Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

De vandt valget til bestyrelsen

UNIVALG15 - Med KU's højeste stemmeprocent valgte TAP'erne en akademiker til bestyrelsen, hvor HK ellers har haft pladsen i 12 år. VIP-valget faldt ud til fordel for to kendte forskere fra hver sin liste. Og Studenterrådet sikrede sig forventet bestyrelsesplads med flot personligt stemmetal til spidskandidat.

Valget på KU er afgjort. Stemmeprocenten er den højeste i årevis.

En del af forklaringen på den høje valgdeltagelse er, at der for første gang i KU-bestyrelsens 12 år lange liv var kamp om de mange teknisk-administrative ansattes (TAP) ene plads.

I 12 år har de TAP-ansattes repræsentant været en HK’er – de sidste fire år Joan Sonne Lykkeaa, som er fællestillidsrepræsentant for HK-laboranter. Og i år blev Lykkeaa udfordret af to modkandidater, Signe Møller Johansen fra KU’s Fællesadministration (i daglig tale ‘Nørregade’) og administrationschef Anne Nordentoft fra Niels Bohr Institutet.

Vinderen af kampen blev AC’eren Signe Møller Johansen, hvis liste TAP fælleslisten fik 1.053 af de afgivne 2.003 TAP-stemmer. Signe Møller Johansen er fælles-tillidsrepræsentant for AC-TAP-medarbejderne på KU. Dermed afspejler valget – måske – akademikernes stigende indtog i administrative stillinger i det offentlige. På KU er der flere AC’ere end HK’ere.

Forlanger analyser

Signe Møller Johansen har ført valgkamp på at ville varetage de administrative ansattes interesser i en tid med hårde besparelser på KU og en blodig fyringsrunde i vente i 2016. Hun har fremført, at hun har stor viden om, hvordan KU’s administration fungerer i praksis, og at det vil være værdifuldt input, når KU’s bestyrelse skal prioritere sit 8,5 milliarder kroner store budget.

Signe Møller Johansen takker over for Uniavisen for tilliden til de over 1.000 ansatte, som har stemt på TAP fælleslisten, og for det arbejde, som hendes bagland har leveret. Hun siger, at hun vil bruge sin viden om KU’s administration til at kvalificere bestyrelsens beslutninger.

»Jeg vil helt sikkert efterspørge analyser af de forslag til administrative besparelser, som vi ved vil komme,« siger Signe Møller Johansen.

Hun har i valgkampen slået på, at man må fjerne nogle af administrationens opgaver, hvis man vil skære ned på bemandingen.

Vil du her og nu sige noget om, hvilke opgaver, der skal bortfalde?

»Nej, det er en ledelsesbeslutning at fremlægge forslag om det. Men jeg vil sikre mig, at der er nogle gode analyser bag de beslutninger, som ledelsen ønsker at træffe.«

Der er ingen tvivl om, at man fra politisk hold ønsker, at nogle af besparelserne i de kommende år skal ramme de ansatte, du repræsenterer. Og nu får du en del af det øverste ansvar for at udmønte besparelserne. Hvad tænker du om det?

»Jeg tænker det som en mulighed for at påvirke de beslutninger, der bliver truffet. Jeg ved godt, der er 11 personer i bestyrelsen og et eksternt flertal, men jeg tror på, at jeg kan forandre noget og bidrage med et bredt TAP-perspektiv på de beslutninger, vi skal træffe.«

Signe Møller Johansen siger, at hun som lovet i valgkampen vil invitere de øvrige TAP-lister til halvårlige kontakt-møder om forholdene for de ansatte på KU, så de TAP’ere, som pegede på en anden kandidat også bliver hørt.

NBI-chef: Vi bliver glade for Signe

Anne Nordentoft fra Niels Bohr Institutet fik 150 personlige stemmer, det tredjehøjeste af nogen TAP-kandidat. Hun er administrationschef på NBI og forestiller sig, at en del vælgere kan have fravalgt hende på grund af, at hun har ledelsesansvar. Desuden påpeger hun, at de øvrige kandidater stillede op på lister med medopstillede, der hver især trak en hel del stemmer og repræsenterede et bagland.

Men Nordentoft er tilfreds med valget af Signe Møller Johansen. »Hende skal vi nok blive glade for,« siger hun.

Hvad er dit råd til Signe Møller Johansen?

»Det vigtigste er, at universitetet som helhed får en god udvikling. Vores repræsentant skal hellere tage hensyn til KU’s samlede udvikling end til enkeltgruppers forhold og hensyn,« siger Anne Nordentoft.

Det nuværende TAP-medlem Joan Sonne Lykkeaa fik 518 personlige stemmer. Det højeste blandt TAP.

Stemmeprocenten hos TAP var 42,6 procent.

Studentervalg blev bedre end i rekordår

Spidskandidat – og afgående formand – for Studenterrådet Alexander Thorvaldsen tog de studerendes plads i bestyrelsen, hvor han afløser jurastuderende Gwen Gruner-Widding, hvis periode er udløbet.

»Man kan lave fuldtidsstudier på andre måder end at tvinge folk igennem og true med at smide dem ud« Alexander Thorvaldsen, nyvalgt studenterrepræsentant i bestyrelsen

Thorvaldsen var med et personligt stemmetal på 1.467 tæt på at slå Gruner-Widdings rekordresultat i 2013, da hun scorede 1.731 personlige studenterstemmer.

I alt stemte 8.808 studerende ved KU-valget, hvilket gav en stemmeprocent på 20 – en smule højere end i rekordåret 2013, da universitetsvalget (ligesom i år) faldt sammen med den politiske debat om fremdriftsreformen.

Alexander Thorvaldsen

»Jeg er glad for opbakningen, og jeg kan se på stemmetallene, at de studerende er gået op i valget. Vi skal til at forhandle om fremdriftsreformen, og jeg tror derfor de studerende har kunnet mærke, at det er et ekstra vigtigt år vi skal i gang med,« sagde en glad Alexander Thorvaldsen umiddelbart efter valgoffentliggørelsen til Uniavisen.

Hvad er din reaktion på stemmeprocenten, der er den højeste i siden 2013?

»For mig er det tydeligt, at folk kan se, at der er noget ekstraordinært på spil. Det er KU selv der har fået sendt aben videre og nu har ansvaret for fremdriftsforhandlingerne. Derfor er det rart og vigtigt at have stærkt mandat i ryggen frem mod forhandlingerne med ledelsen.«

Hvad er Studenterrådets kriterier for en god aftale om fremdriftsreformen?

»Det vil være at fjerne tvangstilmeldingen og sikre at eftertilmeldingen kommer igen, så vi kan skifte kurser midt i semestret. Og så vil vi sørge for, at der ikke indføres urimeligt høje aktivitetskrav, så folk bliver smidt ud hvis de skruer lidt ned for studiet.«

Er det realistiske krav?

»Det tror jeg. Især hvis man fokuserer på den gode gennemførsel i stedet for pisken. Man kan lave fuldtidsstudier på andre måder end at tvinge folk igennem og true med at smide dem ud,« siger universitetsvalgets studentertopscorer Alexander Thorvaldsen om målet for de kommende forhandlinger.

Ligesom i 2014 fik Konservative Studerende et flot valg, dog uden at kunne rokke ved Studenterrådets overmagt i kraft af et KU-omspændende valglisteforbund, der næsten garanterer valg til SR’s spidser.

Konservative Studerendes magtbase på KU er De Sundhedsvidenskabelige Fakultet, særligt veterinæruddannelsen, hvor den konservative spidskandidat Esben Ø. Eriksen sikrede sig 614 personlige stemmer, det næsthøjeste personlige stemmetal blandt de studerende. KS – Den Borgerlige Liste sikrede sig også en plads i akademisk råd på SUND. Den gik til Line Aabjerg Larsen.

Konkurrerende forskerstjerner kom begge ind

VIP’ernes valg til bestyrelsen har budt på en duel mellem nogle af KU’s største stjerne på forskningshimlen.

Valglisten Et stærk KU med siddende bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen og Peter Harder er blevet udfordret af Forsknings- og uddannelseslisten med Eske Willerslev og Dorthe Dahl-Jensen – og duellen endte uafgjort, da Anja C. Andersen og Eske Willerslev hver snuppede en plads.

Anja C. Andersen fik det bedste valg blandt VIP’erne med 451 personlige stemmer. Hendes medkandidat, Peter Harder, fik det næstbedste valg med 326 stemmer foran Eske Willerslevs 288 – men takket være listestemmer løb Eske Willerslev med den anden ledige plads i bestyrelsen.

