Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Det stressede fakultet

Mens de studerende de fleste steder på Københavns Universitet primært føler sig stressede i eksamensperioden, er Farma ramt af stress året rundt

Eksamensstress kender de fleste, og det kan faktisk være en fordel at have lidt stress når man skal præstere noget ud over det sædvanlige. Men for nogle studerende stopper stressen ikke når de kan klappe bøgerne i efter den sidste eksamen.

Undervisningsmiljøvurderingen der er lavet på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra 13.000 studerende på Københavns Universitet, viser at fire ud af ti studerende føler sig stressede uden for eksamensperioden og kun 37 procent ikke føler en snert af stress over studierne i hverdagen.

Værst ser det ud på Det Farmaceutiske og Det Biovidenskabelige Fakultet(Life) hvor det er henholdsvis 15 og 26 procent af de studerende der ikke har en stressknude af varierende størrelse i maven uden for eksamensperioderne.

På en grøn plet uden for Det Farmaceutiske Fakultets bygninger sidder Kristine Kongsbak og Sabine Petersen og læser til eksamen. De har begge læst i fire år, men har valgt at lave en alternativ studieplan så de først nu er ved at færdiggøre bachelordelen. Begge piger kan nikke genkendende til at farmaceutstudiet er meget travlt.

»Der har da været perioder hvor jeg har siddet derhjemme og tudet om aftenen på grund af stress, mens jeg stadig læste på normeret tid,« fortæller Kristine.

Og forklaringen på at der er særlig meget stress på deres fakultet, er de slet ikke i tvivl om. »Vi er stort set hele tiden på skolen. Der er så mange laboratorieøvelser som ofte tager en hel dag fra 9 til 16, og bagefter skal der skrives rapport, så vi er her også tit om aftenen,« forklarer Sabine.

»Og samtidig har vi nogle meget læsetunge fag, så efter en lang dag heroppe skal man hjem og forberede sig til næste dag, og det er gerne to-tre timers læsning« supplerer Kristine.

Lange arbejdsdage

Men med den alternative studieplan hvor bachelordelen bliver strakt over fire år, går det bedre. »Jeg synes vores kurser er meget spændende, så jeg er glad for nu at have tid til at fordybe mig. Det kan man simpelthen ikke når man læser på normeret tid,« fortæller Sabine.

»Vi har også utrolig meget gruppearbejde der skal passes ind i fire til seks menneskers kalendere, så det kommer ofte til at ligge om aftenen. Og når der derudover er øvelser, undervisning og forberedelse er det helt umuligt at arbejde ved siden af studiet. Det er også en af grundene til at jeg har udskudt nogle fag,« siger Sabine.

Prodekan på Det Farmaceutiske Fakultet Bjarke Fjalland er umiddelbart overrasket over at så mange studerende på fakultetet føler sig stressede, fordi Farma på alle andre studiemæssige spørgsmål i undervisningsmiljøvurderingen ligger meget højt.

»Stresstallet kan hænge sammen med at studiet har mange obligatoriske timer på institutionen, og at de studerende ikke føler de har nok tid til at forberede sig til disse timer,« lyder hans bud på en forklaring.

Samtidig lover han at der vil blive set på tallene i forbindelse med den handleplan alle fakulteter skal lave som opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen.

Seneste