Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Den tværfaglige fremdrift i DANSIC

KRONIK - Hvis folketinget lykkedes med at reformere universiteterne på baggrund af en forskruet idé om, hvad fremdrift er, bliver vi studerende tvunget til partout at være fuldtidsbogorme begravet i abstrakte modeller og idealtyper. Med stor risiko bliver vi afkoblet den virkelige verden og samfundet, som vi så paradoksalt netop hungrer efter at få indsigt i, skriver kronikøren.

Det aktualiserer nødvendigheden af, at vi studerende i endnu højere grad formår at skabe netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner og studier. Vi etablerer de nye partnerskaber, som skal bære fremtiden og dermed tager vi selv ansvar for den fremdrift, vi vil se i samfundet.

Vi studerende emmer til sammen af mangfoldighed og kompetencebredde. Ikke desto mindre har vi naturligt nok tendens til at flokkes med dem, der ligner os selv og symptomatisk har de præcis samme faglige egenskaber som os selv. Studenterforeninger findes på langt de fleste uddannelser og på mit studie, Statskundskab, er der benhård kamp om rampelyset.

Det tværsektorielle udgangspunkt

Men hvem har de studerendes tværfaglige samarbejde i fokus? Det korte svar er DANSIC – Danish Social Innovation Club. I DANSIC bruger vi hinandens kunnen på tværs af studier og drager stor nytte heraf. Vi ser det tværfaglige element som en indiskuterbar del af at være studerende. Evnen til at samarbejde på tværs kan blive afgørende for, at vi danske studerende skiller os ud i det internationale kapløb. I DANSIC engagerer vi både det offentlige, private og frivillige arbejdsmarked i udviklingen mod et mere bæredygtigt og socialt entreprenant samfund.

Som samfund står vi over for en stadigt voksende mængde udfordringer, som det hidtil ikke er lykkedes os at komme omkring. Det gælder fx fattigdom og udfordringen med hjemløse, global opvarmning, madspild, finanskrise og en generel mangel på optimal anvendelse af klodens begrænsede ressourcer. Der er hårdt for brug nye og alternative løsninger. Her kan nye partnerskaber på tværs af fagligheder og sektorer bane vejen.

Vi kan ikke selv løse alle de store samfundsudfordringer, men vi kan bidrage til det kredsløb af idéer og initiativer, der kan. Idéerne er allerede i spil mange steder. Det sociale enzym er fx idéen bag et koncept om fremtidens velfærdssamfund, der bygger på social ansvarlighed og samspil mellem den offentlige og private sektor og civilsamfundet.

Offentlig-private partnerskaber opstår i stigende grad og bidrager til en vigtig udvikling. I DANSIC repræsenterer vi det frivillige, civilsamfund, der tilføjer den menneskelige værdi, som har stor betydning for bl.a. den sociale ansvarlighed.

For at give et konkret eksempel på civilsamfundets drivkraft, var det både imponerende og inspirerende at se, hvordan en stor gruppe mennesker kunne mobilisere fælles tro og kræfter og bringe Allan Simonsen langt i konkurrencen i efterårets Vild Med Dans på TV2. Alene pga. en fælles tro og passion for sagen. Det er værd at overveje, hvad dette enorme engagement i civilsamfundet kunne føre med sig, hvis det også opstod i andre henseender – som fx for at løse fælles samfundsudfordringer.

Ideas That Matter – social innovation på tværs

DANSIC afholdte fornyligt Ideas That Matter; en weekend, som havde til sigte at kombinere faglige baggrunde og erfaringer fra både det offentlige, private og frivillige arbejdsliv i søgen på nye løsninger på sociale og miljømæssige samfundsudfordringer.

Weekendens fokus var idégenerering som metodisk værktøj og en introduktion til social innovation. Forskellige samfundsudfordringer blev fremlagt af bl.a. Miljøministeriet, Ældre Sagen og Kræftens Bekæmpelse.

TAG DEL’s onlineplatform fungerede som forum for udfordringerne og de hastigt tilkomne løsningsalternativer. Allerede nu er flere af løsningsforslagene fra weekenden sendt videre til overvejelser om konkret implementering. Det er på trods af udfordringers ret komplekse karakter som fx brugen af offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger og genanvendelse af affald.

Ideas That Matter demonstrerede, hvor svært det ofte kan være at have blik for de samfundsudfordringer, der findes rundt i andre sektorer og brancher end, hvor man færdes dagligt og har sine egne spidskompetencer i spil. Pointen er, at når forskellige kompetenceprofiler samles om konkrete samfundsudfordringer, så bliver det pludselig muligt at se dem i et bredere perspektiv.

Først og fremmest belyses kompleksiteten i udfordringen. Samtidig besidder gruppen den faglige bredde til at stille skarpt på de rette løsningsmodeller qua tværfagligheden og en farverig palet af erfaringer. Udfordringer, der stilles skarpt på af mange forskellige profiler, har også det største potentiale for at blive til praktiserbare og bæredygtige løsninger, fordi de udsættes for en så omfattende kritik og undersøgelse af, hvad løsningen skal kunne.

En elite af sociale innovatører vokser frem i Danmark, og her bør de studerende have en helt central rolle, hvis social innovation skal kunne udleve sit potentiale i fremtiden. Ganske simpelt fordi vi er fremtiden. Fremdriftsreformen medfører en faretruende risiko for, at studerende bliver en flok zombies, der i stress og jag for at opfylde mål om aktivitetskrav og tvungne ECTS-point, ender uden nogen form for omverdensperspektiv. Vi bliver i så fald frataget friheden til at forme og tage ansvar for vores eget uddannelsesforløb. I DANSIC vil vi tage ansvar for vores fælles fremtid og stå sammen på tværs af uddannelsesinstitutioner og fagligheder med målet om at skabe samfundsforbedrende initiativer.

Universitetet lærer os at forstå og analysere. Vi vil skabe og innovere. Fremtiden kalder på endnu flere partnerskaber på tværs, som vi studerende selv skaber og driver. Den 13. marts afholder DANSIC konferencen ”DANSIC14: Nye partnerskaber”, hvor studerende og ledere fra alle sektorer inviteres til at drøfte samfundsudfordringer og finde socialt innovative løsningsmodeller. Alle kan få en god idé, men de bedste og mest bæredygtige opstår ved tværfagligt samarbejde.

Seneste