Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Dekanens kommentar til artikel om Copenhagen Plant Science Centre

REPLIK - John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet kommenterer artiklen om Copenhagen Plant Science Centre først bragt i den trykte udgave af Universitetsavisen den 21. august 2015.

Københavns Universitet har heldigvis en bestyrelse og en ledelse, som har store ambitioner på universitetets vegne.

Vi skal som universitet kunne sammenligne os med de bedste i verden, og som det fremgår af de nyeste rankinglister over verdens universiteter, går det rigtig godt. Men ambitioner kan ikke stå alene. Skal man højt op, må man også turde satse både stort og langsigtet.

Det er netop hvad bestyrelsen og rektoratet har gjort sammen med SCIENCE med en stor og samlet satsning i Copenhagen Plant Science Center. To nye top moderne bygninger til forskning og undervisning, en satsning på 35 mio. kr. til rekruttering af yngre forskere og en samlende centerdannelse med en centerleder i spidsen til andre 35 mio. kr. skal frem mod 2019 skabe rammerne om et forsknings- og undervisningsmiljø i verdensklasse.

Det er ca. 1½ år siden, man rigtig gik i gang. Nu står den første bygning næsten færdig. Fire unge udenlandske talenter er ansat på Young Investigator programmet.

De har allerede indhentet næsten 25. mio. kr. i eksterne midler. Mange forskningsgrupper er enten allerede en del af centret eller banker på for at kommer ind. Ikke et ringe resultat på ca. 300 arbejdsdage.

Resultatet er skabt gennem et stærkt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse på Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Ikke mindst med deltagelse af centerlederen Dario Leister, som med stor entusiasme og stor faglig og ledelsesmæssig kompetence har ledet de overordnede processer.

Det er klart, at det nuværende niveau på 20 % deltagelse som centerleder ikke på sigt er nok til at lede en så stor satsning. Det er også klart, at vi som institut- og fakultetsledelse på et tidligere tidspunkt kunne have insisteret på, at centerlederen skulle være meget mere til stede.

Men det var og er vores klare overbevisning, at hverken centeret eller KU ville have vundet ved at stille ultimative krav om tilstedeværelse, inden bygninger m.m. var på plads. Hvis man som universitet ønsker at rekruttere forskere på internationalt topniveau, er fleksibilitet ganske enkelt helt nødvendig.

Sagen stiller sig anderledes, når den første bygning er færdig i begyndelsen af det nye år. En afklaring vil derfor være på plads i løbet af efteråret 2015.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste