Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Del boremaskine og støvsuger med din nabo

INNOVATION - Lej de ting, du alligevel kun bruger en sjælden gang, lyder konceptet fra en gruppe (primært) studerende. Idéen blev af Fonden for Entrepenørskab præmieret med 35.000 kroner, et halvt års kontorplads og professionel sparring til at blive ført ud i livet.

Spar på ressourcerne ved ikke at købe en støvsuger, en boremaskine, eller for den sags skyld noget af det værktøj, du alligevel aldrig får brugt. Lej i stedet disse ting sammen med din nabo eller din opgang.

Idéen, der minder om de delebilordninger, som har vundet indpas fx i Berlin, blev udviklet af en gruppe studerende og andre deltagere i en workshop ved DANSIC14-konferencen 13. marts om bæredygtighed og ressourcer.

DANSIC (Danish Social Innovation Club) er en non-profit studenterorganisation, der blev stiftet i 2011 på kollegiet Regensen for at løse samfundets presserende problemer. De 50 deltagere fik til opgave at finde på en miljøbesparende idé med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan vi danskere kan udnytte vores ressourcer bedre og bevæge os væk fra at være en affaldsøkonomi.

Konceptet handler grundlæggende om at nedbringe miljø- og ressourcespild ved at muliggøre, at forbrugere kan deles om bestemte varer. Virksomheder skal tilbyde at udleje ‘pakker’ med forskellige typer af forbrugsgoder som støvsugere, værktøj og strygejern til eksempelvis opgange i lejlighedskomplekser, som herefter samlet betaler lejeudgifterne af de valgte pakker. Overskuddet går til finansiering af selve virksomheden, og tanken er, at man ved at leje tingene i fællesskab udnytter brugsværdien bedre.

Vinderne har fået tilbud om kontorpladser hos virksomheden Creature, sparring og startkapital til at realisere deres idé.

Alle kan blive sociale innovatører

Ifølge partner i Creature Peter Martin Jakobsen var workshoppen vigtig, fordi den viste deltagerne, hvor simpelt det kan være at udvikle et socialt innovativt projekt.

I ni grupper beskæftigede de 50 deltagere sig med, hvordan der i Københavns forskellige bydele kan skabes miljøbesparende initiativer. Workshoppen var et ‘spil’, og en række eksperter stod til rådighed for de forskellige grupper. Og som Peter Martin Jakobsen påpeger, klarede alle ni grupper faktisk på få timer at udtænke originale og økonomisk bæredygtige ideer, der spændte fra affaldssortering i sindrige posesystemer, over farvekodninger på madvarer til en ‘biobjørn’, der skal kværne organisk affald, som så kan genanvendes som biogas.

»Det er interessant, at en række mennesker, der aldrig havde mødt hinanden før, efter få timer smilede og krammede og havde skabt et originalt produkt sammen, der både var økonomisk bæredygtigt og realiserbart. Folk fra vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde mødtes, og mange nye idéer og tanker blev affødt,« siger Peter Martin Jakobsen.

Fra flyvske ideer til konkret praksis

Social innovation er et diffust begreb i sig selv. Hvem er i det hele taget denne sociale innovatør, der balancerer mellem idealisme og kapitalisme? Begrebet er i en vis fare for at fortabe sig i smarte buzzwords og flyvske filantropiske visioner om at ville forandre samfundet, men uden at det nødvendigvis står helt klart, hvordan social innovation udformer sig i praksis.

Workshoppen bevægede sig ifølge Peter Jakobsen »fra udfordringer til potentiale, og viser, at social innovation rent faktisk er muligt. Man kan bare gå i gang – her i forbindelse med et tema, der relaterer sig til miljøet. Virksomheder er jo i bund og grund skabt af almindelige mennesker, så det er handler om at springe ud i det.«

Det bliver spændende at se, om vi i fremtiden kommer til at kunne dele vores boremaskine med resten af opgangen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste