Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Dekan afviser kritik af mediehåndtering

Svinesag – II - Ifølge John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, blev Peter Sandøes sag håndteret helt efter bogen. Hvis han havde ønsket hjælp ud over fra sin nærmeste foresatte, institutlederne, skulle han selv have henvendt sig.

Peter Sandøe følte sig svigtet af ledelsen på Københavns Universitet, da han i aviserne blev anklaget for at være i lommen på svineindustrien, men det forstår, John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, ikke noget af.

»Dybest set mener jeg, sagen blev håndteret på en for Peter Sandøe og Universitetet betryggende måde. Jeg indhentede straks en redegørelse fra Peter Sandøe, som blev sendt til de to institutledere og de to dekaner. Rektor modtog også redegørelsen, så alle ledelsesniveauer på universitetet var parat til at besvare spørgsmål og dermed hjælpe Peter Sandøe med et lægge sagen død så hurtigt som muligt,« skriver John Renner Hansen i sit svar per e-mail.

Dekanen henviser til, at Sandøe svarede, at han »løbende havde orienteret sine to institutledere, og han ikke var klar over, at han også skulle informere videre op i systemet«, da han bad ham om en redegørelse.

»Det fremgår af Peter Sandøes svar, at han ikke forventede en reaktion fra mit niveau. Havde han ønsket hjælp ud over fra sine nærmeste foresatte, institutlederne, ville jeg forvente en henvendelse,« skriver dekanen.

Ifølge John Renner Hansen var den eneste fejl, han måske begik som dekan, at han gik direkte til Peter Sandøe for at få en redegørelse.

Det burde være sket gennem institutlederne, men det ville have forsinket processen, forklarer han. Straks efter at have modtaget redegørelsen sendte han hvad han opfattede som en positiv tilbagemelding både til institutlederne og til Peter Sandøe.

»Jeg har kun grund til at tro, at Peter nyder fuld opbakning fra sine forsatte, men jeg har været uoplyst i denne sag. Det er vigtigt, at ledelsen kan bakke medarbejderne op på et oplyst grundlag, når mørke skyer trækker sammen,« skrev han i mailen.

Pressen spurgte ikke

Forklaringen på, at han ikke støttede Sandøe i pressen var den simple, at der ikke var journalister, der henvendte sig til ham, samt at det i første omgang er institutlederens opgave at hjælpe en medarbejder i forhold til medierne.

»Sagen ebbede ret hurtigt ud, og i lyset af Peter Sandøes første reaktion, virkede det ikke som om, der var behov for et direkte bidrag fra min side. Havde Peter Sandøe eller hans institutledere henvendt sig om en støtteerklæring i medierne, ville vi selvfølgelig have givet den,« skriver John Renner Hansen.

Han tilføjer, at fakultetets kommunikationsafdeling brugte meget store ressourcer på at hjælpe institutlederen med at håndtere sagen, og havde Peter Sandøe selv henvendt sig om personlig hjælp, havde han også modtaget den.

John Renner Hansen føler sig fuldstændig sikker på, at håndteringen af sagen ikke har skadet fakultetets forhold til erhvervslivet, som Peter Sandøe ellers frygter. Der har således ikke været en eneste negativ reaktion, siden sagen rullede.

»Fakultetet har over sommeren udarbejdet en ny strategi for erhvervs- og myndighedssamarbejde, som er blevet modtaget særdeles positivt. Når den er blevet præsenteret, er der aldrig blevet sat spørgsmålstegn ved virksomhedernes lyst til at samarbejde med fakultetets medarbejdere,« skriver dekanen.

clba@adm.ku.dk

Seneste