Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Dokumentation: Bestyrelsens og rektors breve

Bestyrelsesformanden og rektors svar til klagerne fra Humaniora

Bestyrelsens brev
Brev til Københavns Universitets bestyrelse af 2. maj 2007

Bestyrelsen har modtaget jeres brev af 2. maj 2007 med bilag. Rektor har orienteret bestyrelsen om, at han har godkendt Det Humanistiske Fakultets forslag til opfyldelse af Udviklingskontraktens mål 1.

Endvidere har bestyrelsen afholdt et temamøde om emnet forskningsdokumentation, herunder med orientering om ’den norske model’. Forskningsvurdering spiller en central rolle i Videnskabsministeriets arbejde med kriterier for fordeling af midler til universiteterne og vil derfor på sigt få betydning for universiteternes økonomi.

Med venlig hilsen, Bodil Nyboe Andersen, Bestyrelsesformand

Rektors brev
Henvendelse til Københavns Universitets bestyrelse af 2. maj 2007

Bestyrelsen har videregivet jeres brev af 2. maj 2007 bilagt indsigelse af 26. januar 2007 og jeres skitse vedrørende et ’system til forskningsstyring på KU Humaniora’ til rektoratet, idet udmøntning af udviklingskontraktens resultatmål hører til den daglige ledelses og dermed rektoratets opgaver.

Rektoratet har godkendt Det Humanistiske Fakultets pointsystem, som fakultetets opfyldelse af Udviklingskontraktens mål 1. Samtidig anføres det, at Det Humanistiske Fakultets indsats vedrørende intern fordeling af forskningsmidler på institutniveau efter dokumenterbare principper ligger i forlængelse af KU’s strategi (afsnit ’grundforskning i centrum’).

I henviser i jeres brev til bestyrelsen til Universitetsavisens referat af professor Peter Harders indlæg under stormødet den 11. april 2007 på Det Humanistiske Fakultet, og rektoratet vil derfor blot henlede jeres opmærksomhed på Peter Harders svar herpå i Universitetsavisen nr. 7 s. 12, hvorefter han gør opmærksom på, at øvelsen drejer sig om dokumentation af forskning.

Til orientering er kriterier for fordeling af forskningsmidler et centralt emne i Videnskabsministeriets aktuelle arbejde med at udmønte globaliseringsmidlerne. Derfor har de fem humanistiske fakulteter i Danmark indledt et koordineringsarbejde inden for dette felt.

Rektoratet finder, at det nationale koordinationsarbejde udgør et konstruktivt tiltag for at nå frem til en fremtidig fælles struktur for dokumentation af forskning for alle de humanistiske fakulteter i Danmark.

Med venlig hilsen, Ralf Hemmingsen, Rektor

Seneste