Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Det gik rigtig godt! Du får syv!

12, 10, 7, 4, 02, 0, –3. Den nye karakterskala træder i kraft den 1. september 2007. Den kræver at man tænker karakterer på en helt ny måde

Hvis du af og til bruger udtryk som »det er til UG« eller »hun er et omvandrende 13-tal,« så skal du vænne dig af med at gøre det til den 1. september. Der træder nemlig den nye syvtrins karakterskala i kraft. Og det kræver ikke blot at vi skal til at vænne os til en helt ny talrække, men også at vi skal til at øve os i en helt ny måde at tænke karakterer på.

Det var hovedbudskabet på det infomøde som KU onsdag den 9. maj på CSS havde inviteret studerende, undervisere, censorer og studieadministrativt personale med til. Prodekan Katherine Richardson fra Nat, formand for den karakterkommission der i 2004 afleverede en betænkning om den nye karakterskala, fortalte om arbejdet med at revidere 13-skalaen og om hvorfor kommissionen havde fundet at en ny karakterskala er nødvendig: For det første er den gamle 13-skala ikke internationalt anvendelig. Dels er der for mange karakterer i den hvilket giver problemer når man skal omregne til den fælleseuropæiske ECTS-skala, og dels har udlandet svært ved at forstå den danske »undtagelseskarakter« som 13-tallet i virkeligheden er, fortalte Richardson.

For det andet anvendes 13-skalaen ikke ens fra fag til fag, hvilket Richardson stemplede som direkte unfair: »På Matematik bruger de hele skalaen når de giver karakterer. Men når man som studerende går til eksamen på Dansk, har man nærmest 8 stemplet i panden,« sagde hun.

For det tredje bliver 13-skalaen ikke brugt absolut selv om det faktisk er meningen. Det skyldes at der ikke er nogen faste mål for hvad en »god«, »middel« og en »fremragende« præstation dækker over. Og endelig er der gået inflation i 13-skalaen hvilket kunne tyde på at der er sket et skred imellem de enkelte karakterer fordi de ligger for tæt på hinanden.

Målopfyldelse
Der var med andre ord brug for en ny, absolut karakterskala der havde klart definerede mål, fortalte Richardson. Derfor udarbejdede Karakterkommissionen syvtrins skalaen der adskiller sig fra 13-skalaen ved at gå ud fra såkaldte målopfyldelser.

I gamle dage når man gik til eksamen, startede den studerende de facto på 8 og kunne så bevæge sig op eller ned i karaktererne alt efter hvordan det gik. Den nye skala ser i stedet på om eksaminanden har opfyldt de mål som hvert studieforløb skal sætte for sig selv. Opfylder den studerende alle målene, får hun topkarakteren 12. Har eksaminanden nogle mindre væsentlige mangler, får hun 10, og så tælles der ellers nedad. Det kræver en helt ny måde at tænke på for censorer og undervisere. »Som censor skal man spørge sig selv: Kan jeg give den her præstation topkarakter? Nej, det kan jeg ikke. Hvad og hvor meget er det der mangler?,« sagde Katherine Richardson der slog fast at den store udfordring til uddannelserne nu er at lave nye studieordninger med helt klare målbeskrivelser for hvert studieforløb. Uden dem giver målopfyldelse nemlig ingen mening.

Kæmpe oplysningsarbejde
Det var Peter Erling Nielsen, studieleder på Økonomi, enig i. »Målbeskrivelserne skal laves meget omhyggeligt inden vi implementerer dem den 1. september,« sagde han.

Peter Erling Nielsen kunne også fortælle at den nye karakterskala allerede inden sin indførelse havde fået nogle uventede konsekvenser for de studerende på Økonomi der gerne vil undgå at få karakterer efter den nye skala: »De studerende er gået i panik – de skynder sig at blive færdige inden 1. september. Vi har aldrig haft så mange specialeskrivende som vi har nu. De afleverer i rasende tempo. Det er det bedste der er sket for specialesumpen i mange år.«

Christina Bruun Andersen fra Studenterrådet kunne se rigtig gode muligheder i den nye karakterskala. Specielt at den var absolut og ikke – som 13-skalaen havde tendens til at være – relativ. »Vi skal som studerende vurderes på vores egne færdigheder, ikke alle mulige andres,« sagde hun.

Til gengæld mente hun det er et problem hvis de nye karakterer betyder at de studerende der bliver færdige efter 1. september 2007, kommer til at stå dårligere i forhold til dem der dimitterer før fordi erhvervsliv og arbejdsgivere ikke forstår den nye skala. For at undgå det skal der en massiv oplysningskampagne over for arbejdsgiverne i gang, sagde Christina Bruun Andersen.

Fritz Schønau Jørgensen repræsenterede censorerne på infomødet. Han var ked af at se 13-tallet forsvinde, fortalte han. Han delte også bekymringen om kommunikationen af den nye karakterskala var god nok. Ved folk overhovedet at den kommer og hvad den går ud på, spurgte han.

Ordstyreren, studieleder på Jura, Mette Hartlev, opsummerede mødet. Det vigtigste er at kommunikere den nye karakterskala og ideen om målopfyldelse ud til alle berørte parter. Det kræver et kæmpe oplysningsarbejde som alle fakulteter og studieretninger må tage på sig, sagde hun. Kun på den måde kan man sikre sig at indførelsen af den nye karakterskala sker til et rent 13-tal. Undskyld, 12-tal.

Seneste