Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Der er mindst fem gentagelser af Esben Lundes speciale i hans afhandling, siger professor

AFHANDLINGSSAG - Professor emeritus Heine Andersen siger, at han har forvisset sig om, at uddannelsesminister Esben Lunde Larsens afhandling rummer flere alvorlige problemer, end offentligheden kender til. Han tror, at sagen meget vel kan ende i UVVU og mener, at Danmarks Radio har trukket i land om deres egen dækning af sagen på et spinkelt grundlag.

Danmarks Radio valgte 1. december at beklage »en alvorlig mangel« i et indslag og en artikel om muligt plagiat i uddannelsesminister Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling.

»DR Nyheder burde tydeligt have angivet, at ét af de centrale citater, som eksperter mener burde være angivet med tydelig reference, tidligere i afhandlingen er gengivet korrekt med behørig kildeangivelse,« skrev to ledende redaktionschefer, Thomas Falbe og Sandy French, på dr.dk.

Efterfølgende har DR ikke fulgt op på dækningen af afhandlingssagen, men en af DR-historiens centrale kilder, professor emeritus Heine Andersen, advarer imod at tro, at mistanken om plagiat i uddannelsesministerens afhandling skal lægges på hylden, blot fordi DR begår en fejl.

»Det var helhedsbedømmelsen af de problemer, DR påpegede, jeg forholdt mig til, ikke dette ene eksempel,« siger Heine Andersen.

DR aflyste interview med Heine Andersen uden nærmere begundelse

DR kunne – ud over det omtalte citat – blandt andet vise, at Esben Lunde havde genbrugt materiale, som han havde produceret til nogle hjemmesider, uden at angive kilden.

Og efterfølgende har Uniavisen kunnet vise, at der er eksempler på overlap mellem ministerens eget speciale og ph.d.-afhandlingen uden kildeangivelse. Og dette speciale-spor har DR også interesseret sig for.

»Jeg skulle have været interviewet onsdag den 2. december af Danmarks Radio om ligheder mellem specialet og afhandlingen, men det blev aflyst uden nærmere begrundelse,« siger Heine Andersen.

»Jeg har forvisset mig om, at der er overlap mellem specialet og afhandlingen i et antal tilfælde, mindst fem,« siger Heine Andersen, som har studeret materiale, som DR havde forelagt ham. »Det er ikke blot genbrug af de samme tekstkilder, men ordrette gentagelser eller lette omskrivninger af specialets tekst.«

Derudover siger Heine Andersen, at han selv ved opslag i teksterne har fundet yderligere eksempler på ikke-deklareret overlap mellem Esben Lundes speciale og afhandling.

KU’s ordensregler forbyder at genbruge speciale

Ifølge Heine Andersen er det en alvorlig sag at genbruge specialets dele i en afhandling uden kildeangivelse.

»Det er ikke tilladt. Det er helt klart,« siger Heine Andersen og henviser til KU’s eget ordensreglement, hvoraf det af §2 stk 5 fremgår, at »plagiat, herunder genbrug af egen tekst (autocitat) uden kildehenvisning og citationstegn« er brud på god videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed.

»Der er overhovdet ikke noget at rafle om. Det er forbudt,« siger Heine Andersen.

Heine Andersen undrer sig over, at Danmarks Radio kom med deres beklagelse over fejlen i den hidtidige dækning af Esben Lunde Larsens afhandling. »Det er helt ude af proportioner,« siger han.

»Både professor Peter Sandøe (der også medvirker i udsendelsen, men efterfølgende over for Uniavisen har betegnet DR’s dækning som ’tendentiøs’, red.) og jeg var fuldt informerede af DR om, at citatet fremgår tidligere i afhandlingen, men sammenholdt med de øvrige problemer i afhandlingen var det ikke afgørende,« siger Heine Andersen.

Oplysningen om citatet, som DR beklager ikke at have inkluderet i tv-dækning og artikler, fremkommer i et længere interview på dr.dk. Det står altså klart, at Peter Sandøe, som Heine Andersen siger, var informeret om, at det skjulte citat forekommer tidligere i afhandlingen. Af DR’s optagelse fremgår også, at Peter Sandøe til trods herfor kalder Esben Lundes praksis for ‘uacceptabel’.

»Hvis jeg havde siddet i det bedømmelsesudvalg, der vurderede Esben Lunde Larsens afhandling, ville det være utænkeligt, at jeg havde godkendt den med den viden, jeg har nu,« siger Heine Andersen.

Praksisudvalg eller UVVU

Dekan for Det Teologiske Fakultet på KU Kirsten Busch Nielsen ville eller kunne ikke fredag den 4/12 oplyse, hvordan KU håndterer sagen om Esben Lunde Larsens afhandling.

Hvis dekanen vurderer, at der forekommer plagiat, skal hun beslutte, om sagen skal videre i systemet til KU’s praksisudvalg, der tager stilling til brud på god videnskabelig praksis, eller om sagen skal videre til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), der håndterer sager om videnskabelig uredelighed.

Ifølge KU’s praksisudvalgs egen opgavebeskrivelse er tommelfingerreglen, at plagiering er UVVU’s bord.

»Hvis en sag bliver forelagt Praksisudvalget, og udvalget vurderer, at sagen vedrører egentlig videnskabelig uredelighed, vil klager blive henvist til at tage sagen op over for UVVU,« står der i Praksisudvalgets opgavebeskrivelse.

Heine Andersen: Tror du, at sagen ender i UVVU?

»Jeg vil næsten tro det.«

Uddannelsesministeriet har meddelt Uniavisen, at Esben Lunde Larsen ikke udtaler sig om sagen, før der foreligger en afgørelse fra Københavns Universitet.

UVVU har ikke (10. december) modtaget nogen klage over Esben Lunde Larsens afhandling.

chz@adm.ku.dk

ÆNDRING (artikel opdateret 7/12 kl. 13:45): Heine Andersen, der opholder sig i udlandet, oplyser til Uniavisen, at han ikke kan stå inde for sit godkendte citat om 15-17 tilfælde af sammenfald mellem specialet og afhandlingens tekst, fordi han kan have inkluderet eksempler på andre sammenfald mellem forskellige af Esben Lunde Larsens tekster i tallet 15-17. Heine Andersen havde sine citater til gennemsyn og havde godkendt dem over for Uniavisen. Heine Andersen fastholder dog, at hans præcisering ikke ændrer den overordnede pointe, og at DR har forelagt ham eksempler på sammenfald mellem speciale og afhandling, som han har forvisset sig om er korrekte, og at han herudover har fundet flere eksempler selv. Der er således minimum fem eksempler på tekstsammenfald mellem speciale og afhandling, som Heine Andersen kan stå inde for, og citatet i teksten er rettet til at afspejle dette.

(Læs eventuelt også Forskerforums opfølgende dækning fra 9/12, hvor Heine Andersen forholder sig til en ny plagiatscanning).

Seneste