Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Djøf har fokus på medlemmerne

SVAR - Hvordan Djøf i sidste ende skal prioritere sine ressourcer, er noget medlemmerne afgør, skriver forbundets direktør i et svar til kritisk studerende.

Louis Salhøj Liengaard rejser en meget relevant debat her i Universitetsavisen om, hvad Djøf som faglig organisation skal prioritere. Jeg kan forstå, at Louis har gjort flittigt brug af Djøfs mange tilbud til studerende. Det er jeg glad for. For det er lige præcis det, der er kernen i diskussionen:

Skal Djøf bruge kræfterne og ressourcerne på målrettede tilbud til medlemmerne? Eller skal vi for kontingentmidlerne opbygge en administration til den meget komplicerede opgave at udvikle og drifte forvaltningen af Djøfs relativt beskedne midler?

I en situation hvor en meget stor del af alle medlemmernes pensionsmidler forvaltes af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), der følgeligt har opbygget en stor kompetent organisation til formålet, har vi fundet at den bedste arbejdsdeling er, at pensionskassen fastlægger de etiske retningslinjer for investeringer. Pensionskassens særdeles kompetente bestyrelse, der er valgt af Djøfs medlemmer gennemgår jævnligt de etiske retningslinjer. Og retningslinjerne i JØP svarer i øvrigt ret tæt til de, der findes i alle de andre medlemsstyrede arbejdsmarkedspensionsordninger.

Mig bekendt pågår der en diskussion om ”skattely”, herunder definitionen/afgrænsning af begrebet hos de fleste kapitalforvaltere. Spørgsmålet drøftes også i bl.a. Rådet for Samfundsansvar, der har sat fokus på skat og samfundsansvar. Ifølge Rådets hjemmeside har Rådet endnu ikke en afklaret holdning til spørgsmålet eller forslag til løsninger, men ønsker en god og konstruktiv debat, der kan føre til afklaring. Det kan vi i Djøf naturligvis kun støtte.

Jeg vil gerne understrege, at Djøf er en demokratisk medlemsorganisation, og at man som medlem naturligvis kan rejse denne eller andre problemstillinger både i den offentlige debat og i Djøfs repræsentantskab eller andre politiske organer i Djøf. Hvordan Djøf i sidste ende skal prioritere sine ressourcer, er noget medlemmerne afgør.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste