Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Din stemme til universitetsvalget er penge værd

Univalg — Univalget handler ikke kun om at få indflydelse på KU’s fremtidige strategi, studiemiljø og eksamensforhold. Det handler også om, hvordan pengene skal fordeles mellem studenterforeningerne.

Tal og udtalelser i denne artikel er fra 2022. Regnemetoden – og dermed substansen – er uændret i 2023.

Univalget handler først om fremmest om indflydelse.

Men din stemme er også penge værd, for stemmernes fordeling afgør, hvor meget støtte de studenterpolitiske foreninger modtager. I toppen ligger Studenterrådet, som oplyser, at de i 2022 modtog mere end 1,8 millioner kroner, mens Politrådet har modtaget 44.233 kroner på baggrund af stemmerne fra sidste universitetsvalg.

Stemmeprocenten til universitetsvalget har de seneste år ligget på mellem 16 og 18 procent, og med en lav stemmeprocent kan få stemmer få afgørende indflydelse på både bestyrelsessnak og de enkelte foreningers økonomi. Systemet er nemlig bygget sådan op, at et enkelt sæde i Akademisk Råd eller bestyrelsen kan udløse en stor sum penge til foreningsarbejdet. Men først en kort beskrivelse af systemet, som det fremgår af KU’s egne opdaterede data.

Statsstøtte

På finansloven var der sidste år afsat 213.992 kroner årligt til »studenterorganisationer på videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.«

Det beløb bliver fordelt efter stemmetallet ved bestyrelsesvalget. Statsstøtten bliver bagudbetalt i december, og derfor fremgår de nyeste tal ikke. Politrådet har kun været opstillet som selvstændig liste siden 2021, og er derfor ikke på listen:

Udbetalt statsstøtte i 2021 (efter stemmeantal i 2020)

Studenterrådet: 170.798 kr. (5.362 stemmer)

Frit Forum: 14.461 kr. (454 stemmer)

Konservative Studerende: 28.731 kr. (902 stemmer)

Udbetalt statsstøtte i 2020 (efter stemmeantal i 2019)

Studenterrådet: 185.422 kr. (5.919 stemmer)

Frit Forum: 9.116 kr. (291 stemmer)

Konservative Studerende: 19.453 kr. (621 stemmer)

Ved valget i 2020 var en stemme altså 31 kroner værd. Med et højere stemmeantal vil det beløb selvfølgelig blive lavere.

Universitetsstøtte

Når det gælder Københavns Universitets egen støtte til studenterpolitiske foreninger, bliver det en smule mere kompliceret. Til gengæld er der også flere penge involveret. I 2013 var Københavns Universitets bevilling til studenterpolitiske foreninger på 2.258.990 kroner. Det har ikke været muligt fremskaffe nyere tal.

Bevillingen skal dog tages med et gran salt, da KU’s tal fra 2013 højst sandsynligt har ændret sig siden. Men det giver et overblik over de store forskelle.

Det har vi gjort

Uniavisen har taget udgangspunkt i fordelingssystemet, som det fremgår af KU’s ordning for dialog og støtte.

De 2,25 millioner kroner fordeles efter to puljesystemer. Pulje 1 fordeler halvdelen efter stemmeantal mellem de foreninger, der får mere end fire procent af stemmerne, ligesom statstilskuddet.

Tager man udgangspunkt i bevillingskronerne fra 2013, vil det giver følgende regnestykke for valget i 2020:

Studenterrådet: 900.000 (5.362 stemmer)

Konservative Studerende: 151.352 (902 stemmer)

Frit Forum: 75.676 (454 stemmer)

Hver enkelt stemme var altså 168 kroner værd.

Den anden halvdel af bevillingen, den såkaldte pulje 2, som var på 1.129.495 kroner i 2013, fordeles ad to omgange. 40 procent bliver udbetalt for hvert bestyrelsesmandat, svarende til 225.899 kroner per person. Et bestyrelsesmandat handler altså ikke kun om indflydelse i KU’s bestyrelse, men også et solidt økonomisk fundament.

De øvrige 60 procent af pulje 2, svarende til 677.697 kroner i 2013, bliver udbetalt efter mandater i de Akademiske Råd. Det er et lidt kompliceret system, men grundlæggende fordeles pengene mellem de seks fakulteter på baggrund af antallet af studerende og antal studiepladser i de Akademiske Råd. Med de datidige tal kunne et mandat udløse 22-45.000 kroner til foreningen.

Din stemme er altså vigtig, fordi et enkelt sæde i et akademisk råd eller bestyrelsen udløser en større sum penge.

Det går pengene til

Det store, snørklede pengefordelingssystem gør en kæmpe forskel for de studenterpolitiske foreninger, og det gør sig i høj grad gældende for mindre foreninger som eksempelvis Politrådet, der i sommeren 2021 løsrev sig fra Studenterrådet.

På baggrund af valgresultatet i 2021 modtog foreningen 44.233 kroner fra KU. Med de midler og en række eksterne kilder, har de stået for månedlige brætspilsaftener, uddeling af midler til studerende samt oplæg og information for nye studerende, oplyste de i 2022 de til Uniavisen.

Studenterrådet er ikke overraskende den forening, der modtager langt den største pose penge. Foreningen oplyser, at de i 2022 modtog 1.702.335 kroner fra KU og 128.099 kroner i statstilskud. Daværende forperson Esben Bjørn Salmonsen sagde til Uniavisen, at der hvert år bliver prioriteret 250-300.000 kroner til en aktivitetspulje, hvor studerende kan søge om midler til alt fra karriereoplæg over fælles afgang til Folkets Klimamarch til rundboldturneringer.

Derudover sender de hvert år en studenterhåndbog til alle nye studerende og afholder et stort introarrangement for nye studerende i rusugen.

Ved det seneste universitetsvalg gik Frit Forum frem, og dermed fulgte 250.000 kroner, heraf 15.000 fra staten. For dem har de afholdt en række oplæg på CSS og KUA med gratis aftensmad for flere end 100 deltagere, oplyste de til Uniavisen sidste år. Økonomien har også hjulpet med at hverve nye medlemmer, frivillige og føre bedre valgkamp. Foruden muligheden for at indrette sig bedre i deres lokaler, der tidligere ikke har været penge til.

Konservative Studerende fortalte, at de i 2021 modtog 187.840 kroner fra universitetet og 28.733 kroner i statsstøtte baseret på valgresultatet i 2020. Derudover har de modtaget et mindre tilskud på 14.000 kroner fra Dansk Ungdoms Fællesråd og 7.000 kroner fra KU’s studielivspulje. De to sidste beløb var øremærket foreningens sommerkonference med 65 studerende og repræsentanter fra de øvrige foreninger.

Spidskandidat i 2022 Marlene Budolph vurderede, at halvdelen af beløbet bruges på politiske udviklingsseminarer for medlemmer, sommerkonferencen, foreningsbazar og diverse arrangementer for studerende i løbet af året. Derudover er der også brugt et beløb på at indrette et nyt foreningslokale.

Den anden halvdel af beløbet har været afsat til at føre valgkamp med genanvendelige valgplakater, produktions af øvrigt valgmateriale og promovering på sociale medier.

Husk at stemme. Der er penge i studenterpolitik.

Seneste