Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Det kan kun gå galt – med KU’s dyre it-løsninger

ABSALON - Underviserne må bruge Facebook og Groupcare til at kommunikere med de studerende med, hvis det for eksempel alligevel ikke er muligt at lægge tekster op til de studerende på Københavns Universitets ny it-system KUnet.

DISPUT:

ET LILLE TIP til fremtidig undervisningsplanlægning og -gennemførelse:

Selvom man kan sige meget negativt om Facebook, Groupcare og lignende sociale medier, så har disse sites udmærkede faciliteter til at administrere og kommunikere med et undervisningshold.

Man kan lægge tekster op i lukkede grupperum og stadig indrapportere copydan-oplysninger til de relevante afdelinger. Samtidig kan studerende læse hinandens tekster og kommunikere på kryds og tværs.

DETTE ER SELVFØLGELIG ikke relevant, hvis man ikke i starten af dette semester har oplevet, at det var et problem overhovedet at komme på KUnet; at informationer om kode blev udsendt per mail med få dages varsel til aktivering på et tidspunkt, hvor Humanioras server ikke fungerede; at it-helpdisken kunne hjælpe med at logge på KUnet, men ikke på Absalon, som var utilgængelig på det tidspunkt, og som man har afskaffet ambassadørerne for.

Det vil sige, at det for den almindelige underviser ikke var til at finde ud af, om det var egen fejl eller en systemfejl. Efterhånden kunne hjælpsomme mennesker i it-afdelingen hjælpe med til at konstatere, at der var noget galt med systemets ’performativitet’.

LÆS SVAR: Det bliver bedre med KU´s it-løsninger

Den manglende ’performativitet’ bevirkede, at det ikke var muligt at uploade tekster til de studerende i Absalon, og at de studerende ikke kunne uploade deres opgavebesvarelser i Absalon. Dermed var man som underviser henvist til det gamle mailsystem for at kommunikere med og distribuere de studerendes opgaver. Det fungerede faktisk det meste af tiden – og det gjorde Absalon også cirka seks uger inde i semestret.

DET BLIVER RELEVANT at bruge Facebook og lignende som alternativ til KU’s systemer, når
• ledelserne opfordrer undervisere til at lægge tekster ud digitalt i stedet for at lave trykte kompendier;
• KUs systemer ikke tager højde for de mange gæstestuderende fra andre institutioner; når deltidsansatte kobles fra systemerne mellem semestre;
• man én gang har spildt flere dage på forgæves at få den it-understøttede undervisning til at fungere;
• man har fået det meste af undervisningsplanlægningen ødelagt;
• man ikke ønsker at påføre de studerende lige så megen spildtid, som man selv har haft.

UD OVER DETTE lille tip til undervisere på KU, kunne man måske også give et tip til it-planlæggerne:

Måske er der slet ikke behov for Absalon og en del andre KU-systemer, da umiddelbart tilgængelige og gratis programmer tilsyneladende kan gøre det meget bedre end de (sandsynligvis) dyrt indkøbte ”it-løsninger”.

Med efterårets it-erfaringer in mente kan man håbe, at ledelserne vil fare meget med lempe ved overgangen til Stads og til indførelsen af elektronisk aflevering af eksamensopgaver.

Al erfaring siger, at det kun kan gå galt, og ikke mindst, at undervisere, forskere og administrative medarbejdere skal bruge et astronomisk antal timer på at erfare det. Det er det sidste, der er det allerværste.

Seneste