Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

DM: Stress og jag - 29 uddannelsesreformer på 20 år

Kandidatreform — Det vil være ødelæggende for udviklingen af universitetsuddannelserne, hvis der sker en halvering af kandidatuddannelserne.

Reform nummer 29 på kun 20 år nærmer sig.

Men reform 29 er alligevel særlig. En forkortelse af mange kandidatuddannelser vil reducere mulighederne for at skabe den læringsprogression, der er lagt ind i den toårige kandidatuddannelse. Og det vil ske, efter der er lagt utrolig mange kræfter i at udvikle mange af kandidatuddannelserne med praksistilknytning og iværksætteri.

I DM har vi haft et godt samarbejde med universiteterne og arbejdsgiverorganisationer om at udvikle mange af uddannelserne, så de nyuddannede hurtigt kan lande et solidt og fagligt relevant job. Arbejdet er en stor succes, og det kan aflæses i lavere ledighedstal for de nyuddannede. Det må ikke ødelægges.

Uddannelsessystemet har i den grad mærket politikernes reformiver de seneste år. Der er kommet store grundlæggende reformer som fremdriftsreformen, ledighedsbaseret dimensionering, nyt bevillingssystem med flere incitamenter, ny ledelsesstruktur og udflytning af studiepladser fra de største byer. Og nu en forkortelse af kandidatuddannelserne.

De konstante ændringer stresser uddannelsessystemet og de mennesker, der arbejder og studerer i det, og det er paradoksalt at høre politikere snakke om afbureaukratisering, mens ledelse og ansatte på universiteterne dårligt kan nå at implementere en reform, før den næste rammer, og alle bolde kastes op i luften igen.

Politikerne burde give sig tid til, at de reformer, som de allerede har stemt igennem, virker. Så ville de og vi sammen kunne vurdere, om ændringerne har haft den ønskede effekt. For eksempel kan dimensioneringen, der har sat et loft over optaget på nogle af de uddannelser, som havde høj dimittendledighed, nu aflæses i det markante fald i ledighedsstatistikkerne for nyuddannede. Det har som ventet taget syv år. Det samme antal år, som der kommer til at gå, før planerne for udflytning slår igennem i 2030.

Universiteterne arbejder i den grad på at bygge bro

Ændringer på videregående uddannelser tager lang tid, hvis de skal gøres ordentligt, og politikerne skal have respekt for det kæmpe administrative arbejde, det kræver. Ligesom de bør sætte sig ind i, at indholdet af uddannelserne har ændret sig meget i de seneste år. Også mere end man skulle tro, når man ser på politikernes førnævnte reformiver.

På universiteterne bliver der i den grad arbejdet på at bygge bro til det efterfølgende arbejdsliv. Det gør der med praktikforløb, specialeskrivning og den positive iværksættertendens, vi ser på især kandidatuddannelserne.

Derfor vil det formentlig kun gøre overgangen fra universitet til arbejdsliv sværere, hvis kandidaterne kun får et år i stedet for to til både at tilegne sig den tilstrækkelige faglighed og køre sig i stilling til et relevant job.

I DM arbejder vi for kvalitet i uddannelserne, og for at de nyuddannede er godt klædt på til at komme ud på det arbejdsmarked, der efterspørger højtkvalificeret arbejdskraft. Det gavner ikke indsatsen, hvis politikerne bliver ved med at stresse universiteterne med nye reformer.

Seneste