Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det Nye Københavns Universitet

Selv om det endnu er uvist hvilke sektorforskningsinstitutioner og universiteter der skal slås sammen og især hvordan, så er et fusionssekretariat skudt op på KU. Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er de mest sandsynlige partnere, og det er også primært dem der er blevet forhandlet fusion med i løbet af sommeren

Mens Handelshøjskolen og IT-højskolen har sagt klart nej til fusioner, har Københavns Universitet (KU) åbnet et helt fusionskontor. Og måske KU også får nyt navn hvis ægteskabsplanerne falder på plads.

I hvert fald dukker navnet det nye Københavns Universitet op flere steder i forhandlingsreferaterne eller i vanlig forkortet jargon: NKU.

Den 20. juni blev universiteternes og Videnskabsministeriets fusionsønsker offentliggjort.

Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) stod højest på KU’s ønskeseddel. Og de tre institutioner stod også øverst på ministeriets nye Danmarkskort for universiteter og sektorforskning.

Regeringens mål var før sommerferien at IT-Universitetet, Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og eventuelt Handelshøjskolen i København også skulle fusionere med KU.

Videnskabsminister Helge Sander har dog understreget at der kun kan blive tale om frivillige fusioner, og DPU er den eneste af de tre universiteter der stadig er åben for fusion.

Danmarks Lærerhøjskole som DPU hed tidligere, ønsker dog kun at fusionere hvis universitetet i Emdrup kan blive et selvstændigt fakultet.

Stilhed skaber rygter
Mens forhandlingerne er foregået i det stille og oftest bag lukkede døre, er fusionerne blevet diskuteret heftigt i medierne. I KU’s egne rækker er det især den manglende involvering i fusionerne der vækker harme.

»Det gør folk frustrerede at der er en masse rygter om fusionerne og hvad de kommer til at betyde. Jeg kender mange på især naturvidenskab der har fag der overlapper med Landbohøjskolens der stiller sig selv mange spørgsmål omkring fremtiden i øjeblikket.

Det har en negativ effekt på hele fusionsprocessen at ledelsen ikke melder klart ud om hvad der foregår,« mener Leif Søndergaard, fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale (VIP) på KU.

Han undrer sig over at ledelsen kan lave et helt fusionssekretariat når fusionerne reelt set ikke er endelig vedtaget.

Forberedende kontor
På Fusionssekretariatet i universitetets centrale administration har de imidlertid haft travlt med at forberede sig til ministeriets endelige deadline for fusionsforhandlingerne den 15. september.

Og selv om forhandlingerne generelt har været præget at stort engagement, så er det ikke ren idyl at fusionere tre forskellige institutioner, siger leder af fusionssekretariatet Nicolai Kragh Petersen til det elektroniske nyhedsbrev KUreren.

»Fusionsforhandlingerne er hårdt arbejde med at afdække forskelle og muligheder. Når vi bevæger os dybere ned i detaljerne, begynder forskellene at fremstå tydeligere.

Hvad skal være det fremtidige økonomisystem og hvad skal være det fremtidige studieadministrative system? Den slags valg er der masser af, og ikke alle er lige indlysende,« siger Nicolai Kragh Petersen.

Den øverste ledelse på de tre universiteter har drøftet
fusion af forskning og uddannelse. Mens administrative medarbejdere har kortlagt fx forskelle i it-systemer, økonomiske nøgletal og universiteternes studier og deres opbygning.

Alt sammen skal munde ud i et såkaldt fusionsgrundlag der skal ligge klar den 15. september. Derefter skal ministeriet tage endelig stilling til hvilke af de 12 universiteter og 15 sektorforskningsinstitutioner der skal smelte sammen.

Det er endnu uvist hvilke sektorforskningsinstitutioner KU skal fusionere med, men Kennedy Instituttet-Statens Øjenklinik, Danmarks Fødevareforskning, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsmiljøinstituttet og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser kunne blive mulige fusionspartnere.

Seneste