Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

E-kompendier skaber kaos

På Jura er de rykket et skridt nærmere fremtidens papirløse universitet ved at erstatte trykte kompendier med elektroniske. Men både studerende og ansatte mener fordelene er druknet i startvanskeligheder

På Det Juridiske Fakultet er det slut med kompendier der ligger og bliver nussede i bunden af tasken. Fra semesterstart i år er alle kompendier og materialesamlinger på kandidatuddannelsen nemlig gjort elektroniske. Og den udvikling kan man forvente at se mange andre steder på Københavns Universitet de kommende år.

Beslutningen om at gøre kompendierne elektroniske er taget dels ud fra en formodning om at det i fremtiden vil blive dyrere at håndtere de trykte kompendier, dels for at bakke op om Københavns Universitets samlede plan for et bæredygtigt klima. Men trods de gode intentioner er der ikke blevet taget godt imod kompendierne.

Tværtimod synes listen af kritikpunkter nærmest uendelig: Mange tekster er så dårligt scannet ind at de er næsten umulige at læse; mange kompendier mangler indholdfortegnelse så det er tidskrævende og besværligt at finde frem til den relevante tekst; teksterne kan kun læses på og printes fra den computer de er downloadet på; undervisningslokalerne på Jura er ikke gearet til at alle studerende medbringer bærbare computere – mange steder er der kun enkelte stikkontakter; det er ikke optimalt at have så meget skærmarbejde som de elektroniske kompendier lægger op til når både forberedelsen og selve undervisningen foregår ved computeren; og hvis studerende ønsker at printe kompendierne skal de både betale for det og for selve kompendiet, Jura stiller ikke printfaciliteter til rådighed; der er ikke meget vundet for miljøet hvis studerende alligevel printer kompendierne – oven i købet på små hjemmeprintere der kun kan printe på én side.

Fordelene er det så som så med.

Søsat for hurtigt

Medlem af Forenede Jurister og næstformand i studienævnet, Jasper Lyngsig, kan nikke genkendende til mange af ovenstående problemer.

»Det er rigtig ærgerligt at det er gået sådan. Vi var oprindeligt selv med til at vedtage projektet fordi vi kunne se mange fordele for de studerende, men der er nok for meget man ikke har fået gennemarbejdet før projektet blev søsat. Det har gjort at der er en masse praktiske problemer, og i den nuværende form er det ikke tilfredsstillende,« lyder hans vurdering.

Samtidig sætter han fokus på en anden mangel ved projektet:

»Ebog som forhandler kompendierne, findes kun på dansk hvilket gør det svært for internationale studerende at købe de materialesamlinger de skal bruge. Og desuden er det nok de færreste internationale studerende der medbringer en printer, og de har heller ikke mulighed for at printe i Juras lokaler, så de kan få problemer i den forbindelse,« forklarer han.

Også blandt de ansatte er der skepsis. Martin Mennecke er ekstern lektor i Folkeret og International Politik, og indtil videre er han heller ikke begejstret for kompendierne. Ud over de rent tekniske mangler, mener han også kompendierne giver andre og mere grundlæggende problemer.

»Det er ikke alle tekster der egner sig til at blive læst på en skærm. Formatet er ikke velegnet til lange komplekse tekster. Og i undervisningen har jeg ofte brug for at henvise til paragraffer, og så giver det et bedre overblik hvis de studerende sidder med teksten på tryk foran sig. Desuden mener jeg det er meget at forlange af de studerende at de skal have en bærbar computer,« siger han.

Information skal hjælpe

Hverken Forenede Jurister eller Martin Mennecke er i udgangspunktet imod elektroniseringen af kompendier, men processen har ikke været god.

»Introduktionen var ikke særlig optimal. Vi fik alt for sent at vide at nu var man gået over til elektroniske kompendier, og der var ingen information om de fordele og muligheder der er ved kompendierne, fx interaktive indholdsfortegnelser, og derfor har vi ikke kunnet udnytte dem,« forklarer Martin Mennecke.

Forenede Jurister har taget sagen op i Studienævnet. Her er man blevet enige om at udarbejde bedre informationsmateriale om de nye kompendier så det bliver nemmere for studerende og undervisere at se fordelene, og for at komme nogle af de misforståelser der er opstået, til livs. Men man er ikke på vej tilbage til trykte kompendier.

»Vi har erkendt at elektroniske kompendier er fremtiden, og når det fungerer, kan det være rigtig godt, men lige nu er der en hel del udfordringer. Og til andre fakulteter der står for at gå over til elektroniske materalesamlinger vil jeg sige at de skal huske at have de praktiske ting for øje og ikke glemme de internationale studerende,« lyder det fra Jasper Lyngsig.

Martin Mennecke er lidt mere loren ved situationen. »Jeg oplever at de studerende printer teksterne alligevel, og så er modellen vel i bund og grund lidt absurd. Der bliver ikke sparet papir – tværtimod. Og det koster mere for dem,« siger han.

Det Juridiske Fakultet har indgået en toårig aftale med e-bog om de elektroniske kompendier.

tmjo@adm.ku.dk

Seneste