Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Der er brug for et bredt TAP-perspektiv i KU’s bestyrelse, så hovedet ved hvad kroppen laver

NEDSKÆRINGSVALG - Min modkandidat mener ikke, at valget til KU's bestyrelse skal handle om besparelser i de kommende år, men det er jeg uenig i, skriver Signe Møller Johansen, som håber at vinde pladsen som TAP-valgt bestyrelsesmedlem på Københavns Universitet.

Forestil dig at dit hoved ikke ved, hvad kroppen laver. Det er vel ikke en rar tanke? Det samme gælder for forholdet mellem bestyrelsen og KU. Det skal være en sammenhæng mellem det der besluttes, og det som kan føres ud i livet. Der skal være en viden om kroppen, og hvordan den virker og trives, når hovedet skal træffe de overordnede og langsigtede beslutninger.

KU går en svær tid i møde de næste år med store besparelser. Det er meldt ud, at budgettet på 8,5 mia. skal skæres først med 300 mio., og herefter med endnu 200 mio. Og det er de lyse prognoser, hvis det går godt! Det er også meldt ud, at det i høj grad er TAP-områder på KU, der skal holde for.

Min modkandidat Joan Lykkeaa mener ikke, at disse besparelser er relevante at drøfte i sammenhæng med det forestående valg til KU’s bestyrelse. Det er jeg uenig i. Bestyrelsen godkender universitetets budget, fordeling af ressourcer og principper for ressourcernes anvendelse. Godkendelsen sker naturligvis på baggrund af rektors indstilling, der bygger på rådgivning fra organisationen, samarbejdsudvalg og andre organer – heldigvis da!

Det er dog stadig bestyrelsen der fastlægger de overordnede rammer og foretager den endelige godkendelse af budgettet. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at få valgt en TAP’er i bestyrelsen, der står på et solidt fundament med en bred administrativ indsigt i organisationen og TAP-opgaverne, og som kan stille de nødvendige spørgsmål, inden der træffes beslutninger, der kan få store konsekvenser for ikke blot TAP’ere, men også VIP’ere og studerende på KU.

Derfor stiller jeg op som spidskandidat for en ny liste til KU’s bestyrelse – TAP Fælleslisten. Det er en liste bestående af medarbejdere fra både institutter, fakulteter og fællesadministrationen og på tværs af ALLE fakulteter. Jeg selv har en bred viden om tekniske og administrative TAP’ere på KU fra mit virke som fx fællestillidsrepræsentant, medlem af Hovedsamarbejdsudvalget og næstformand i mit lokale samarbejdsudvalg.

Jeg har desuden meldt ud, at jeg som bestyrelsesmedlem vil indkalde til halvårlige kontaktmøder for alle TAP-lister, der har stillet op til bestyrelsesvalget, for at indsamle viden om hvad der rører sig på tværs af TAP-området.

Uanset hvad der besluttes, så vil KU som en samlet organisation lide under besparelser og beskæringer de kommende år. Så der vil i høj grad blive behov for at hovedet ved, hvad kroppen laver, og hvordan den fungerer i praksis.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste