Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Dokumentation: Et provokerende stillingsopslag

Medarbejderrepræsentanterne i Samarbejdsudvalget på Biologi har sendt følgende notat om opslaget af stilling som administrationschef for BIO og IFI til Fakultetets Samarbejdsudvalg.

Notat fra B-siden på Biologisk Institut Samarbejdsudvalg

udarbejdet 15 juni 2010

Angående: opslag af stilling som administrationschef for BIO og IFI

Vi er på SU-møde i dag blevet informeret om de seneste beslutninger i implenteringsgruppen ang. de 4 Science administrationscentre. Vi er bl.a blevet oplyst at der for BIO/IFI centret skal ansættes en administrationschef. Vi er desuden blevet forelagt et udkast til et stillingsopslag.

Vi må insistere på at der skal være et internt opslag først. Det er uholdbart og urimeligt at man så kort tid efter massive besparelser og fyringer – og med udsigt til yderligere stillingsnedlæggelser – slår stillinger op til nye medarbejdere.

Rektor har tidligere på året manet til påpasselighed og har endvidere i mail af d. 14 juni pointeret at ”der skal foretages tilpasninger med vægt på administrationen..” og i samme mail læses også at ”det igangværende kvalificerede ansættelsesstop og begrænsningerne på driftsforbrug er fortsat gældende” – dette med afsæt i regeringens genopretningsplan.(brev fra rektor af d. 26 maj 2010)

Vi vil samtidig gerne have specificeret de arbejds- og kompetenceområder, som er tiltænkt den nye position, samt hvilke specifikke arbejdsopgaver personen skal varetage. Vi ønsker endvidere belyst hvordan denne stilling kan bidrage til besparelser på de administrative arbejdsopgaver, således som regeringen genopretningsplan foreskriver.

Vi ser af udkastet til stillingsopslaget at der påtænkes anvendt en ekstern konsulent ved stillingsbesættelsen. Hvad er begrundelsen for det?

Vi afsendte en mail henvendelse til fakultetsdirektør Marianne Rønnebæk samme dag hvor vi ønskede at få flere oplysninger om Science implementeringsgruppens arbejde. Hun henviste til at BIO´s 2 institutadministratorer for yderligere detaljer.

Både vores institutleder og de 2 administratoerer har videregivet den information, de har fået. Men vi føler ikke at SU har været hverken informeret eller inddraget nok i sagsforløbet i forhold til fakultetet.

Fremsendes d. 21 juni 2010 til FSU B-side
På vegne af B-siden

Seneste