Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Derfor støtter jeg Emilie

UNIVALG - Spidskandidat for Studenterrådet Emilie Nayberg har vist, hvad hun duer til. Søren Axel Petersen er ikke i tvivl om, at hun fortjener hans stemme.

I næste uge kan alle studerende ved Københavns Universitet stemme til Universitetsvalget, og jeg er en af kandidaterne de kan stemme på. Jeg stiller op til Københavns Universitets Bestyrelse på HUMrådets støtteliste til Studenterrådets fælles liste. Det betyder, at de stemmer, jeg opnår, forhåbentlig er med til at sikre Emilie Nayberg en plads i Universitetsbestyrelsen – hun er nemlig Studenterrådets spidskandidat.

Det er ikke tilfældigt at Emilie blev valgt som spidskandidat af de studerende på Studenterrådets generalforsamling. Hun er valgt fordi hun kæmper for bedre uddannelser og bedre vilkår for studerende. Det har hun erfaring med fra arbejde i Studenterrådet ved KU og Danske Studerendes Fællesråd.

De aktive i Studenterrådet har blandt meget andet arbejdet benhårdt for at vi alle skal have mindst tolv undervisningstimer om ugen på vores bacheloruddannelser. Det arbejde har båret frugt og jeg har som studienævnsmedlem været med til at tilrettelægge implementeringen af minimumstimetallet. Det er noget der virkelig vil kunne mærkes her på Humaniora, når det snart indføres!

En anden meget konkret ændring Studenterrådet har fået gennemført, er forøgelsen af Studiemiljøpuljen fra 500.000 til 750.000 kr. Det er den pulje vi studerende kan søge til at forbedre miljøet omkring studiet, så det faglige og sociale spiller endnu bedre sammen. Om det er revyen, foredragsaftenen, cykelværkstedet eller den faglige workshop der skal startes, så har KU nu afsat 250.000 mere til det om året.

Selv om disse sejre er store og vil forbedre vores universitetsstudium væsentligt, så er der stadig mange andre kampe at tage. En af dem ligger direkte i forlængelse af timetalsdebatten: nu hvor vi er sikret tolv timer om ugen, skal indholdet af disse timer selvfølgelig være af høj kvalitet!

Derfor går Emilie blandt andet til valg på at vi skal have flere og dygtigere undervisere. På Humaniora er første spadestik taget, med det Pædagogiske Center der fra januar tilbyder kurser i undervisning og didaktik til vores undervisere, men jeg er overbevist om at Emilie og resten af Studenterrådet vil kunne sikre endnu bedre undervisning gennem det studenterpolitiske arbejde.

En anden af Emilies mærkesager er at der skal være plads til de mangfoldige aktiviteter der udspiller sig på Universitetet – et emne der bliver mere og mere aktuelt, jo flere studerende der bliver optaget. På Humaniora får vi en masse nye lokaler til januar, men allerede fra inden vi er flyttet, tales der om pladsmangel! Har vi mon auditorier nok, er der plads til bibliotekernes bøger, hvor mange læsepladser er der og sådan fortsætter det. Derfor er jeg glad for at Emilie vil kæmpe for et Universitet med plads til læring, og derfor støtter jeg hende som kandidat til Københavns Universitets bestyrelse!

Seneste