Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Det kræver mere at repræsentere TAP end erfaring fra Fællesadministrationen

REPLIK - Joan Sonne Lykkeaa svarer på kritisk indlæg fra modkandidat til valget om TAP-pladsen i KU's bestyrelse. »Jeg finder det svært at tro, at en person, som kun har arbejdet i Fællesadministrationen, har den store indsigt i, hvad der sker ude på institutter og fakulteter,« skriver Joan Sonne Lykkeaa.

Jeg finder det sjovt, som man kan vælge at tolke et budskab om signalforvirring, og vende det, som om at jeg ikke mener, at besparelser skal drøftes i bestyrelsen!

Jeg mener absolut, at det er relevant at drøfte besparelser i bestyrelsen, hvilket også vil komme til at ske d. 8. december, hvor bestyrelsen skal vedtage budgettet.

Mit budskab er, at der skal være realisme i, hvor meget bestyrelsen vil ændre ved en “gennemtygget” indstilling, som kompetente medarbejdere i organisationen har været med til at fremstille. Jeg har qua mine fire år i bestyrelsen nok en mere realistisk indsigt i bestyrelsesarbejdet end de to andre kandidater!

Når Signe Møller-Johansen skriver, at der mangler et bredt TAP-perspektiv i bestyrelsen, kan man undre sig over, at hun ikke skriver, at der er tale om en AC-liste, hvor nogle har ansættelser på institutter, og at de fleste har ansættelser som administrative medarbejdere.

Jeg finder det svært at tro, at en person, som kun har arbejdet i Fællesadministrationen, har den store indsigt i, hvad der sker ude på institutter og fakulteter.

Er helt klar over, at man som fællestillidsrepræsentant har nogle lokale tillidsrepræsentanter, som man sparrer med, hvilket jeg selv gør. Jeg mener dog ikke, at denne sparring er nok til at få den viden, som skal til for at kunne repræsentere alle TAP.

Denne viden opbygges igennem lang tid, og ikke mindst ved at være ude i miljøerne, i og med at man her har de daglige drøftelser om, hvad der sker på forsknings- og undervisningsområderne. Det er også her, at universitetspolitik og forsknings- og undervisningsstrategier drøftes, både TAP imellem men også mellem VIP og TAP.

Det er også i miljøerne, at man kender og har relationer til de mange TAP-kategorier, som man skal repræsentere, så man også har viden om de betingelser, som TAP arbejder under, og dermed kan byde ind med konstruktivitet og objektivitet i de drøftelser, der vil være i en bestyrelse.

På trods af, at jeg følt et stort ansvar for at repræsentere en så stor og mangfoldig gruppe, hvor min store viden om og erfaring med KU’s organisation har været guld værd, vælger jeg alligevel at genopstille, da jeg har den viden, der skal til for at repræsentere alle TAP.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste