Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Djøf Studerende: De studerende er fremdriftsreformens gidsler

FREMDRIFTSREFORMEN - Djøf Studerende mener, at de danske studerende er blevet fanget i knibtangsmanøvre mellem universiteter og politikerne, og kritiserer ledelsen på KU for ikke at have taget de studerende med på råd-

SU-reformens politiske krav om at de studerende skal hurtigere gennem studierne, er nu ved at blive omformet til praktisk politik på de enkelte universiteter.

Og desværre tegner der sig, et særdeles uskønt billede, når vi ser, hvordan Københavns Universitet har valgt at svinge pisken over de studerende

Djøf Studerende er ikke uenige i, at det er hensigtsmæssigt, at studierne gennemføres på normeret tid. Men det er særdeles problematisk, når de studerende entydigt bliver udpeget som årsagen til forsinkelserne. Man forbigår de konsekvenser, som få undervisningstimer, manglende vejledning og vejlederkontakt også har for studietiderne.

Konsekvensen bliver større frafald

Djøf Studerende frygter, at større studiefrafald og mistet SU bliver konsekvensen, når universitetet bl.a. planlægger at afskaffe muligheden for orlov på kandidatdelen og indføre krav om at bestå 45 ECTS-point hvert studieår for at opretholde sin studieplads.

Disse tiltag stemmer overordentlig dårligt overens med regeringens og uddannelsesministerens ambitioner om at få flere uddannet bedre. Derfor undrer vi os over, at de studerende på Københavns Universitet ikke er taget med på råd om de planlagte ændringer:

Hvis ændringerne skal have en chance for at bidrage til den ønskede hurtigere gennemførsel og ikke ender med det stik modsatte, nemlig øget frafald, er det helt afgørende, at alle universiteternes ledelser fremover udviser en stor vilje til at tage de studerende med på råd. Det er mere end nogensinde de studerendes livsmuligheder, der er i spil.

Det er ganske enkelt både taktisk dumt og politisk tonedøvt, hvis man som ledelse ikke anerkender de studerende som en helt naturlig og uundgåelig samtalepartner i både det daglige virke og i forbindelse med større ændringer som dem, der her lægges op til.

Djøf Studerende opfordrer derfor til, at man udarbejder en overgangsordning, sådan at de nye regler ikke med et slag bliver indført fra efteråret 2014.

Seneste