Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Den ikke-stejle skrænt er også farlig!

STUDENTERKOMMENTAR - Selv om finanslovforslaget for 2013 ikke blev til det frygtede blodbad på universiteterne, og uddannelsesminister Morten Østergaard har erklæret, at universiteternes øgede optag vil blive finansieret krone for krone, så er det alligevel bestemt ikke ok at sige, at det øgede optag er finansieret. Finansieringen skrider fortsat ned af en skrænt.

Bjarke Lindemann Jepsen og Maria Toft, formand og næstformand for Studenterrådet

PYH, DER KOM IKKE nogen skrænt med finanslovsforslaget i 2013. En lettelse for alle os, der frygtede et blodbad på universitetsområdet. Uddannelsesminister Morten Østergaard forklarede i stedet, at det øgede optag bliver finansieret krone for krone. For med regeringens forslag til finanslov viderefører man forhøjelsen af uddannelsestaxameteret (statens tilskud per beståede eksaminer) på de uddannelser, der får det laveste tilskud (fx Jura, Dansk og Økonomi), og man bibeholder også basistilskud og forskningstilskud til universiteterne. Eller – det gør man faktisk ikke helt.

For selvom et økonomisk blodbad af dimensioner blev afværget, og massive, kortfristede besparelser tilsyneladende og heldigvis ikke bliver aktuelle i år, så vil vi med denne studenterkommentar gerne advare mod en mindre stejl, men lige så farlig skrænt. Nemlig den skrænt, der barberer cirka to procent af uddannelsestaxameteret hvert år.

LAD OS PRØVE at regne lidt på det. To procent af taxameteret svarer til 2-3.000 kroner per 60 ECTS-point, som hver studerende består. Da langt størsteparten af KU’s penge til uddannelse kommer fra taxameteret, svarer det altså sådan cirka til, at KU skal spare to procent på uddannelserne, hvis der ikke skal tages penge fra andre formål, som fx forskning. I den bedste af alle verdner (og snart på KU) ville en uddannelse jo minimum vare 28 ugers undervisning om året med minimum 14 timer om ugen. Ganger man de to tal med hinanden og de normerede fem år, får man 1.960 timer. Fra 2014 kommer en universitetsuddannelse altså minimum til at vare 1960 timer. Hvis man skærer to procent af timeantallet, reduceres antallet af timer med 39,2 timer.

FIRKANTET SAT OP vil de af vores medstuderende, som lige er begyndt, og som har allerfærrest timer, altså kunne regne med en besparelse på deres uddannelse svarende til cirka 40 undervisningstimer i forhold til deres tutorer. Bare på baggrund af besparelsen i år. Men det er ikke første gang, Folketinget sparer på taxameteret. Selvom ’de tørre uddannelser’ fik en livsvigtig saltvandsindsprøjtning for tre-fire år siden, barberes der stadig store procenter af uddannelsestaxametret generelt. Fx er det mellemste uddannelsestaxameter på fag som Geografi og Musik i faste 2011-priser faldet fra 71.500 kr. i 2007 til 67.100 kr. i 2011, altså mere end 6 procent. Det samme gør sig gældende på det højeste taxameter hos fx Medicin og Fysik.

Man kan jo så håbe, at universitetet er villig til at bruge flere basismidler og forskningskroner på uddannelserne. Ellers bliver det endnu sværere at bibeholde niveauet, og det kommer til at kunne mærkes.

PÅ FARMACEUTUDDANNELSEN har man skåret studenterprinterne væk. På Statskundskab sidder man i lokaler, hvor man ikke kan høre, hvad underviseren siger. Henvender man sig til Det Internationale Kontor kan man ikke længere få vejledning via e-mail. Og på de fattigste uddannelser bliver det sværere og sværere at finde ud af, hvordan universitetet vil leve op til minimumstimetallet, hvis der ikke kommer flere midler.

Det er meget godt, at uddannelsesministeren har sørget for, at der ikke kom blodbad på universitetsområdet. Men det er ikke ok at sige, at det øgede optag er finansieret krone for krone. Der må investeringer til. Men universitetet har også et ansvar. I en tid med nedskæringer har man sparet en milliard sammen i egenkapital. Den kunne man med fordel bruge på mere uddannelse.

Artiklen blev bragt første gang som Studenterrådets Studenterkommentaren i Universitetsavisen på papir nr. 7, den 4. oktober 2012

Studenterkommmentaren er svar til rektors KUmmentar, som du kan læse her

Seneste