Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Det drejer sig om korrekt historieskrivning

DUPLIK - Bjarne Holm Jakobsen svarer dekan Nils O. Andersen

Dette indlæg er svar på dekan Nils O. Andersens indlæg den 18. marts 2010.

Kære Nils O. Andersen

Når mennesker – være de enkeltindivider, samfund eller fag udsættes for krænkende overgreb kan de krakelere og visne, eller de kan formulere deres vrede og om end stadig krænkede og mærkede gå stærkt videre. Det vil geografien naturligvis gøre.

Man kunne naturligvis også vælge at acceptere de vilkår for moderne politik, som ikke mindst senest igen har vundet stærkere indpas. Hvor målet om dominans og rigdom, gør alt andet til midler, og hvor grov manipulation og krænkende magtudøvelse accepteres som nødvendige og til tider endda som beundringsværdige lederegenskaber. Denne politiske kultur ønsker vi at bekæmpe.

Sagen om din massakre mod geografien ved KU hverken kan eller skal naturligvis føres til en domfældelse. Det drejer sig i sin enkelhed blot om en tilnærmelsesvis korrekt historiskrivning, og om hvor ønskeligt det er for en mere demokratisk og værdig politisk kultur, at alle tager og står til ansvar.

Til de udvalgte punkter, vi har til debat:

Til fusionen: Jeg ønsker bestemt at anerkende Flemming Nicolaisens (FN) ihærdige, sobre og ærlige forsøg på som konstitueret dekan at håndtere opgaven i en kortvarig og vanskelig overgangsfase i 2005-2006, da dekan Henrik Jeppesen blev ramt af sygdom. Det kan naturligvis ikke anerkendes, at FN’s brev til rektor d. 11. januar 2006, baseret på stadig genopblussende rygter om en forestående fusion mellem geografien og geologien, på nogen måde afspejler eller respekterer geografiens konstruktive og stærke argumenter for at vælge andre rammer end geologifusionen for at udvikle geografiens potentiale. Vi kan naturligvis bruge lang tid på at smide sagens mange dokumenter i hovedet på hinanden. Det ændrer ikke noget ved, at geografien meget klart i 2006, senest i vores brev til rektor primo oktober måned 2006, forsøgte at opnå lydhørhed, at undgå en for geografien perspektivløs og snæver fusion med geologien og derimod åbent inviterede til grundlæggende og modige overvejelser i kølvandet på KU’s fusion med bl.a. KVL. Vanskelige og meget perspektivrige overvejelser, som både for geografien, biologien og andre fag stadig i dag af KU’s ledelse ikke er håndteret på en involverende og kvalificeret måde.

Til økonomien: Institutters såkaldte opsparing var dengang sammensat af andele af eksterne flerårige bevillinger, som ganske naturligt stod som opsparing, da de først skulle forbruges i efterfølgende år, og af uforbrugte basisbevillinger. KU var på grund af sin dengang elendige økonomistyring gennemgående i den ulykkelige og pinagtige situation, at de på den ene side måtte tilpasse sig og klagede over stadig færre basisbevillinger, men på den anden side år efter år kom ud med store overskud. Geografisk Institut var et af de ret få institutter ved KU som havde en professionel økonomistyring og derfor sammenlignet med f.eks. Geologisk Institut opererede med planlagte og budgetunderstøttete aktiviteter under fuld udnyttelse af de givne bevillinger.

Det der er sagens kerne, er at Geografisk Instituts basisbevilling i 2007 var 10 mio. kr. højere end Geologisk Instituts, og at Geografisk Instituts basisbevilling til fulde bar instituttes aktiviteter, hvorimod Geologisk Institut trods sin ophobede store opsparing ikke oppebar en basisbevilling som kunne bære instituttes aktiviteter, og med sin opsparing blot udsatte en nødvendig tilpasning eller naturligvis helst udvikling.

Optagelsestal: Tal er jo, jo flere de bliver, noget af det mest taknemlige at arbejde med. Hvis nogen ønsker at bringe geografiuddannelsen i krise eller med vold og magt ønsker at gøre geologiens særskilte problem til et fælles problem for geografien og geologien, ja så kan man vælge at se på tallene, som du gør. Hvis man ønsker at anerkende en stabil og tilstrækkelig søgning til geografien gennem de seneste 9 år på overordnet set mellem 60-80 optagne, senest i 2009 i den høje ende med 78 optagne, og derudover ønsker at forstå baggrunden for faldet specifikt i 2001 fra et tidligere noget højere niveau, så kunne man vælge at interessere sig for den analyse, som Geografisk Institut naturligvis udførte dengang. Analysen viste, at den væsentligste årsag skulle findes i den friere adgang til en række geografibeslægtede uddannelser, at vi derfor efter 2000 kun optog 1. prioritetsansøgere, og at den samme friere adgang også i et vist omfang havde kostet os 1. prioritetsansøgere, da nogle i udgangspunktet valgte at søge ind på deres geografibeslægtede drømmeuddannelse. Men geografiuddannelsen er ikke i rekrutteringskrise – endnu.

Taxameterproblematikken: Røgslør med udligningsordninger og at jeg skulle have påstået at have afsløret dig i direkte lyssky forhandlinger med ministeriet om taxametertyveriet, ændrer ikke ved, at du var velvidende om overgrebet og ikke understøttede vores berettigede anke mod taxameterovergrebet, og at du sidenhen har ladet store dele af indtægtstabet ramme geografifaget.

Til dine gentagne besøg i Oslo: Jeg respekterer naturligvis din ret til at ønske dig et rent naturvidenskabeligt geofag ved KU og også i gymnasiet, da du jo hører til den skole, som gerne ser den rene naturvidenskabs maniske simplicitet kaste sit frelsende lys ud over verdens mangfoldighed. I det lys er det naturligvis en god ide at besøge Naturfagssenteret Oslo, hvor man har valgt din løsning, en geologidomineret ren science geofagsløsning. Vi kunne ønske os den respekt, at du anerkendte vores ligeværdige ønske om at ’besøge’ de udfordrende åbne flervidenskabelige geofag, som f.eks. geografifagne ved KU’s elitepartnere i IARU, geofag som vi allerede i 2006 har orienteret om i vores her offentliggjorte brev til rektor. Med al mulig respekt for din fysikfaglighed, så er vi, som de der repræsenterer det fag du krænker, sådan set blot grundlæggende uenige med dig. Vi oplever din ikke-involverende fremturen i denne sag, som indædt og krænkende, ikke mindst i lyset af de spændende perspektiver, vi har lagt op til, og som kunne tegne sig ved en involverende analyse og udvikling af geografifagets potentiale ved KU.

Den allertidligste og modige videnskabelige tænkning i verdenshistoriens mangfoldige kulturer skete inden for en fuldgyldig geografifaglig ramme – og der skal forhåbentlig mere end din indædte indsats til for at slette sporene heraf ved Københavns Universitet og i det danske gymnasium.

Med venlig hilsen
Bjarne Holm Jakobsen

Seneste