Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Der skulle spares på administration, men 6 ud af 10 fyrede arbejder med forskning og uddannelse

NEDSKÆRINGER – Nye tal viser, at afskedigelserne på Københavns Universitet er gået ud over flest medarbejdere, der arbejder med kerneydelserne: forskning og uddannelse.

Både tidligere uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) og den nye minister Ulla Tørnæs (V) hævdede, at regeringens besparelser på støtten til landets universiteter kunne gennemføres uden tab af uddannelses- og forskningskvalitet.

Nye tal fra Københavns Universitet (KU) viser noget andet.

Cirka 6 ud af 10 af medarbejderne, der har forladt KU som følge af regeringens besparelser, arbejdede direkte med forskning og uddannelse og ikke med administration, viser den nye opgørelse.

137 videnskabelige medarbejdere (VIP), altså forskere og undervisere, er enten blevet fyret eller er gået frivilligt. Det samme er 124 teknisk/administrative medarbejdere, der arbejder med forskning og undervisning (TAP-FU).

Det giver 261 i alt. Til sammenligning er 176 administrative ansatte (TAP-AS) enten blevet fyret eller er fratrådt.

Fyr bureaukraterne

Liberal Alliances uddannelsesordfører, Henrik Dahl (LA), udtalte ellers, at det er »professionelle fagfolks opgave at jamre over, at de får tildelt færre penge,« da Københavns Universitets (KU) rektor Ralf Hemmingsen advarede om konsekvenserne af nedskæringerne.

»Det er sådan med universiteterne, at de er helt ekstremt bureaukratiske. Så vi ser for os, at de her besparelser udelukkende skal ske inden for administrative medarbejdere. Der er vanvittigt mange af dem,« sagde Henrik Dahl.

»Jeg er som forsker og underviser skuffet over, at det ikke er lykkes at komme tættere på målsætningen om at spare mest på det administrative lag« – Allan Randrup Thomsen, HSU-medlem og professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi

KU-ledelsen skrev i nyhed på intranettet KUnet den 11. marts i år, at det teknisk/administrative personale (TAP) havde stået for broderparten af afskedigelserne og de frivillige fratrædelser.

»70 pct. af de berørte medarbejdere er TAP (Til sammenligning udgør TAP-gruppen kun 43 pct. af KU’s samlede årsværk,)« står der.

Proces kørt af sporet

Det er ikke et korrekt billede af virkeligheden, som ledelsen tegner, når den siger, at administrationen har stået for broderparten af besparelserne, mener Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK-laboranterne på KU.

Lykkeaa er også medlem af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), der skal sikre samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

»Jeg mener bestemt ikke, at ledelsen på KU har levet op til det, der blev udmeldt i forbindelse med nedskæringerne. Det virker som, der ikke har været styr på tingene, og at processen er løbet fra intentionerne om så vidt muligt at friholde kerneydelserne. Men vi kan ikke gøre andet end at råbe op og protestere,« siger Joan Lykkeaa.

I kriterierne for tilpasningen af KU´s økonomi, som er vedtaget af bestyrelsen, fremgår det netop, at »Tilpasningerne i videst muligt omfang bør friholdes af KU´s kerneaktiviteter og ressourcer indenfor forskning og uddannelse.«

Udvikling kan ikke fortsætte

Allan Randrup Thomsen, HSU-medlem og professor i eksperimentel virologi på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, er heller ikke tilfreds.

»Jeg er som forsker og underviser skuffet over, at det ikke er lykkes at komme tættere på målsætningen om at spare mest på det administrative lag. Jeg anerkender, at der er brug for en velfungerende administration, men hvis udviklingen fortsætter, hvor man skærer mest på forskningen og undervisningen, ender vi med et universitet, som udelukkende består af administratorer,« siger han.

»Jeg mener bestemt ikke, at ledelsen på KU har levet op til det, der blev udmeldt i forbindelse med nedskæringerne« -Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK-laboranterne på KU

Allan Randrup Thomsen siger, at det virkelige onde ikke er KU’s ledelse, men den af regeringen dikterede sparepolitik, der både rammer universiteterne, og De Frie Forskningsråd, hvor forskerne skal søge om midler.

Alvorlige konsekvenser for forskningen

Han forklarer, at han får problemer med at få lavet sin forskning i laboratoriet, fordi instituttet har afskediget flere laboranter.

»Jeg har her og nu ikke selv penge til at ansætte en ekstra laborant til erstatning for den bortsparede laboratoriehjælp, så jeg kan får problemer med at overholde deadlines, som jeg har lovet i mine fondsansøgninger,« siger han.

Samtlige institutter har skullet indrapportere, hvad konsekvenserne af nedskæringer vil blive, og her tegnes et dystert billede.

Blandt andet skriver Biomedicinsk Institut:

»Når så stor en del af besparelserne allokeres ud i yderste led, hvor kerneydelserne forskning, uddannelse og formidling finder sted, rammer besparelserne direkte kerneydelserne. Opgavebortfaldet knyttet sig mest tydeligt til den forskning, som de VIP’er, der forlader BMI (red. Biomedicinsk Institut), i dag står for. Denne vil ikke blive erstattet, og dette vil medføre en reduktion i forskningsbaserede aktiviteter, herunder forventet nedgang i antal publikationer.«

Instituttet skriver videre, at der med en reduktion i TAP-FU på næsten 7 årsværk, vil der ske et markant opgavebortfald for den assistance, som TAP-FU yder i laboratorierne.

»Den enkelte VIP kommer til at opleve serviceforringelser,« står der.

KU-ledelsen har ikke ønsket at kommentere tallene i Uniavisen, men vil selv offentliggøre en nyhed på KUnet.

clba@adm.ku.dk

Seneste