Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

»Det ta’r kun fem minutter«

REPLIK - Det er en myte, at det tager halvandet år at komme ud at studere, skriver chef for Det Internationale Kontor på KU John E. Andersen i et svar til historiestuderende Mirco Reimer. Han har også en god forklaring på, hvorfor karakterer ikke kan overføres direkte fra udlandet.

Det tager som bekendt kun fem minutter at handle i Fakta. Så hurtigt kan vi fra Det internationale Kontor ikke love at man kan komme til at studere i udlandet. Vi har dog ekspederet Erasmusophold på 10 minutter.

Myten om at det tager halvandet år at komme ud og studere er lige så sejlivet som myten om Den Flyvende Hollænder, og de halvandet år dukker op lige så sjældent som Hollænderen.

KU har naturligvis ingen interesse i at gøre det besværligt for de studerende at komme på udlandsophold, tværtimod, og vi arbejder for fuld kraft på at forkorte ansøgningsproceduren. I vores systemer kan ansøgerne desuden hele tiden følge med i, hvor sagen befinder sig, og hvor langt den er kommet.

LÆS: Mirco Reimers indlæg ‘Hvorfor bliver man straffet for at læse i udlandet?’

Kun udvalgte topuniversiteter er tidskrævende at søge

Det tager lidt længere tid at planlægge et studieophold, men det kan gøres langt hurtigere end halvandet år. De oversøiske pladser skal ganske rigtigt søges knap et år til halvandet inden afrejse, men vil man til Norden eller Europa kan planlægningshorisonten reduceres til nogle få måneder.

Der hvor vi har lange behandlingstider er på udenlandske topuniversiteter, hvor tusindvis af studerende konkurrerer om at blive optaget, og hvor KU-studerende via vores aftaler har forrtrinsret og sparer op mod 100.000 kroner for deres studieophold. Det er måske ikke helt uforklarligt, at vejen gennem nåleøjet er lang og trang, men KU-studerende kommer altså igennem – hvert år – på Berkeley, UCLA, på CALTECH, på NYU og på Yale.

Et eksempel er den største af vores samarbejdsaftaler i Californien, hvor der for nogle af de studerende, vi indstiller, er en deadline, der hedder 1. december for det efterfølgende efterårssemester. Denne deadline bestemmes af vores samarbejdsuniversitet, og den har Det Internationale Kontor ingen indflydelse på.

Der går dog ikke halvandet år før den studerende får svar på sin ansøgning fra Det Internationale Kontor. Ansøgningsfristen ligger altid den sidste onsdag i september. Hvis vi beklageligvis må give et afslag på en plads på et af vores oversøiske samarbejdsuniversiteter, får ansøgeren besked i december måned og vil derfor kunne nå at søge ud på enten et Erasmus- eller et Nordplus-ophold gennem Københavns Universitet – eller søge ud på egen hånd.

Hvis ansøgeren får tilbudt en plads, gives der typisk besked fra værtsuniversitetet i maj eller juni måned – og størstedelen af vores studerende får et positivt svar.

Vedrørende overførsel af karakterer

Ifølge Eksamensbekendtgørelsens §30 må man ikke meritoverføre med karakter.

Det er derfor aldrig muligt at få meritoverført fag fra udlandet med karakter. Der findes ikke nogen officiel oversigt, der sammenligner konkrete danske og udenlandske karakterer, men der er en officiel sammenligning mellem ECTS-karakterskalaen og 7-trinsskalaen. Sammenligningen fremgår af den studerendes karakterudskrift og eksamensbevis, men kan også findes på KU’s hjemmeside.

På trods af ovennævnte regel, er der stadig mulighed for at søge udenlands på sin kandidatuddannelse, da udvekslingsstuderende modtager en karakterudskrift fra det udenlandske universitet. Denne karakterudskrift sender man bare med som ansøger. Og vi har endnu ikke oplevet, at det stillede en studerende dårligere end andre ansøgere.

De fleste udenlandske universiteter optager studerende ud fra en helhedsvurdering af deres ansøgning og ikke entydigt ud fra deres karaktergennemsnit. Og de udenlandske universiteter kender også de udenlandske karakterskalaer, måske endda endnu bedre, end de kender den danske.

ECTS-skalaen gør det selvfølgelig muligt at sammenligne karakterer i de lande, der benytter skalaen, men det er praktisk taget umuligt at finde en omregningstabel for alle de karakterskalaer, der findes – og i mange tilfælde vil det ikke være en fordel for den danske studerende at få sin udenlandske karakter oversat til den danske skala.

Vedrørende forhåndsgodkendelse

Det er selvfølgelig meget beklageligt, at det har taget fire måneder for Mirco Reimer at få en forhåndsgodkendelse.

Den normale behandlingstid for forhåndsgodkendelser er en-to måneder, og Mirco har derfor været uheldig. I 2011 oplevede vi desværre på KU, at det på grund af resurseproblemer var svært at nå at behandle ansøgningerne om forhåndsgodkendelse på normal tid.

Der er nu fokus på, at det ikke sker igen.

Seneste