Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

DM vil have løn til praktikanter

PRAKTIK - Universitetsstuderende i praktik skal have løn på samme måde som journalistpraktikanter, mener Dansk Magisterforening. Forbundet venter dog modstand mod idéen.

Universiteternes mantra er for øjeblikket, at uddannelse og forskning skal hænge sammen med samfundets behov. Det betyder, at studerende skal lære noget, der kan skaffe dem et arbejde.

Derfor er det logisk, at mange studerende finder sig et praktikforløb under deres studier for at skaffe sig noget reel virkelighedserfaring, og ifølge DM Studerende er antallet af praktikforløb i stærk vækst.

»Vi ved ikke, hvor stort omfanget er, men vi ved, det er eksploderet i de senere år,« sagde DM Studerendes formand, Katrine Kier Nielsen onsdag den 30. maj ved et debatarrangement om praktikpladser på Københavns Universitet.

En skæv ordning

Men mens nogle uddannelser, for eksempel Statskundskab på KU, har været vant til at betragte praktikophold med en tilhørende opgave som en naturlig del af et uddannelsesforløb, er det andre steder meget svæt for de studerende at få merit – og dermed også SU – for deres slid.

Derfor er der mange studerende, der enten studerer ved siden af deres praktik, eller bliver forsinkede i deres studier i det halve år, et praktikforløb ofte varer.

»Praktikordningen bliver skæv, den er kun for dem, der har råd til selv at smide nogle penge i det her projekt,« mener Katrine Kier Nielsen, som efterlyser fælles regler for praktikophold, herunder merit, løn, coaching og en kontrakt for alle studenterpraktikanter.

Hun får opbakning fra DM’s formand, Ingrid Stage:

»Vi har fremsat krav ved overenskomstforhandlingerne om, at der skal ske en økonomisk kompensation til praktikanterne,« sagde Ingrid Stage på KU. »Om vi så kommer igennem med det, er en anden sag.«

Modstanden mod idéen om praktikantløn findes ifølge DM Studerende hos blandt andre DJØF. Også Dansk Industri, der ellers er en ivrig fortaler for meritgivende praktikforløb på universitetsfagene, er skeptisk over for løn til de studerende undervejs.

A- og B-praktikanter hos DR

Universiteternes og forbundenes mangel på fælles retningslinjer for praktikophold betyder blandt andet, at nogle arbejdspladser har A- og B-hold af praktikanter.

Ved mødet på KU blev universitetets nabo Danmarks Radio nævnt som en af de helt store skurke, fordi tv-stationen på samme tid beskæftiger et stort antal ulønnede universitetspraktikanter og en lille gruppe relativt vellønnede journalistpraktikanter.

Spørger man de universitetsstuderende, der deltog i debatmødet på KU, udfører de to typer praktikanter samme opgaver.

En journalistpraktikant får omkring 16.000 kroner om måneden i løn, men DM Studerende vil tilsyneladende stille sig tilfreds med mindre til de universitetsstuderende, der kommer i praktik.

Indtil videre er der dog ikke sat beløb på den foreslåede praktikanthyre.

chz@adm.ku.dk

Seneste