Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studievejleder vil tættere på sine studerende

Mit job — AC-vejleder Dorthe Rozalia Horup elsker at vejlede de studerende på Tværkulturelle og Regionale Studier. Til gengæld er hun knap så glad for, at KU har flyttet hendes kontor 500 meter væk fra dem, hun skal hjælpe.

Dorthe Rozalia Horup har mange, hun skal passe på.

Som daglig leder for studentervejledningen på Humanioras Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier er hun chef for de studenteransatte vejledere.

»De skal jo klædes på, så de kan give god vejledning til alle dem, der har brug for det. Men det er også vigtigt, arbejdet ikke går ud over deres egne studier.«

Selv vejleder hun i karriere, praktik og udslusning – alt det, der skal til for at forberede instituttets studerende, der tæller ikke færre end 22 uddannelser i ikke-vestlige sprogfag til markedet og livet efter studierne.

Dorthe fortæller, at stillingerne blev oprettet i kølvandet på universitetsloven af 2003, hvor universiteterne blev pålagt at yde erhvervsvejledning.

Og der er sket meget i Dorthes ti år i stolen:

»I dag taler vi karriere med de studerende fra dag ét. Og det er ikke kun os skrivebordstyper, der skal højne jobparatheden. VIP’erne skal også gerne have mere fra-teori-til-praksis ind i deres undervisning.«

Ked af siloopdelingen

I 2010 modtog Dorthe SKUDs pris for studie- og karrierevejledere, Innovationsprisen, for sit talent for at netværke og kommunikere godt op og ned og på tværs i og på institut og fakultet.

»Eskimologi, indianske sprog og kulturer, asienfag, mellemøststudier, russisk, balkan, moderne græsk, polsk. Det er da en kompleks butik at holde styr på,« smiler hun.

»Men overalt er vi AC-vejledere usynlige nøglepersoner, der fungerer som lim mellem studerende, undervisere og administration. I det krydsfelt er jeg som en fisk i vandet, og jeg elsker at komme ud af huset og blive brugt som ressourceperson. For tiden er jeg blandt andet involveret i en tværfakultær studievejlederuddannelse og en udviklingsgruppe om e-læring.«

På visse punkter føler Dorthe sig dog bremset i sine bestræbelser:

»Organisationen er desværre meget siloopdelt: Der er en administration, og så er der en vejledning og nogle undervisere. Jeg oplever, at det er svært at få dem til at tale sammen.

»I en periode boede vi i samme bygning på KUA2, men nu er vi blevet flyttet til den modsatte ende af campus, fordi der mangler plads – alt for langt væk fra undervisere og studerende.«

gbg@adm.ku.dk

Seneste