Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Dekan: Humaniora kommer til at fyre igen

BESPARELSER – Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet skal finde yderligere besparelser for 60 mio. kroner som følge af regeringens krav fra 2015 om at skære i budgettet med to procent om året over fire år. Det vil få konsekvenser for både de ansatte og de studerende.

Efter et møde mellem ledelsen på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet (KU) på Amager og de ansatte den 9. september, står det klart, at der vil komme flere fyringer blandt de ansatte, og at de studerende vil få færre eksamensformer at vælge imellem.

Det er Humanioras ledelse, der den 15. september har sendt en pressemeddelelse ud om en ny spareplan.

I forvejen blev Humaniora på KU hårdt ramt af regeringens krav fra 2015 til alle universiteter om at skulle spare ekstra 2 procent hvert år over fire år fra 2016 til 2019. Daværende uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) bad i den forbindelse de ‘kornfede’ universiteter om at udvise samfundssind.

Afskedigelser kan ikke undgås

Siden da førte en såkaldt tilpasningsrunde på KU til, at 86 stillinger blev nedlagt alene på Humaniora. Ti fag blev også sparet væk, og institutter blev slået sammen. Nu viser det sig, at det ikke er nok.

Fakultetet skal samlet spare 150 mio. kroner og har allerede fundet besparelser for de 90. Mødet den 9. september drejede sig om at finde besparelser for de resterende 60 mio. kroner.

Ulf Hedetoft, dekan ved Humaniora, siger direkte i pressemeddelelsen, at ‘afskedigelser kan ikke undgås’, fordi de fleste af fakultetets udgifter går til løn, og to tredjedele af besparelserne skal findes på lønbudgettet.

Slipper for at nedlægge fag

Til gengæld undgår Humaniora at skulle nedlægge flere fag.

Dog skal to institutter lægges sammen. Det drejer sig om Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, der skal fusionere med Nordisk Forskningsinstitut.

Ulf Hedetoft siger også, at fakultetet i dag bruger en tredjedel af alle uddannelsesmidler til eksamen og udgifter til censorer, og i den ny plan er målet at bruge en større del af de midler i undervisningslokalet.

Mindre valgfrihed i undervisningen

For de studerende er den gode nyhed derfor, at de fortsat vil få 12 timers ugentlig undervisning på bacheloren og otte timer på kandidaten.

Den dårlige nyhed er, at besparelserne vil gå ud over valgfriheden. Det kan ramme Humanioras vifte af op imod til 200 tilvalgsfag, som de bachelorstuderende har at vælge imellem på tredje år i dag.

De kandidatstuderende kan få færre valgfrie kurser, hvor de i dag har op til 15 kurser at vælge imellem.

Behovet for besparelser kommer også fra – udover to procents-sparekravet – skærpede optagelseskrav (de studerende skal fremover skal have minimum 6.0 i karaktergennemsnit) samt et krav om dimensionering af uddannelserne. Det giver færre studerende og dermed færre indtægter for Det Humanistiske Fakultet.

Frygter heksejagt på Humaniora

På Christiansborg vækker nedskæringerne på Humaniora bekymring hos to af de partier, som står uden for det politiske flertal for besparelser på universitetsområdet.

»Jeg synes, det er en katastrofal udvikling, og jeg forstår ikke, at man ikke har blik for, at der er andre hensyn at tage end aktuelle hensyn til erhvervslivet,« siger Caroline Maier, forskningspolitisk ordfører for Alternativet.

SF’s forsknings- og uddannelsespolitisk ordfører Jacob Mark deler bekymringen.

»Jeg frygter, at vi står ved starten på en stor heksejagt imod humaniora, fordi der er brug for at kunne arbejde med ideer og begreber om, hvordan man holder sammen på et samfund,« siger han. »Humaniora har en værdi, fordi det får mennesker til at reflektere over samfundet, som det er i dag og er et redskab til at kunne analysere det.«

anfj@adm.ku.dk

Seneste