Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Den tidlige pubertet

Adopterede piger går tidligere i puberteten end piger der er født i Danmark. Grete Teilmann, ph.d.-studerende ved Rigshospitalets Center for Vækst og Reproduktion, har undersøgt hvorfor. Kemikalier spiller sandsynligvis en rolle

Hvad handler din afhandling om?
Min ph.d.-afhandling handler om adopterede pigers pubertetsudvikling. Pigerne går tidligere i puberteten end de piger der er født i Danmark. De udvikler bryster og har deres første menstruation 1,3 år tidligere end en tilsvarende gruppe danske piger. Andelene af dem der har det der kaldes ’for tidlig pubertet’ er også tilsvarende langt større. For tidlig pubertet er når puberteten starter inden pigen er otte år. I gruppen af adopterede piger var det 16 procent der udviklede bryster inden de var otte år. Det var en mistanke vi havde inden forsøget gik i gang da vi har undersøgt patientregisteret, og der kunne vi se at adopterede børn havde 10-20 gange så stor risiko for gå for tidligt i puberteten.

Hvad er årsagen?
Det er en generel tendens at alle børn kommer tidligere i puberteten end man gjorde for 10, 20 og 30 år siden, så på den ene side kan det være en del af den udvikling. På den anden side kan vi også se at børn i dag er tykkere end de var for 10, 20 og 30 år siden. Hvis vi sammenligner adoptivbørnenes BMI med de danske børns, så er det præcis den samme; adoptivbørnene er altså ikke mere overvægtige end de danske børn. Så det er ikke på grund af overvægt at deres pubertet starter endnu tidligere end de danske børns. Vi har derfor også undersøgt de genforskelle der er. Der er nogle raceforskelle knyttet til hvornår man går i puberteten. Men her finder vi heller ikke nogen svar da pigerne går senere i puberteten i de lande pigerne stammer fra. Det må derfor være det miljøskifte der sker der har en betydning. -Bl.a. vokser børnene ekstremt kraftigt i perioden lige efter de kommer til Danmark, og det kan muligvis have en betydning. Det kan muligvis være med til at rykke ved programmeringen – altså at kroppen tror at den er længere i sin udvikling end den egentlig er. Der er en forsker fra Belgien der har præsenteret en teori der viser at man i mange af udviklingslandene stadig bruger sprøjtemidlet DDT mod bl.a. myg, og når kroppen nedbryder DDT, udvikler den nogle hormonlignende stoffer i processen. I hjemlandet har børnene været udsat for DDT, og når de flytter, findes stoffet stadigvæk i kroppen, men i en mindre grad end tidligere, og det at graden af disse hormonlignende stoffer falder, kan være med til at starte en proces. Denne proces kan muligvis starte puberteten før tid. Det kan altså være ændringen i udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer der er skyld i den tidlige pubertet.

Hvad burde man gøre?
Det man for alvor burde gøre for at få adgang til problemfeltet er at undersøge pigernes niveau af disse hormonforstyrrende stoffer før de kommer til Danmark, lige når de er ankommet og så igen når de er kommet i puberteten for at se om der er forskel på de der har høje eller lave forekomster af stofferne. Det har vi ikke haft mulighed for i denne undersøgelse. Til gengæld har vi kemikalieprøver liggende i fryseren så vi kan se om de der gik tidligt i puberteten, så også er dem med de høje forekomster af kemikalier i blodet. I Belgien har de kunnet se at de piger der gik tidligt i puberteten, havde ti gange så høje forekomster af de DDT-lignende stoffer i blodet sammenlignet med belgiske piger der gik tidligt i puberteten, men de manglede en kontrolgruppe for at kunne drage en endelig konklusion.

Hvorfor er dette område så vigtigt?
Hver sjette adopterede pige starter pubertetsudvikling inden hun er fyldt otte år, og for de børn er det et stort psykologisk og følelsesmæssigt problem. Det er derfor helt afgørende at vi får klarlagt de problemer der er, og at vi finder pigerne så de kan få den hjælp de behøver. Der er flere ting der skal undersøges før vi endeligt kan sige hvad det skyldes. Derfor er det vigtigt at blive ved med at forske inden for området. Ti procent af alle nyfødte drenge har misdannelser i deres kønsorganer, og der er samtidig sket en stigning i tilfælde af testikelkræft. Synderen er angiveligt de kemikalier vi omgiver os med. Og det allerede inden vi bliver født.

Seneste