Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Dream Team

Universitetsavisen har måttet give op. Der er intet at gø af. Vi har ringet rundt, men det lader til at alle er godt tilfredse med de eksterne medlemmer af den kommende bestyrelse

Onsdag den 21. januar måtte rektor Linda Nielsen forlade konsistoriemødet før sidste punkt på dagsordenen. De seks eksterne medlemmer af den kommende bestyrelse skulle indstilles. Navnene der blev godkendt på mødet, var stadig en dyb hemmelighed. Først da listen efter mødet blev sendt til videnskabsministeriet og derefter godkendt af Helge Sander, blev medlemmerne offentliggjort.

Navnene på listen spænder bredt. Universitetet har fået sig både en nationalbankdirektør og et par erhvervsledere fra henholdsvis Lundbeck og Haldor Topsøe, en museumsdirektør fra Louisiana, en tidligere universitetsrektor fra Lund og direktøren fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Områderne de dækker strækker sig lige fra billedkunst til økonomi, fra litteratur til medicin og fra handelsret til nanoteknologi. Alt i alt ligner de seks medlemmer et rigtig godt koncept popband hvor alle har hver sin styrke, eller en bande af superhelte med hver sin superkraft.

»Vi er gået målrettet efter en kreds af personer som med deres personlige kvalifikationer og erfaringer spænder bredt. Samtidig har det været vigtigt at de eksterne medlemmer har en god forståelse for universitetets liv og vilkår, og at de har blik for universitetets betydning og samfundsudviklingen,« siger Jørgen Olsen, prorektor og formand for nomineringskomiteen der har stået for udvælgelsen.

Studerende tilfredse
Forenede Studenterråd er godt tilfredse med de kommende bestyrelsesmedlemmer og lægger også vægt på den brede sammensætning

»Det er en god blanding af personer fra kulturen, det offentlige og erhvervslivet. Det virker ikke som nogle folk der bare vil forsøge at køre deres egne ting igennem,« siger Thomas Antonsen, der er studenterrepræsentant i Konsistorium.

Forenede Studenterråd var ellers meget bekymrede da det blev besluttet at universitetet skulle have en bestyrelse med et flertal af eksterne medlemmer.

»Men med den bredde der er i bestyrelsen, er det jo ikke sådan at de vil sidde og presse på med en fælles dagsorden. Jeg tror simpelthen ikke at de her mennesker har nogen fælles dagsorden.«

Derfor er Thomas Antonsen heller ikke bange for de to erhvervsledere i bestyrelsen.

»Der er trods alt kun to, så de vil jo ikke uden videre kunne presse noget igennem uden at der er enighed.«

VIP’erne også tilfredse
Leif Søndergaard der er fællestillidsmand for det videnskabelige personale, synes også at det tegner til at blive en god bestyrelse.

»De seks eksterne medlemmer har en høj profil i offentligheden. De virker med stor personlig integritet og spreder vidt i samfundsinteresser,« siger han.
Det private erhvervsliv dominerer heller ikke så meget som man kunne frygte, mener han.

»Henrik Topsøe og Claus Bræstrup er begge kendt som varme fortalere for grundforskning. I det hele taget virker det som om der er en bedre balance end på de andre universiteter mellem det direkte erhvervsprægede og det kulturelle og brede samfundsmæssige islæt,« siger han og pointerer at det afgørende nu bliver udformningen af vedtægterne.

»Det er her universitetets uafhængighed af ministerier og politikere generelt skal stadfæstes,« siger VIP’ernes fællestillidsmand.

Og TAP’erne trods alt
Poul Erik Krogshave der er næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget, TAP-medlem i Det Naturvidenskabelige Fakultetsråd og TL-tillidsrepræsentant, er også godt tilfreds med sammensætningen af de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Han undrer sig dog over det høje aldersgennemsnit.

»Jeg troede man gik efter en lidt yngre profil. Men på den anden side er alder jo ingen hindring for klogskab,« siger Poul Erik Krogshave der hårdt presset indrømmer selv at være født »engang i 40’erne«.

Han understreger at man på Det Naturvidenskabelige Fakultet kun har haft gode erfaringer med eksterne fakultetsrådsmedlemmer, så han ser frem til at eksterne kræfter nu også indtræder i universitetets øverste ledelse.

»Men jeg er stadigvæk skuffet og indigneret over at TAP’er som udgør halvdelen af de ansatte, ikke er sikret en værdig repræsentation i den nye bestyrelse,« siger han med henvisning til at TAP’erne kun får én repræsentant i den nye 11-mand store KU-bestyrelse mod to repræsentanter til henholdsvis de studerende og VIP’erne.

Hvem der kommer til at repræsentere henholdsvis VIP’erne, TAP’erne og de studerende, bliver afgjort ved et valg til efteråret. De nærmere detaljer er dog endnu ikke lagt fast.

Eksterne medlemmer af KU’s bestyrelse

Bodil Nyboe Andersen
Direktør, Danmarks Nationalbank
Hun blev ansat ved Økonomisk Institut på København Universitet i 1968. Det var midt under studenteroprøret, professorvældet var under afvikling og økonomistudiet under omvæltning.

Hun var både udadvendt og ivrigt debatterende, og hun var en af hovedkræfterne bag studiereformen i 1970. Derfor var det lidt af et skift da hun pludselig i 80’erne sad som bankdirektør i Andelsbanken og oplevede at hendes ord næsten var lov.

Efterhånden må hun dog have vænnet sig til det, efter at Børsens Nyhedsmagasin gennem snart et årti årligt har kåret hende som Danmarks mest troværdige person.

Claus Bræstrup
Administrerende direktør, H. Lundbeck A/S
Hans job er blevet kaldt det måske sværeste i dansk erhvervsliv netop nu. Den 1. november 2003 tiltrådte han som direktør for medicinalvirksomheden Lundbeck A/S.

Han skal genoprette virksomhedens image som ikke har været det bedste efter sager om industrispionage og koncernchefens privatøkonomi. Nogen udpræget sælger er Claus Bræstrup dog ikke. Til gengæld scorer han højt på troværdigheden.

»Som leder er han upolitisk. Han går efter bolden, er målrettet og aldrig personfikseret,« har Mads Krogsgaard Thomsen, koncernchef i Novo Nordisk, sagt om ham.

Boel Flodgreen
Professor i handelsret, Lund Universitet
Lund Universitet blev grundlagt i 1666 efter at svenskerne havde vundet Sydsverige fra Danmark. I dag har universitet et efterhånden en del erfaring med bestyrelser. Den første af slagsen tiltrådte i 1990’erne mens Boel Flodgreen var rektor.

I Sverige sider rektor med i bestyrelsen så Boel Flodgreen har med andre ord prøvet det før. Endda på et universitet der ligner KU på mange måder. Lund Universitet bryster sig af flere end 34.000 studerende mens KU praler med næsten 35.000.

Jørn Lund
Direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Jørn Lund har tidligere varet ansvarshavende redaktør på Den Store Danske Encyklopædi og administrerende direktør for Danmarks Nationalleksikon A/S.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab hører under Kulturministeriet, og ud over at udgive ordbøger har det også til opgave at nyudgive danske sproglige og litterære værker, at udgive bibliografier samt at nyudgive dokumenterne til Danmarks historie frem til 1412.

Blandt de store projekter for tiden er Den Danske Ordbog og den første samlede udgivelse af samtlige H.C. Andersens værker.

Henrik Topsøe
Direktør, Haldor Topsøe
Henrik Topsøe sammenligner det han laver med et dansegulv. Hvis der står en dreng og en pige sammen, gider de ikke noget hvis musikken er dødssyg. Men kommer der et fedt band og spiller, så finder de sammen, går hjem og gør plads til nye drenge og piger.

Det er bare ikke drenge og piger som Haldor Topsøe matcher, men molekyler. Det foregår heller ikke på dansegulve, men på bittesmå krystaller. De kaldes katalysatorer og kan således omdanne stoffer. For eksempel nordsøolie til miljøvenligt brændstof eller biludstødning til mindre skadelige stoffer.

Ifølge Henrik Topsøe indgår katalysatorer i en eller anden form i 20 procent af samfundsøkonomien.

Poul Erik Tøjner
Museumsdirektør, Louisiana
Da han blev ansat som direktør for Louisiana, erstattede Poul Erik Tøjner hele to personer. Den kunstneriske chef Lars Nittve var smuttet til London for at lede Tate Gallery, og økonomidirektøren Christina Lage var smuttet til Odense for at blive direktør for TV2.

Poul Erik Tøjner har tidligere været kulturredaktør på Weekendavisen og kunst- og litteraturkritiker på både Information og Kristeligt Dagblad.
Desuden har han skrevet bøger om blandt andre Per Kirkeby, Edward Munch og Arne Jacobsen.

Seneste