Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det vil partierne med universiteterne i fremtiden

VALGKAMP - Hvilket parti varetager bedst dine interesser som studerende eller ansat på KU? Vi har stillet ordførerne og ministeren for uddannelse og forskning syv spørgsmål om universitetspolitik. Her er det sidste, og det er meget åbent.

Op til valget har vi spurgt ordførerne og ministeren for uddannelse og forskning om deres holdning til fremdriftsreformen, dimensioneringen, selveje, minimumstimetal, SU og universiteternes ledelsesstruktur. Hardcore, universitetspolitiske emner.

Nu er det dagen før dagen, valget er op over. Så vi vil gerne bløde lidt op og give politikerne mulighed for at fortælle frit om deres visioner for universitetet. Vi har derfor stillet dem det meget åbne spørgsmål:

Hvis det stod til dig, hvordan skal universitetet så se ud om fem år?

SF, Annette Vilhelmsen, ordfører for undervisning og forskning

»Så skal universitet have to meget stærke ben at stå på. Det ene er stærke forskningsmiljøer, det andet er stærke undervisningsmiljøer. Og så skal universiteterne være vidensinstitutioner, som også inddrager de øvrige uddannelsesinstitutioner, vi har – altså indgå i tætte samarbejder med professionsuddannelser og erhvervsakademier.«

»Det første skridt mod det er at sikre, at der er fleksibilitet, så hvis man har taget en uddannelse på et erhvervsakademi, kan man få adgang til at komme på universitetet. Og at man kan samarbejde universiteter og professionsbachelorer imellem. På den måde ser jeg gerne, at universiteterne åbner sig og ser sig selv som en del af det samlede uddannelsesmiljø. Det vil være til stor gavn.«

Liberal Alliance, Merete Risager, ordfører for forskning og uddannelse

»Så har vi nogle meget mere selvstændige universiteter, som orienterer sig mere internationalt og benchmarker sig selv i forhold til international forskning og uddannelse. Vi har et større samarbejde med andre europæiske universiteter, og der bliver sat nogle højere faglige krav til de studerende, og universiteterne udstikker nogle faglige retningslinjer for, hvordan gymnasierne arbejder fagligt. Og så har vi måske også flere private afdelinger.«

»Vi skal have fjernet meget af det bureaukrati, som universiteterne er underlagt, og så vil vi også gerne afsætte nogle flere penge til forskning. Liberal Alliance har i vores plan afsat 800 millioner kroner til fri forskning, for vi er et parti, der ikke ønsker en masse støtteordninger, men som ønsker at bruge penge direkte på den uafhængige forskning – det tror vi på, at samfundet har langt større gavn af.«

Alternativet, Roger Matthisen, ordfører for uddannelse og forskning

»Vi vil gerne have en langt større iværksætterkultur allerede fra 0. klasse og op gennem ungdoms- og universitetsuddannelserne. For at styrke iværksætteriet på universiteterne vil vi meget gerne om fem år have etableret rugekasser. Hvis man har en idé til noget iværksætteri, så kan man gå hen og hoppe op i den rugekasse, hvor der er en særlig tilgang og metode, som gør, at man kan udvikle sine entreprenante ønsker og springe ud i det, ligeså snart man er færdig – eller måske allerede under uddannelsen.«

Dansk Folkeparti, Jens Henrik Thulesen Dahl, ordfører for videnskab og forskning

»Det er en institution, der har kvaliteten i højsædet, som har en større berøringsflade udadtil. Vi skaber ufatteligt meget viden på vores universiteter, og vi er rigtig dårlige til at få den viden ud og bragt i spil i erhvervslivet og i den offentlige sektor, og jeg så gerne, at vi havde et universitet, der var i meget mere åbent samspil med resten af landet.«

De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, uddannelses- og forskningsminister

»Om fem år har vi løftet kvaliteten på uddannelserne, integreret nye undervisningsmetoder endnu mere – også med hjælp fra nogle af de digitale muligheder, der er. Vi skal have mere feedback og mere af det, de på MIT kalder magic time – altså tid mellem underviser og studerende, hvor du kan stille spørgsmålene. Det er en kæmpe opgave, men jeg mærker en ret stor motivation for det – både blandt ledelserne, underviserne og de studerende – så det er jeg ret sikker på vil lykkes.«

»Jeg håber, at der om fem år er flere bachelorer, der har benyttet sig af et forlænget retskrav, som vi forhåbentlig får stemt igennem, og er taget ud og arbejde nogle år, inden de kommer tilbage og tager kandidatuddannelsen. Jeg håber også, vi har fået indført deltidskandidatuddannelsen, så nogle fagligheder vil kunne gå ud og komme tættere på en virksomhed og skrive speciale sammen med dem, mens de læser.«

»Forhåbentlig vil vi se færre ledige akademikere og flere unge, der også er motiveret til at tage nogle af de uddannelser, hvor der i dag er ledige pladser på studierne, og hvor der både er job og karrieremuligheder i den anden ende.«

»Og så håber jeg, at vi har god og internationalt førende forskning, at forskningen er koblet endnu tættere på undervisningen – for det er topmotiverende, når de allerbedste forskere også er inspirerende undervisere.«

Socialdemokraterne, Jeppe Bruus, ordfører for uddannelse og forskning

»Vi skal have et universitet, som åbner sig mere mod samfundet omkring det. Hvor de studerende er tættere på arbejdsmarkedet, og hvor der er mere kontakt mellem de studerende og underviserne.«

»Begrebet læring fylder enormt lidt i debatten – vi taler meget dimensionering, fremdrift og så videre – men hvordan skaber vi nogle læringsmiljøer, som er i top? Når du som studerende begynder på universitetet, skal du have så gode rammer, at du kan få det bedste ud af det. Jeg håber, at om fem år vil resultatet af det fokus, vi har sat på kvaliteten, være, at vi får nogle læringsmiljøer, som er bedre og mere attraktive – og dermed også får en højere kvalitet af vores uddannelser.«

Enhedslisten, Rosa Lund, ordfører for uddannelse

»Så skal universitetet være et sted, hvor der er plads og tid til at fordybe sig, til at blive klogere og til at udvikle samfundet. Og så skal universitetet også være et sted, som dem, der er på universitetet, bestemmer over – derfor skal man også kigge på universitetsloven.«

Venstre, Esben Lunde Larsen, ordfører for forskning og videregående uddannelser

»Det skal i høj grad se ud, som det gør i dag, hvor man altid søger højeste excellens. Jeg så gerne, at flere danske universiteter lå højere i ranking.«

»Jeg ser ikke nødvendigvis, at der skal optages flere studerende, end der bliver optaget i dag – vi vil gerne tage en åben drøftelse med universiteterne om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at der skal optages færre eller flere.«

»Og så ser jeg i fremtiden en større inddragelse af erhvervslivet i forhold til det efterfølgende arbejdsliv – altså, at uddannelserne i højere grad evner at sende nyuddannede ud på et arbejdsmarked, uanset om det er offentligt eller privat.«

De Konservative, Daniel Rugholm, ordfører for uddannelse

»Jeg håber, at vi kan skabe et friere universitet, hvor det er lettere at læse et semester eller to i udlandet. Fagligheden skal være i højsædet, for det er bedst for de studerendes fremtid. Universitetet må gerne være hårdt arbejde, hvis der er udsigt til, at det belønner sig.«

lene.munk-petersen@adm.ku.dk

Seneste