Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Dekan: KUA fører ikke studerende bag lyset

EN REN AND - Absurd oppumpning af en non-event, kalder Humanioras dekan gårsdagens Politiken-historie om, at fakultetet får de studerendes semestre til at virke længere.

På KUA er de studerendes semestre blevet udvidet fra 12 til 14 uger, men ifølge Politiken er det sket ved at tælle to uger med, hvor de studerende ingen undervisning får.

Politikens dokumentation er samtaler med studerende og et referat fra et studienævnsmøde på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvoraf det fremgår, at instituttet faktisk indregner to undervisningsfri uger i de i alt 14, som de studerende får. Endelig har Politikens journalist talt med studielederen på Engelsk, Germansk og Romansk, som forestiller sig to ‘vejledningsuger’ eller uger, hvor de studerende ‘kommer og fremlægger’ i de nye semestre på 14 uger.

Dekan: Politiken fiskede

Denne beretning om ‘semestersminke’ fik i går Studenterrådet til at erklære sig »harmdirrende« i en pressemeddelelse, men Det Humanistiske Fakultets dekan Ulf Hedetoft afviser kategorisk, at Humaniora forsøger at føre nogen bag lyset. Han kalder i en e-mail til Uniavisen sagen for en »absurd oppumpning af en non-event« og beskylder Politiken for at ignorere helhedsbilledet på KUA.

»Journalisten har ringet rundt til samtlige institutter på Hum for at fiske efter en ‘sensation’ af denne type. Hun finder to steder, hvor hun måske-måske har noget at hænge sin hat på, og det er endda tvivlsomt og usikkert. I det ene tilfælde er der tale om et referat fra et studienævnsmøde, i det andet fra en studieleder, og i begge tilfælde er der ikke tale om en kritik af et afviklet semesterforløb, men om hvad der muligvis vil ske i forårssemesteret,« skriver Ulf Hedetoft. Og videre:

»Fra to usikre, hypotetiske eksempler drages den konklusion, at hele KU/fakultetet er ude på at føre de studerende bag lyset! Det omvendte ville være mere passende, nemlig at bemærke, at alle de andre steder har journalisten ikke kunnet finde noget, og der er altså bred opbakning til formålet, som planlægges implementeret efter hensigten.«

Dekanen vil gerne måles på de studerendes udbytte

Ulf Hedetoft refererer samtidig sin korrespondance med Politikens journalist. Her skriver han:

»Når du ser på de to ‘kursusfri’ uger, du refererer til, så er mit svar, at de uger sagtens kan give god mening og udnyttes fornuftigt, HVIS de altså ikke indebærer en regulær pædagogisk pause, men udnyttes konstruktivt til læringsformålet – fx gennem superviseret opgaveskrivning, diskussioner i grupper om emner fra kurset, eller på anden måde (ordet ‘hvis’ i Hedetofts egen fremhævelse, red.)«

Dekanen mener ikke, at man kan måle kvaliteten af et semester ved alene at se på timeskemaet for alle 14 uger:

»Det, der tæller for mig, er at den samlede undervisningsmængde går tydeligt og registrerbart i vejret, men at man hverken kan eller bør måle det på, om der helt rutinemæssigt forefindes samme antal skemalagte timer uge for uge i 14 uger. Jeg kan godt se at det er nemmere at gå til på den måde, men det giver uvægerligt et forvrænget billede.«

Endelig skriver dekanen i den refererede besked til Politiken, at han gerne vil »måles og vurderes på om den samlede pædagogiske kontakt i ovennævnte forstand er på vej i den rigtige retning (opad, hvis du skulle være i tvivl), samt på det samlede læringsindhold.«

chz@adm.ku.dk

Seneste