Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

DF: »Vores unge er vores guld«

YNDLINGSPARTI – Dansk Folkeparti har gennem sin historie gjort meget ud af, at indtage rollen som de universitetsstuderendes bedste venner på Christiansborg. Partiet har gjort uddannelse til en mærkesag.

»Danmarks børn og unge er landets vigtigste ressource. Vores unge er vores guld.« Dansk Folkeparti (DF) har i løbet af den verserende SU-debat understreget, at de er på de studerendes side, og at de kæmper med næb og kløer for vores SU.

LÆS OGSÅ: DF blokerer for SU-reformen.

Det er imidlertid ikke nogen ny ting. DF har i en årrække været Folketingets mest passionerede fortalere for ordentlige forhold for forskere og studerende på de danske universiteter. Ser man bort fra ungdomsforeningens uheldige udmelding om, at man burde lukke RUC og en række andre humanistiske uddannelser, er der mange godbidder at finde i det voksne partis principprogram.

Uniavisen fremdrager her et par af partiets stærkeste kort.

Investeringer i ungdommen

»Dansk Folkeparti vil arbejde for en omfattende fornyelse og forbedring af det danske uddannelsessystem. Uddannelsessektoren skal til hver en tid have de nødvendige økonomiske rammer – vi skal investere i ungdommen,« står der således i partiets arbejdsprogram.

Og de økonomiske rammer skal ikke mindst være i orden for de studerende. Derfor arbejder Dansk Folkeparti ikke alene imod SU-forringelser og for flere pladser på de videregående uddannelser, men også for en fjernelse af loftet over indtjening ved siden af SU’en.

»Som studerende er der i dag et loft over, hvad man må tjene ved siden af SU. Det betyder, at studerende, der uden problemer kan arbejde ved siden af studierne eller hurtigt efter afslutningen af studiet, får mindsket motivationen til at arbejde. Dansk Folkeparti foreslår, at loftet fjernes. Studieaktiviteten bør sikres gennem afholdelse af prøver m.v., som sikrer den studerendes engagement i studiet.«

Guld i de studerendes lommer

Og forgyldningen fortsætter: DF vil i samme snuptag gøre de studerendes bogindkøb fradragsberettigede.

»Lønmodtagere har fradragsret for indkøb af blandt andet faglitteratur, som sker i forbindelse med sikringen af den løbende indkomst. Dansk Folkeparti foreslår, at man over en kort årrække indfører den samme mulighed for studerende.«

Endvidere kan man hæfte sig ved, at partiet i nedskæringstider ønsker at bevare ekstern censur ved universitetseksaminer – »først og fremmest af hensyn til eksaminandens retssikkerhed.«

Fintuning af den danske falset

Men træerne vokser trods alt ikke ind i himlen, og de fleste studerende vil nok mene, at kulturordfører Alex Ahrendtsen gik for vidt, da han i Kulturen på News udmeldte, at engelsk burde forbydes på de danske universiteter.

LÆS OGSÅ: DF: Engelsk er ikke god latin på universiteterne.

I sympati med partiets øvrige uddannelsespolitik slutter vi ikke desto mindre af med et indladende argument for, at Alex Ahrendtsen måske alligevel har fat i den lange ende:

»Danskernes modersmål må ikke fortsat lide domænetab ved at blive hægtet af det ene videnskabelige domæne efter det andet. En sådan udvikling vil føre til, at dansk bliver et åndeligt almuesprog, samt at universitetsforskningen mister sin kulturbærende funktion,« agiterer partiet på deres hjemmeside, før den endelige pointe falder: »Den danske stemme i det internationale kor vil hermed forstumme.«

Værd at overveje. Og spændende bliver det også, om DF fortsat vil være de studerendes ven, når en SU-reformen er forhandlet på plads,

therese.hjorth@adm.ku.dk

Seneste