Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Det gør også ondt på din tandlæge

STILLINGER – Sidder man forkert på sin stol, kan det give problemer. På Odontologi på KU bliver de studerende ikke længere undervist i positioneringskunst, men må lære sig selv at sidde ordentligt. For mange tandlæger er det en dyrekøbt erfaring.

Det kan være en smertelig oplevelse at besøge sin tandlæge, og de færreste bekymrer sig om, hvor meget tandlægen egentlig selv hygger sig med at bygge broer og hive drilske visdomstænder ud. Men i virkeligheden er det ofte også for tandlægen en smertefuld opgave.

En telefonundersøgelse foretaget af Tandlægebladet viser således, at op mod 70 procent af de adspurgte tandlæger oplever arbejdsbetingede smerter, fordi de ofte arbejder i belastende, fastlåste stillinger eller måske har indstillet deres udstyr forkert.

LÆS: Danske tandlæger kæmper med smerter (Tandlægebladet).

I de gode gamle dage var ergonomiundervisning derfor en fast del af de danske tandlægestudier, men på Københavns Universitet er det ikke længere tilfældet, og det har nu fået de studerende op af stolene. I tæt alliance med ergonomisk konsulent Mette Krebs har de stablet deres eget undervisningsforløb på benene.

Studerende gør det selv

»Obligatorisk undervisning i ergonomi har i en længere årrække ikke været en del af studieordningen. Der er således ikke tale om, at der aktuelt er blevet gennemført nedskæring af ergonomiundervisningen,« oplyser viceinstitutleder på Odontologisk Institut Anne Marie Lynge Pedersen.

Formand for Odontologisk Forening, de studerendes organisation, Anders Frederiksen mener ikke desto mindre, at det stadig er relevant at diskutere sagen, og at ovennævnte undersøgelse fra Tandlægebladet blot belyser, hvor akut brug der er for bedre undervisning på området.

Derfor besluttede de studerende sig for med hjælp fra Mette Krebs at arrangere en indledende forelæsning for alle tandlægestuderende på universitetet. Midt i eksamensperioden afholdt Odontologisk Forening med ekstern finansiering en tre timer lang forelæsning, og trods travlhed og eksamensstress mødte 80 ud af i alt 400 studerende op.

»Vi prøver på en god måde at sende det signal, at vi ikke vil finde os i den manglende undervisning, ved simpelthen selv at arrangere den,« siger Anders Frederiksen, der netop er blevet bachelor. Han håber, at der fremover vil afholdes lignende forelæsninger på en årlig basis.

Gode vaner er vigtige

Initiativet møder støtte fra centralt hold. Formand for Tandlægeforeningen Freddie Sloth-Lisbjerg er ifølge Tandlægebladet uforstående over for nedprioriteringen af ergonomi og mener, undervisningen bør genindføres.

»Jeg kan ikke støtte besparelserne på den ergonomiske undervisning. Når en rundringning viser, at problemet med arbejdsrelaterede smerter er så stort, skal vi tage det alvorligt. Vi bør derfor lære de kommende tandlæger gode ergonomivaner fra starten,« siger han til Tandlægebladet.

Mens Tandlægebladet i samme artikel fremfører den påstand, at de studerende på Københavns Universitet bliver »opfordret til selv at købe ergonomiske kurser, hvis de ønsker undervisning på området«, afviser viceinstitutleder Anne Marie Lynge Pedersen over for Universitetsavisen, at dette er ledelsens holdning.

»Institutledelsen ved Odontologisk Institut anerkender, at arbejdsrelaterede smerter i bevægeapparatet er et væsentligt problem,« fastlår hun.

Målet er færre smerter

I Odontologisk Forening undrer man sig derfor over, hvorfor undervisningen er skåret helt væk. Instituttet burde i sit budget prioritere ergonomien og eksempelvis afholde en årligt tilbagevendende forelæsning om emnet, mener foreningen.

»Vi ved godt, at der skal spares, og vi er heller ikke ude på at stille urimelige krav. Men vi forstår ikke, hvordan man kan fjerne noget, som er så relevant, fuldstændig uden at efterlade bare en lille smule teori,« siger Anders Frederiksen.

Til efteråret er de studerende sammen med Mette Krebs i gang med at planlægge et praktisk kursus for deres medstuderende. Instituttet stiller i den forbindelse klinik og personale til rådighed.

»Initiativet vil efterfølgende blive evalueret med henblik på eventuel mere permanent implementering,« meddeler viceinstitutlederen.

Forhåbentlig kan de studerendes demonstrative interesse for ergonomi i fremtiden skabe mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger og generelt bedre fysiske betingelser for tandlæger, så det ikke længere vil gøre helt så ondt på dem at påføre deres klienter smerte.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste