Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Derfor fusionerer Hum

FUSION 2 - Det er ikke stormagtsdrømme, der får det Det Humanistiske Fakultet til at fusionere med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA). Det handler om, at IVA har nogle kompetencer, som kan spille sammen med dem, der allerede findes på fakultetet, forklarer dekan Ulf Hedetoft.

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) har nogle kompetencer i den særlige kombination af informationssøgning, informationsanalyse og kulturformidling, som Det Humanistiske Fakultet gerne vil gøre brug af.

Det er grunden til, at Det Humanistiske Fakultet har valgt at fusionere med IVA og dermed gøre det til det niende institut på fakultetet, forklarer dekan Ulf Hedetoft.

Han tilføjer, at fusionen også vil bidrage til at virkeliggøre fakultetets strategi om at skabe et mere moderne humaniora.

»Vi ønsker et udvidet samarbejde med andre fagområder for at blive både innovative og gearet til det omgivende samfunds behov for nye kandidater, der kan noget andet og mere. IVA repræsenterer en række kompetencer i en ny og moderniseret form for dannelse inden for informationssøgning. Hvad er det egentlig, man skal kunne, når man gebærder sig i et virtuelt rum på nettet? Hvordan hænger det sammen med nyopståede former for kultur og måder, vi kommunikerer vores kultur på?« siger dekanen.

Oplagte samarbejdsområder

Ulf Hedetoft tilføjer, at Hum allerede har fag, der går i samme retning på flere forskellige institutter, fx medieområdet, det sprogteknologiske felt samt pædagogik, så han ser en række interessante samarbejdsmuligheder med IVA.

»Et samarbejde er primært interessant set fra humanioras synspunkt, fordi vi begge allerede er i gang med noget, som vi bedre kan udvikle sammen, hvis vi er i den samme organisation,« siger han.

Dekanen peger på, at der på computerområdet vil være oplagte udviklingsmuligheder både i relation til uddannelse og forskning med det nye Center for Communication and Computing.

Der vil også være oplagte muligheder inden for museumsfeltet og i relation til hukommelse, lagring af hukommelse og kulturarv.

»Det interessante er ikke, at vi blot lægger et nyt institut til humanioras mange andre institutter. Jeg ser en række potentielle videreudviklingsmuligheder og mange faglige synergier, som vi har kortlagt meget grundigt,« siger dekanen.

clba@adm.ku.dk

Seneste