Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Deltidsansatte arbejder gratis

De deltidsansatte må betale dyrt for at få indflydelse på KU

De studerende kan få ekstra SU-klip, de fastansatte får kollegialt arbejde godskrevet som arbejdstid mens de deltidsansatte undervisere fungerer som gratis arbejdskraft i studienævn og bestyrelser rundt omkring på universiteterne.

For de cirka 1.000 deltidsansatte der underviser på Københavns Universitet, kan det være en rigtig dårlig forretning at forsøge at få indflydelse via studienævn og akademiske råd.

Undervisningsassistent Morten Hjelt har de sidste tre år været medlem af studienævnet på Musikvidenskab. Havde han fået en timeløn på 200 kroner som han normalt får på universitetet, så ville Morten Hjelt have tjent 50.000 kroner på arbejdet i studienævnet.

»Hvis jeg havde vidst at jeg ville tabe så mange penge på at deltage i studienævnsarbejdet, ville jeg ikke have meldt mig,« fortæller Morten Hjelt for hvem 50.000 kroner svarer til udbetalingen for et halvt års arbejde på KU.

Morten Hjelts tid i studienævnet har betydet mange ekstra timers arbejde på grund af fx en ny studieordning.

[b]Idealistisk fæ[/b]
En opfordring fra rektor Linda Nielsen til samtlige medlemmer af kollegiale organer på KU om at fortsætte deres arbejde efter den 31. januar hvor de efter planen skulle træde tilbage, er faldet Morten Hjelt og et par af de andre deltidsansatte i studienævnene for brystet.

Baggrunden for forlængelsen af medlemmernes valgperiode er at KU’s nye bestyrelse som lige er tiltrådt, endnu ikke har truffet beslutning om hvordan medlemmerne af de kommende studienævn og akademiske råd skal findes.

»Da jeg fik det brev, flød bægeret simpelthen over. En ting er at jeg vidste det var ulønnet arbejde da jeg blev valgt ind i studienævnet, en anden ting er at skulle blive siddende endnu længere uden nogen kompensation. Det vil jeg simpelthen ikke,« siger Morten Hjelt og fortsætter:

»Det er en fuldkommen grotesk situation at de deltidsansattes medindflydelse i de kollegiale organer skal være afhængig af om de kan mønstre et eller andet idealistisk fæ der er villig til at arbejde gratis,« siger Morten Hjelt.

Han har derfor sammen med sin suppleant takket nej til forlænge sin periode på posten. En anden deltidsansat er blevet udpeget til at overtage Morten Hjelts plads i studienævnet.

[b]Torn i øjet[/b]
Personalechef på KU, Søren Nissen, har ingen hjemmel til at udbetale penge til deltidsansatte der deltager i frivilligt politisk arbejde på universitetet.

»Umiddelbart kan man have stor sympati for Morten Hjelts holdning – og det arbejde, han uvederlagt har gjort i studienævnet – , men selv om det kan være et meget betydeligt arbejde, fx at udarbejde nye studieplaner, så er det at deltage i kollegiale organers arbejde jo en del af medarbejderindflydelsen på institutionens ledelse og dermed i medarbejderne egen interesse,« siger Søren Nissen.

Formand for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage, forklarer at de deltidsansattes forhold i de kollegiale organer er en torn i øjet på fagforeningen.

»Vi har prøvet at gøre opmærksom på det urimelige i de deltidsansattes forhold de sidste 30 år, men Finansministeriet er hverken til at hugge eller stikke i. Så det lidt letkøbte svar til deltidsansatte er at de må undlade at deltage i arbejdet i råd og nævn hvis de ikke vil arbejde gratis.
Det er utilfredsstillende, for de deltidsansatte burde også have noget at skulle have sagt på universiteterne, men som situationen er i øjeblikket, er der ikke noget at gøre ud over at håbe på at de enkelte studienævn tager hensyn til de deltidsansattes tidsforbrug og eventuelt kompenserer medlemmerne af studienævnet hvis de fx udfører studieudviklende arbejde, for det må de gerne,« siger Ingrid Stage.

Seneste