Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Det gode studieliv kræver hårdt arbejde

KLUMME - Det gode studieliv kræver, at de studerende engagerer sig, og at ledelsen investerer. Det betaler sig selv tilbage i form af lavere frafaldsstatistikker og hurtigere gennemførselstider, mener skribenten.

I torsdags kl. 17.30 stod jeg og kiggede ud over 3000 nye studerende, der var mødt op på KUA til deres første møde med Københavns Universitet, deres nye medstuderende og deres tutorer.

Det var dette års RUSarrangement, og Studenterrådet var der for at byde alle rigtig hjerteligt velkommen til KU. Det var kulminationen på flere ugers – ja faktisk flere måneders – arbejde og planlægning. Men ligegyldigt hvor meget man planlægger, laver tidsplaner og uddelegerer arbejdsopgaver, vil det altid være med en vis nervøsitet og kriller i maven, at man går ind til så stort et arrangement som RUSarrangementet.

For hvad nu hvis vi ikke har nok frivillige? Hvad gør vi, hvis tutorerne ikke dukker op? Og hvad sker der, hvis det regner?

Engager jer

Til dette arrangement blev samtlige bekymringer imidlertid gjort til skamme. For ligesom tutorerne og de frivillige formåede at gøre aftenen til en god oplevelse og dæmpe nerverne hos de nye studerende, virkede det på samme måde på mig.

Allerede kl. 9 om morgenen stod de første frivillige klar til at hjælpe, og i løbet af dagen blev KUA klistret ind i dilemmaer og gåder, og borde-bænkesæt blev sat op. Ingen skulkede i hjørnet hverken til opsætning eller oprydning. Om eftermiddagen dukkede tutorerne op – i hobetal! Alle sammen var de fulde af energi og godt humør og glædede sig til at møde deres russer, de lyttede, organiserede, fik styr på deres respektive lokaler og stod klar kl. 16.30 til at give russerne et rigtig godt første møde med universitet.

Historien har to moraler. For det første at ting bliver en succes, når vi studerende engagerer os og deltager i vores studieliv. Det gælder ikke kun RUSarrangementet, det gælder også resten af introforløbet, det gælder fredagsbaren og fodboldturneringen og foreningerne rundt omkring på universitetet, men det gælder også studieordningen, fagbeskrivelserne og undervisningen. Så kære studerende – nye som gamle – engager jer! Gør universitetet og studielivet til en succes!

Investering betaler sig

Den anden og vigtige morale er, at en god studiestart og et efterfølgende godt studieliv ikke kommer af sig selv. Det kræver hårdt arbejde fra mange mennesker at få det hele til at spille, men det kræver også finansiering.

Lige så lidt som RUSarrangementet ville kunne køre rundt uden alle de frivillige kræfter tutorer, fagråd og faglige foreninger lægger i det, lige så lidt ville det kunne fungere uden penge til at leje ekstra borde og bænke, foodtrucks og en DJ.

På samme måde er det svært at drive en fredagsbar uden at have et lokale at gøre det i, det er noget nær umuligt at skabe et fagligt og socialt fællesskab mellem studerende og undervisere uden at nogen betaler undervisernes ekstratimer, og revyerne er bare ikke helt så fede uden rekvisitter, scener og instrumenter.

Så kære ledelse husk at investere i studiemiljøet, ikke på trods af, men på grund af nedskæringerne. For studiemiljøet er en investering, der betaler sig selv tilbage i form af lavere frafaldsstatistikker og hurtigere gennemførselstider.

Kære alle sammen, velkommen tilbage til et nyt semester på Københavns Universitet. Lad os alle gøre vores for at få mest muligt ud af det!

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste