Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Dekan overrasker: vil slå Matematik og Datalogi sammen

KRITISK MASSE - Ledelsen på SCIENCE er ved at genoplive skrottet plan fra 2011 om at fusionere Institut for Matematiske Fag og Datalogisk Institut. Mange ansatte reagerede med modstand og skepsis, da dekanen tirsdag præsenterede sin idé.

Fra 1. januar 2015 skal Datalogi og Matematik være ét institut, hvis det står til dekanatet på SCIENCE.

Hvis det lyder bekendt, er det fordi KU’s ledelse i 2011 planlagde næsten eksakt det samme som led i den reorganisering, der lagde de gamle fakulteter Life og Farma ind i de nuværende SCIENCE og SUND fra årsskiftet 2011/12.

Datalogi og Matematik forblev dog selvstændige i 2011. Ikke mindst fordi medarbejdere på de to institutter skød ledelsens udspil ned. Det har man ikke glemt på SCIENCE.

»Vi er godt klar over historikken i det her,« sagde dekan John Renner Hansen tirsdag eftermiddag til en stor forsamling medarbejdere og studerende fra Datalogi og Matematik, som var forsamlede på Nørre Campus for at høre nærmere om, hvorfor en fusion igen er på tapetet.

Forberedelsesarbejdet er foregået diskret. Først mandag eftermiddag fik de ansatte og studerende en orientering om planerne i form af en e-mail. Lederne på de to institutter (der indgår i dekanens eget ledelsesteam) fik også først besked mandag.

LÆS OGSÅ: Institutleder: »Der er ingen fordele ved den her fusion.«

De to institutter er ikke gode nok til at få studerende igennem

En grund til fusionsplanen er ifølge John Renner Hansen, at Datalogi og Matematik ikke er gode nok til at producere studerende til tiden, og at mange dropper ud. Det koster penge for KU.

»Der er nogle store udfordringer. Og små miljøer har sværere ved at håndtere store udfordringer,« sagde dekanen.

John Renner Hansen sagde, at et stort samlet institut vil kunne koordinere undervisning af de studerende bedre, få et bedre studiemiljø, ’udvikle nye fagområder i uddannelserne’ og få en mere effektiv studieadministration m.v.

Virksomhederne ønsker også, sagde han, at ansætte kandidater, der har kompetencer på grænsefladen mellem datalogi og matematik.

Desuden vil sammenlægningen hjælpe fakultetet til at udnyttelse sine lokaler mere effektivt.

Samlet set vil fusionen »skabe en langt mere slagkraftig enhed med et større råderum til udvikling af fagområderne matematik og datalogi,« står der i dekanens e-mail til de ansatte og studerende.

Nye indvendinger, tak

John Renner Hansen har læst eller genlæst en rapport fra en arbejdsgruppe, der inden fusionsplanen i 2011, gav et bud på, hvordan et samlet institut med matematik, statistik og computer science (datalogi) kunne se ud:

»Jeg har læst det igennem, og jeg synes, det er visionært,« sagde han. »Det ser – fra mit synspunkt – fornuftigt ud, og det er udgangspunktet for det, vi gerne vil fortsætte med.«

Medarbejdere og studerende på Datalogi og Matematik skal nu drøfte fusionsplanen indtil den 20. oktober, hvorefter rektor kan tage stilling til sagen. John Renner Hansen bad sine tilhørere om ikke at gentage argumenterne fra 2011.

»Vi kender alle argumenterne. Jeg har læst dem fra for to et halvt år siden. Jeg vil gerne se en masse nye argumenter,« sagde han. Bemærkningen fremkaldte latter fra salen.

»Hør nu her,« fortsatte dekanen, »hvis det var sådan, at jeg, når jeg læste argumenterne igen, havde følt mig overbevist om, at det her [forslag] ikke var bæredygtigt, så ville jeg jo ikke stå her i dag.«

»Har du fremført nye argumenter?« spurgte en af tilhørerne, professor i matematik Ib Madsen, da ordet blev givet frit. »Jeg kan ikke se det.«

Modstand

Indlæggene fra salen tirsdag eftermiddag var stort set udelukkende kritiske over for fusionsplanerne.

Professor Ib Madsen sagde, at Institut for Matematiske Fag udvikler sig i en positiv retning, og at fusionen, hvis den bliver gennemført, vil være »en ganske alvorlig hæmsko for denne gunstige udvikling, og det kan vel for fanden ikke være meningen.«

»Jeg tror, at mange i salen vil være enige med mig, når jeg siger: Der er ingen videnskabelig begrundelse for det fusionsforslag,« sagde han.

Fra Datalogi lød det fra en anden tilhører, lektor Ken Friis Larsen, der talte på vegne af instituttets medarbejdere, at Datalogis ’entydige’ udmelding var, at en fusion er en dårlig idé.

chz@adm.ku.dk

Rettelse 17/9: i ovenstående stod, at rektor og bestyrelse vil skulle tage stilling til sagen, men det er faktisk ikke nogen bestyrelsesbeslutning at lægge institutter sammen. Rektor træffer selv beslutning om institutstrukturen, derfor er bestyrelsen skrevet ud af det relevante afsnit.

Seneste