ministeren være med på, at vi skal finde ud af, hvad baggrunden er for, at studerende føler behov for ekstra undervisning. Skulle vi ikke få nogle statistikker, så vi kan følge udviklingen,« spørger hun.

LÆS: Passer det overhovedet, at flere og flere benytter privatundervisning?

Morten Østergaard argumenterer med, at nogle studier har et særligt konkurrencepræget miljø. På sådanne studier er der tradition for, at nogle studerende er ekstra ambitiøse og derfor køber ekstra undervisning.

Skipper savner dog en undersøgelse, der faktisk afdækker, hvad årsagerne er til, at de studerende køber ekstra undervisning. »Er det ’kun’ på de konkurrenceprægede studier, som ministeren siger, eller er der også en social slagside i brugen? For det er jo afgørende for, om vi politisk skal gøre noget ved det,« siger hun.

Skriv til ministeriet

Selv om Østergaard afviser at lave en undersøgelse af omfanget og årsagerne til brugen af privatundervisning, åbnede han dog døren på klem til at få fokus på emnet. Han vil holde øje med brugen af privatundervisning som en del af det normale tilsyn med uddannelserne, og han garanterer, at alle henvendelser vil blive taget alvorligt.

»Hvis man går på et studie, hvor man ikke får tilstrækkelig undervisning og tingene i øvrigt er tilrettelagt på en måde, så man ikke kan klare eksamen uden privatundervisning, så skal man skrive ind til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Det er klart, at det ikke er acceptabelt, hvis der er sådanne vilkår,« uddyber Morten Østergaard efter samrådet til Uniavisen.

»Derfor kan jeg ikke sige, at sagen er slut her, for hvis nogen vil rette en sådan henvendelse, så vil det selvfølgelig blive undersøgt. Jeg tror på, at vi ved at løfte kvaliteten, vil mindske behovet for kurserne,« siger han.

Forventer du så en storm af breve til styrelsen nu?

»Det gør jeg sådan set ikke. Men jeg forventer da, at hvis der er studerende, der har en sådan oplevelse, så henvender de sig og så vil det indgå i tilsynet af universiteterne. Det manglede da bare.«

Du kan skrive til ubst@ubst.dk, hvis du vil følge ministerens opfordring.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste