Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det lækkede dokument fra Det Humanistiske Fakultet

DOKUMENTATION - Det omdiskuterede arbejdspapir fra Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, kopieret direkte fra Word

Tal fra optag 2009 (i alt 1863)

Lokomotivfag (Flagskibe)
Asienstudier samlet: 91
Dansk 242
Historie 204
Engelsk 144
Film/Medier 104
MA x 2 på IKK (90)
I ALT BA 785

Karakteristika:
– Mindst 2 hold
– Mindst 7 i adgangskvotient
– Mindst 10 K-timer om ugen i mindst 12 semestre (mindst 5 K-timer pr. 15 ECTS kursus)
– Gode erhvervsudsigter og elementer i uddannelsen, der peger frem mod arbejdsmarkedet
– 70 % gennemførelse som foreløbigt mål (inden 2013)
– Ratio mellem fastansatte og timelærere højst 3:1
– Internationaliseringspotentiale
– Mindst 1 professor
– God forskningshøjde
Fakultetets første prioritet, tilføres ekstra midler så vidt muligt.

Tenderfag (mellemstore fag)
Audiologopædi 39
Mellemøstenfag 67
Eur. Etnologi 76
Filosofi 70
Arkæologifag, SAXO 50
Kunsthistorie 67
Litteraturvidenskab 74
Musik 101
Spansk 69
Tysk 40
Religion 58
Kommunikation og IT 40
Pædagogik 62
Retorik 37
Fransk 30
Teatervidenskab 34
I ALT 842

Så længe gode STÅ-tal pr. VIP (antallet af indtjente STÅ divideret med antallet af faste VIP skal helst være over 19 for at uddannelsen tjener sig selv ind) – og god forskningshøjde opretholdes, og så længe der er god søgning og god afsætning af kandidater til arbejdsmarkedet, vil disse fag blive søgt friholdt for besparelser i det omfang, det er muligt. Der skal dog muligvis foretages en vis prioritering, hvis budgettet kommer meget under pres.

Fag med under 30 studerende:
Balkanstudier 11
Eskimologi 8
Finsk 6
Klassisk Græsk 10
Nygræsk 8
Indiansk 9
Indologi 11
Indoeuropæisk 5
Italiensk 21
Latin 12
Nederlandsk 7
Portugisisk 11
Russisk 23
Lingvistik 26
Tibetologi 6
I ALT 174

Disse fag kan ikke økonomisk bære selvstændige BA+KA studieordninger, og der skal derfor træffes nogle valg. Skal de nedlægges, bevares alene som tilvalgsfag, bevares alene som enten BA eller KA-fag? Et fag kan også bevares helt uden studieordninger af forskningsmæssige grunde, hvor den/de ansatte leverer kurser på andre fag efter behov.
Forslag: Indo-europæisk og finsk nedlægges som selvstændige studieordninger og bliver dele af Lingvistik, der dermed rykker op imellem tender-fagene. Kandidatuddannelsen i sprogpsykologi kan også lægges ind under lingvistik.
Andre forslag????

Seneste