Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Dit gymnasiegennemsnit kan forudsige om du får job efter studiet

SPÅDOM - Sandsynligheden for ledighed er markant mindre, jo højere karaktergennemsnit man har fra den gymnasiale uddannelse, lyder konklusionen i en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut, som anbefaler at beholde karakterkrav som adgangsbegrænsning til universiteterne.

Forlod du gymnasiet med et snit på 4, er der dobbelt så stor risiko for, at du står uden job efter universitetsstudiet, end hvis dit gymnasiegennemsnit havde rundet 10.

Sådan lyder en af konklusioner i en undersøgelse af gymnasiekarakterers ’betydning for succes’ på videregående uddannelser foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2015.

Ifølge EVA er der en markant og signifikant negativ sammenhæng mellem karaktergennemsnit fra gymnasiet og sandsynligheden for dimittendledighed på tværs af fagområder og universiteter.

1 procentpoint per karakter

EVAs undersøgelse viser, at sandsynligheden for ledighed i gennemsnit bliver 1 procentpoint mindre for hvert karakterpoint, man rykker op på karakterskalaen.

Således er sandsynligheden for dimittendledighed 11,2 procent for studerende med et karaktergennemsnit på 4 fra den gymnasiale eksamen, mens den er 4,2 procent for studerende med et karaktergennemsnit på 10.

Sammenhængen gælder på tværs af fag, men er stærkest på humaniora og svagest på de sundhedsvidenskabelige fag. På humaniora falder dimittendledigheden med 1,3 procentpoint for hvert trin på karakterskalaen. På sundhedsvidenskab falder den derimod kun med 0,4 procentpoint per karaktertrin, så her er der en markant mindre forskel sammenlignet med øvrige områder.

Sammenhængen kan spores på tværs af universiteter, men der er forskelle universiteterne imellem. Russer på KU har ifølge undersøgelsen 0,8 procentpoint mindre risiko for at ende som arbejdsløse dimittender per karaktertrin, deres gymnasiegennemsnit stiger.

Afslører også frafald og ph.d.-potentiale

EVA har også undersøgt, om der er en sammenhæng mellem gymnasiekarakterer og påbegyndelsen af en ph.d.-uddannelse. Og det er der, ifølge rapporten:

»Selv blandt studerende med de højeste karaktergennemsnit (fx over 10) kan karaktergennemsnit forudsige markante forskelle i sandsynligheden for at påbegynde en ph.d.-uddannelse. Dette peger på, at karaktergennemsnit fra gymnasiet kan bruges til at forudsige markante forskelle mellem de studerendes faglige præstationer på universitetet.«

Desuden viser EVAs undersøgelse en sammenhæng mellem gymnasiekarakterer og frafald. Studerende med et karaktergennemsnit på 4 fra en gymnasial uddannelse har gennemsnitligt dobbelt så stor risiko for at falde fra inden for det første år som studerende med et karaktergennemsnit på 10.

Vand på KU’s mølle

På baggrund af de tre målte parametre argumenterer EVA for at bevare karakterkrav som adgangsbegrænsning til universiteterne.

»Når universiteterne anvender karaktergennemsnittet som adgangsbegrænsning, bidrager det til at mindske frafaldet og dimittendledigheden og øge det faglige niveau, sammenlignet med hvis universiteterne så bort fra karaktergennemsnittet,« skriver EVA og fortsætter:

»Analysen viser dermed, at anvendelse af karaktergennemsnit fra en gymnasial uddannelse har en række positive konsekvenser i forhold til de studerendes succes på universitetet. Det betyder samtidig, at der er risiko for at gå glip af disse positive konsekvenser, hvis man ved en ændring af optagesystemet begynder at se bort fra karaktergennemsnit.«

Den konklusion er vand på KU-ledelsens mølle. For et år siden meldte ledelsen ud, at man vil indføre et minimumskarakterkrav på 6 ved optagelse på bacheloruddannelserne fra 2017.

Læs KU’s pressemeddelelse om minimumskarakterer her.

Minimumskravet indføres kun, hvis KU kan dokumentere, at lave adgangskarakterer hænger sammen med stort frafald, og hvis universitetet får uddannelsesministeriets tilladelse til at differentiere mellem minimumskrav for kvote et- og kvote to-ansøgere.

Første forhindring for KU-ledelsen er hermed passeret.

Rapporten er vedhæftet denne artikel som PDF til download.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste