Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Demokrati til debat

Er universitetets bestyrelse repræsentativ nok? Sådan lød et af de spørgsmål der blev debatteret heftigt da bestyrelsen lagde sidste hånd på vedtægterne for Københavns Universitet

Vedtægterne for Københavns Universitets virke ligger efter bestyrelsens andet møde nu klar til godkendelse i Videnskabsministeriet.

Men først skulle kampene tages om hvem der skal bestemme over hvem på universitetet. Et af de hedeste emner handlede om resultatet af det nylige valg af interne repræsentanter til bestyrelsen. Hverken blandt de studerende eller de videnskabeligt ansatte er der nemlig repræsentanter fra natur- og sundhedsvidenskab, og det undrede to af de eksterne medlemmer fra dansk erhvervsliv.

Claus Bræstrup, administrerende direktør i medicinalfirmaet H. Lundbeck A/S, havde derfor foreslået at universitetets kommende vedtægter skulle sikre at det interne valg på universitetet gav både de våde og de tørre fag en repræsentant i universitetets øverste ledelse; bestyrelsen.

»Det er uhensigtsmæssigt at der ikke er nogle repræsentanter for natur- og sundhedsvidenskab i bestyrelsen for hverken de videnskabeligt ansatte eller de studerende når cirka 60 procent af KU’s budget går til de to fakulteter. En valgprocedure må sikre at de våde fag er repræsenteret i bestyrelsen. Vores ekspertise omkring natur- og sundhedsvidenskab er meget, meget tynd, og vi står i en uheldig situation som ikke må kunne opstå igen. Hvis vi ikke sikrer natur- og sundhedsvidenskabs repræsentation i vedtægterne, risikerer vi at den næste bestyrelse også bliver skævt sammensat,« sagde Claus Bræstrup.

Også direktør Henrik Topsøe, Haldor Topsøe A/S var bekymret for at efterårets valgresultat ville betyde at bestyrelsen kommer til at mangle viden. Som en af de få støttede han derfor Bræstrups forslag om at sikre en bred repræsentation af de faglige områder i vedtægten.

»Universitetet er et utroligt komplekst sted; derfor er det vigtigt at tilstræbe en bredere repræsentation,« sagde Henrik Topsøe.

Lær at tælle
De fleste af de øvrige medlemmer af bestyrelsen mente ikke der var grund til at bekymre sig for om natur- og sundhedsvidenskab skulle stå uden indflydelse.

Som de to fakulteter med langt flest ansatte har de historisk set altid været godt repræsenteret i universitetets ledelse. Årsagen til at efterårets valg faldt ud til fordel for de tørre fag (humaniora og samfundsvidenskab, red.), var at de våde kandidater spredte sig på for mange lister.

Tillidsrepræsentant for VIP’erne på Humaniora, Henrik Prebensen, mente at det er vigtigt at universitetsbefolkningen også i fremtiden kan vælge deres kandidater for deres holdninger frem for deres faglige baggrund.

De studerende mente at alle i bestyrelsen alligevel skal repræsentere langt mere end bare det faglige bagland.

»Jeg tror jeg ved mere om hvad der foregår på Naturvidenskab end de fleste naturvidenskabsstuderende. Det handler jo ikke om hvor du kommer fra på universitetet, men hvor engageret du er,« sagde Katrine Møller der læser sociologi.«

Jørn Lund ønskede af principielle grunde ikke at indføje en passus som sikrer natur- og sundhedsvidenskab plads i bestyrelsen: »Her er jo heller ikke nogen teologer. Jeg synes vi skal stryge alle hensyn til særinteresser.«

Bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen tilsluttede sig det synspunkt.

»Jeg tror de på natur- og sundhedsvidenskab vil tælle bedre efter næste gang de skal have valgt en repræsentant til bestyrelsen,« sagde hun.
Forslaget om at sikre de våde fag repræsentation i bestyrelsen blev derefter stemt ned, og det samme gjorde et forslag om at sikre at de eksterne repræsentanter i bestyrelsen på lignende vis skal komme fra forskellige sektorer.

Læs forslaget til KU’s nye vedtægter på: www.ku.dk/ledelse/bestyrelse/.

Seneste