»Jeg er selvfølgelig glad for at blive valgt igen, men jeg er især tilfreds med, at der næsten er sket en fordobling af stemmeprocenten,« siger Anja C. Andersen, da Uniavisen viser hende valgresultatet på Rockefeller Centret ved Rigshospitalet.

Stemmeprocenten er steget fra 15,1 procent ved sidste VIP-valg i 2011 til 28,9 procent ved årets valg.

»Mit mål var, at der skulle være mere interesse for valget. Nu sidder VIP-repræsentanterne på et stærkere mandat i bestyrelsen – vi repræsenterer ikke længere kun 15 procent,« siger Anja C. Andersen, der dog gerne havde set listefællen Peter Harder på den anden bestyrelsesplads, fordi at »vi så ville have én VIP-repræsentant fra Science og én fra Humaniora«. Med Eske Willerslev i bestyrelsen tegner Science sig for begge VIP-pladser.

Anja C. Andersen og Dorthe Dahl-Jensen. Sidstnævnte var nummer to på Eske Willerslevs liste

Skal der satses på eliten?

De to lister har været meget enige i løbet af valgkampen – med den lille fordel, at Forsknings- og uddannelseslisten har haft større fokus på at satse på eliten og det, de kalder excellence i uddannelse og forskning.

Da Uniavisen lidt senere fanger Eske Willerslev på telefonen – midt i frokostpausen på Cambridge, hvor han p.t. arbejder halvdelen af tiden – er han glad for at være kommet ind. Og han føler ikke, han sidder på et snævert mandat, selv om han kun fik det tredjebedste personlige valg.

»Jeg er ikke overrasket over fordelingen af stemmer. Vi har kørt på det elitære i vores kampagne, og det er min fornemmelse, at det ikke har en sindssygt bred opbakning. Men jeg tror virkelig på, det er vejen frem. Og stemmerne viser, at der opbakning til, at den linje skal repræsenteres i bestyrelsen.«

Undervejs i kampagnen har blandt andet Anja C. Andersen og Peter Harder undret sig over, hvor pengene til Eske Willerslevs satsning på eliten skal komme fra.

»Alt er jo en prioriteringssag,« siger Eske Willerslev. »Høj kvalitet i undervisning og forskning er vigtigere en mængden. Det betyder ikke, at der behøver at være færre studerende, eller at der kun behøver at være elitestuderende. Men de kurser, vi udbyder, skal være af den bedste kvalitet, vi overhovedet kan præstere – også selv om den koster på mængden af kurser.«

Minister i modstrid med fysikkens og økonomiens love

Tilbage i København bemærker Anja C. Andersen, at hun og Eske Willerslev har en stor opgave foran sig i bestyrelsen – og at den kun er blevet større i løbet af valgkampen:

»Med Finansloven er en stor del af basisbevillingen blevet taget fra os. Men ikke nok med det. Der er også røget 30 procent af Det Frie Forskningsråd, og Esben Lunde Larsen vil nu også fjerne skattefradraget fra fondene. Han siger flot, at det ikke er noget problem at holde niveauet. Der er han jo i modstrid mod både fysikken og økonomiens love. Eller sagt på en anden måde: Ministeren tager ikke bare ens tegnebog, han snupper også alt ens tøj og cyklen – og så siger han, at man kan holde varmen ved at løbe ekstra hurtigt.«

Besparelserne kommer til at præge bestyrelsesarbejdet, siger Anja C. Andersen.

»Der er ingen vej uden om: Der skal skæres. Til det kan man enten bruge salamimetoden, som regeringen lægger op til med grønthøsterbesparelserne, eller man kan gå ind og lukke noget – og sige, at der er opgaver, vi ikke længere kan løfte. Det sidste er jeg nok mest tilhænger af, uden at jeg på stående fod kan sige, hvad vi ikke kan gøre længere som universitet.

Før Anja C. Andersen vender tilbage til sin undervisning, kommer hun i tanke om en mulig besparelse:

»Nu har ministeren sagt, at vi skulle undersøge hans ph.d.-afhandling. Der synes jeg måske, KU skulle sige: Vi har ikke ressourcer til at kigge på den, men måske skulle han selv melde den til UVVU …«

chz@adm.ku.dk

Seneste