Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Det livsforberedende eksperimentarium

Ledelseskommentar — Rektor og prorektor fortæller om tankerne bag KU's nye strategi.

HVAD ER FORMÅLET med et universitet? Vi kan finde et formelt svar i universitetsloven eller i KU’s vedtægt. Eller vi kan spørge medarbejdere, studerende, virksomhedsledere eller politikere – og de vil have andre svar. Cambridgeprofessor Stefan Collini foreslår i sin bog What are universities for? at et universitet er et ’livsforberedende eksperimentarium’, »A protected space of useful preparation for life which encourages students to understand any packet of knowledge.«

»De videnskabelige medarbejdere skal i endnu højere grad invitere de studerende til at være en del af et forsknings-fællesskab.«

Det skal KU også være for vores ca. 40.000 studerende. Vi skal forberede de studerende bedst muligt til en uforudsigelig fremtid baseret på forskningsbaserede og innovative løsninger på komplekse, globale problemstillinger.

PÅ KU ER VI I GANG med at udvikle en ny strategi. Det er vores vision at være blandt verdens bedste universiteter målt på kvaliteten af forskning og uddannelse, og vi vil være anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet. Det kræver, at vi styrker universitetets rolle som livsforberedende eksperimentarium, og uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis er et vigtigt indsatsområde.

KU skal på den ene side skabe rammer for, at forskning og uddannelse kobles tæt, så de kan bære hinanden frem. Koblingen mellem forskningsmiljøerne og uddannelserne sikrer, at forskere og studerende systematisk kan afprøve idéer, og de studerende bliver udstyret med akademiske metoder og begreber, der gør dem i stand til at udvikle viden resten af livet.

UDDANNELSERNE SKAL på den anden side have tæt tilknytning til praksis og arbejdsmarked – for eksempel ved at arbejde med cases og andre praksiselementer. Det skal øge de studerendes kompetencebevidsthed og skabe netværk, som kan hjælpe dem på vej – uanset, om den videre færd sker på eller uden for universitetet.

De studerende skal være indstillede på fem intensive studieår. De videnskabelige medarbejdere skal i endnu højere grad invitere de studerende til at være en del af et forskningsfællesskab, og vi skal sammen fremme læringsmiljøer med nye undervisningsmetoder og inddragelse af praksis.

Strategien er tæt på målstregen. Det har været en god proces med konstruktive drøftelser og input fra hele universitetet, og i rektoratet er vi taknemmelige over det store engagement og feedback. Det har optaget både studerende og videnskabelige medarbejdere at optimere samspillet mellem forskning og uddannelse.

KU’S FØRSTE STRATEGI fokuserede på den excellente grundforskning. Forskning er forudsætningen for at uddanne kandidater, der angriber nye problemer kritisk, kreativt og løsningsorienteret, som en forsker gør. Uden den ville universitetet ’bare’ være en skole, der overfører viden fra lærer til elev.

I den anden strategi var udviklingen af uddannelserne i fokus. Uddannelser af høj kvalitet er afgørende for den enkeltes udvikling og for samfundet som helhed, men de er også en vigtig forudsætning for, at vi har råd til at forske i meget grundlæggende spørgsmål med lange perspektiver.

Forskning og uddannelse går derfor hånd i hånd og udgør det eksperimentarium, som er så vigtigt for ny erkendelse. I den kommende strategiperiode 2018-2023 skal vi arbejde med at bringe forskning og uddannelse endnu tættere sammen – i tæt samspil med omverdenen.

Bestyrelsen forventes at godkende strategien 11. december 2017. Udkastet til KU’s nye strategi indeholder også andre temaer end koblingen mellem forskning og uddannelse, herunder tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent, samarbejde og samfundsengagement – nationalt og internationalt samt ét samlet og fokuseret universitet.

Seneste