Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Det bliver bedre – med KU’s it-løsninger

ABSALON - Vicedirektør for Koncern-it Bo Bendsen svarer på Vibeke Werns og Morten Michelsens påstand om, at 'det kun kan gå galt med KU´s dyre it-løsninger'. Antal henvendelser om KUnet til Servicedesk er nu nede på 200 om dagen.

SVAR til DISPUT af Vibeke Wern og Morten Michelsen:

DA VI OP TIL semesterstart lancerede KUnet, havde vi samtidig problemer med Absalon svartider (performance) og adgang til Absalon og andre systemer via KUnet. Samlet set betød det, at undervisere og studerende i perioder ikke kunne komme til de systemer, som de er afhængige af i det daglige, hvilket var til stor gene.

LÆS DISPUT: Det kan kun gå galt med KU´s dyre it-løsninger

KUnet er et komplekst it-system, og det er ikke muligt helt at undgå indkøringsvanskeligheder. Men problemerne med login til KUnet og dermed Absalon var større end forventet baseret på de omfattende tests, KUnet var igennem inden lancering.

En af årsagerne var, at vi er midt i et stort ’ombygningsprojekt’, hvor bagvedliggende infrastruktur (netværk, servere, login, mailløsning, og så videre) bliver udskiftet og opgraderet for at kunne følge med nye behov og krav. Det er en kæmpe opgave og på trods af ihærdige forberedelser og en stor indsats, er ikke alt forløbet så smertefrit som planlagt.

SAMLET SET GAV dette en stor tilgang af henvendelser til Servicedesk, som i de første uger efter KUnets lancering besvarede cirka 600 henvendelser om ugen for KUnet og Absalon alene. På trods af at der blev afsat ekstra medarbejdere til opgaven, gik nogle brugere forgæves efter hjælp, og nogle problemer og fejl havde vi ikke umiddelbart svar og løsninger parat til.

Sammen med vores leverandører arbejdede vi på højtryk for at løse problemerne, og fra starten af oktober kørte både KUnet og Absalon uden de alvorlige problemer, som plagede undervisere og studerende i ugerne efter semesterstart. Henvendelserne til Servicedesk er nu nede på under 200 om ugen, hvilket nærmer sig det forventelige, når man tager i betragtning, at der er over 70.000 potentielle brugere og mere end 20.000 daglige brugere.

VI HAR FORTSAT fokus på at forebygge, at der opstår nye problemer, og på at afhjælpe fejl hurtigt. Samtidig arbejder vi på en række tiltag, som skal sikre driftsstabiliteten yderligere og gøre de enkelte systemer mindre sårbare over for fejl i andre systemer – fx sådan at Absalon er tilgængeligt selv hvis KUnet skulle rammes af nedbrud.

En anden forbedring, som vi implementerer i det nye år, er en udvidet åbningstid i Servicedesk (it-service@adm.ku.dk eller telefon 35 32 70 00) med fokus på Absalon og KUnet. Det betyder, at man kan få hjælp til disse to systemer fra kl. 8-22 på hverdage og fra kl. 10-22 i weekenden. Sammen med den nuværende vagtordning og overvågning af servere vil servicen og tilgængeligheden blive forbedret til gavn for alle brugere.

PÅ GRUND AF PROBLEMERNE med KUnet og Absalon er nogle undervisere begyndt at kigge efter andre løsninger end KU’s it-systemer. Vibeke Wern og Morten Michelsen nævner i deres læserbrev Facebook som et muligt alternativ til Absalon. Men Absalon er den valgte platform på KU til e-learning, og systemet har mange fordele sammenlignet med sociale medier.

Vi evaluerer løbende andre muligheder, og der er mange forhold at tage hensyn til, som ikke altid gør det fordelagtigt. Samtidig har det været et stort ønske fra de studerende, at alle på KU bruger det samme system, så de ikke skal lære et nyt værktøj for hvert kursus, de er tilmeldt. Derfor gør vi alt for at sikre, at Absalon er et godt og stabilt værktøj, som understøtter de studerendes og undervisernes hverdag.

Vi er it-mæssigt midt i en omstillingsperiode, hvor vi i de kommende år går i mod en mere moderne og bedre it-understøttelse af hele KU efter mange års utilstrækkelig og ukoordineret indsats. Det kræver en gradvis udskiftning af alt lige fra netværk over e-mail og intranet til studieadministrativt system og økonomisystem. Til tider giver dette mere ’byggestøj’ end forventet, men vi håber på alles tålmodighed undervejs i forløbet, og vi vil gøre vores til, at overgangen forløber så godt som muligt.

Seneste