Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

DOKUMENTATION: Støtte til forskning

KU får årligt et tilskud på finansloven til forskning som universitetet selv kan råde over – de såkaldte basismidler. Derudover har forskerne selv mulighed for at søge om støtte hos en række offentlige og private bevillingsgivere. De vigtigste er:

EU

EU’s 7. rammeprogram skal styrke europæisk forskning og understøtte Lissabon-strategiens mål om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i Europa. Over 50 milliarder euro vil blive uddelt mellem 2007 og 2013.

Statslige forskningsråd og fonde

Det Frie Forskningsråd (DFF) og Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er uafhængige organer, der betjenes af Videnskabsministeriets Forsknings- og Innovationsstyrelse (FI). De to råd støtter forskningsprojekter med cirka 2,5 milliarder kroner i 2010.

Danmarks Grundforskningsfond støtter dansk forskning gennem store, længevarende satsninger. Fondens varemærke er ’ren grundforskning’, og dens sigte er på Danmarks absolutte forskningselite. Grundforskningsfondens primære virkemiddel er oprettelsen af Centres of Excellence. Bevillingerne ligger typisk mellem 20 og 60 millioner kroner til en femårsperiode.

Højteknologifondens har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark gennem overførsel af viden mellem forskningsinstitutioner og dansk erhvervsliv. Samarbejdet skal involvere mindst en offentlig forskningsinstitution og mindst en privat virksomhed. Fonden har særligt fokus på nano-, bio- og informations- og kommunikationsteknologi.

Private fonde

Der findes 12.000-14.000 danske fonde med en anslået samlet formue på over 400 milliarder kroner. Fondenes bestyrelser og administration bevilliger midler med baggrund i fondens formål (fundats), og det årlige afkast af formuen. Carlsbergfondet, Lundbeck Fonden, Novo Nordisk Fonden og Villum Kann Rasmussen Fonden er de største med relevans for naturvidenskab.
Gruppen af fonde med relationer til den danske forskningsverden inkluderer desuden A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Realdania Fonden, og Nordea-Danmark Fonden.

Kilde: www.science.ku.dk/finansiering/

Seneste