Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Dødsdom over biblioteker afsagt

INSTITUTBIBLIOTEKER - Ledelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har nu truffet den beslutning om at lukke alle sine fem institutbiblioteker, som studerende har protesteret imod i ugevis.

I de seneste uger har studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Samf) protesteret mod en ventet beslutning om at afvikle alle institutbiblioteker på fakultetet. Nu har ledelsen truffet sin beslutning: bibliotekerne bliver lukket.

Det sker 1. januar 2012. Samtidig bliver samlingerne gjort mindre, og fakultetet regner med at kunne spare to millioner kroner om året på manøvren. Ingen medarbejdere skal dog fyres, og der skal være samme antal arbejdspladser til studerende i det nye bibliotek, som de har i dag.

LÆS: Fakultetsledelsens lukningsbeslutning.

Forsøger at inddrage studerende efter at beslutningen er truffet

Studenterprotesterne var ikke kun udtryk for ærgrelse over at skulle skifte en række små biblioteker ud med et enkelt stort, de studerende kritiserede også, at de ikke var blevet hørt om deres mening om sagen.

Men ifølge fakultetsledelsen er der en god grund, nemlig, at bibliotekspersonalet skulle høre om lukningsplanerne først, alene. Desuden bliver de studerende inviteret til at involvere sig i, hvordan afviklingen kommer til at forløbe.

»I løbet af eftersommeren og efteråret 2011 skal der i samarbejde med medarbejdere og studerende udarbejdes konkrete planer for samlingernes fremtid og placering, den fremtidige biblioteksservice til medarbejdere og studerende og anvendelse af lokalerne.«

Studerende vil ikke nødvendigvis samarbejde

Det er ikke en fremstrakt hånd, som de studerende på Samf, som Universitetsavisen har været i kontakt med, har lyst til at gribe efter, selv om de kvitterer for, at ledelsen ‘anerkender det uheldige i den manglende inddragelse af studerende og ansatte’.

»I forhold til ledelsens udmelding om at de studerende og ansatte vil få indflydelse på processen, er vi igen glade for at de anerkender at topstyringen denne gang gik for vidt, men vi vil afvente en mere klar udmelding om, hvordan denne proces vil forløbe før vi involverer os i den. Beslutningen er jo som sagt taget, og topstyringen består,« siger antropologistuderende Line Richter, som har været med til at organisere de studerendes protester på blandt andet Facebook.

»Vi kan dog allerede nu pege på, at vi ikke vil imødekomme nogle forslag om bogkassation som der er lagt op til i sagsnotatet,« siger Line Richter.

»Som vi ser det fjerner ledelsen noget, der fungerer og vil i stedet for til at opbygge noget nyt fra bunden. Dette gør de vel at mærke for at spare penge. Uddannelse i verdensklasse? Næ, snarere uddannelse i discountklasse.«

chz@adm.ku.dk

Seneste